Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Energigräset som stoppar tungmetaller

Publicerad: 2 april 2009, 08:33

Industriprocesser kan lämna besvärliga restprodukter efter sig. Växter som rörflen kan bilda ett skydd mot läckage av exempelvis tungmetaller.


Växter som rörflen kan bilda ett effektivt skydd mot läckage av tungmetaller, enligt en avhandling från Stockholms universitet. Om gräset planteras på en övertäckning av industriavfall kan det förändra förhållandena i avfallet. Bland annat kan ph-värdet höjas eller säknkas så att föroreningarna blir mindre aggresiva, enligt avhandlingen som skrivits av Clara Neuschütz.

– Hanteringen av de stora mängder av restprodukter som bildas vid olika industriprocesser är ett växande problem. Stora ytor måste letas fram för förvaringen av avfallet och man måste också försäkra sig om att depåerna inte läcker ut miljöfarliga ämnen, kommenterar Clara Neuschütz i ett pressmeddelande.

Neuschütz har i sin avhandling skapat en övertäckning av avfall från värmeverk och avloppsreningsverk. Det som täckts över är sulfidrik sand, en resprodukt från gruvindustrins framställning av kopar och zink. Flygaska från värmeverk har likheter med cement och kan härda till ett hårt ytskikt. I det näringsrika avloppsslammet planteras växterna, till exempel rörflen. När växterna etablerat sig förhindrar de dessutom erosion och vindspridning, menar Neuschütz.

Både rötslam och flygaska innehåller å sin sida också metaller. Och här har växternas olika egenskaper, exempelvis den nämnda förmågan att föränddra ph-värden, en central roll.

– Medan en art effektivt tar upp en viss form av kväve kan en annan göra så att läckaget av det ökar och därmed ökar risken för övergödning. Olika arter har dessutom visat sig kunna växa ned i hårda tätskikt olika väl – exempelvis kan det snabbväxande energigräset rörflen luckra upp en mycket hård yta av härdad flygaska, medan andra växter undviker askan, kommenterar Clara Neuschütz.

Jonnie Wistrand

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev