tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Eon: Tomas Kåberger vet väl bättre än så här?

Publicerad: 3 juni 2013, 07:45

Tomas Kåberger borde lyfta blicken istället för att ställa energislag mot varandra, skriver Eons vice VD Anders Olsson i ett inlägg.

Ämnen i artikeln:

Tomas Kåberger

"Tomas Kåberger kan energifrågor. Det vet jag efter många och långa diskussioner med honom i hans tidigare roll som generaldirektör för Energimyndigheten. Därför blev jag uppriktigt bekymrad när jag läste hans krönika i Miljöaktuellt nr 5. Där ställer han energislag mot varandra i stället för att lyfta blicken och belysa helheten i det svenska energisystemet. För det är just en helhetssyn som krävs för att ta sig an de stora utmaningarna – klimathotet och Sveriges konkurrenskraft. Jag tycker det är synd.

Energi engagerar för det är något vi alla behöver, men ibland känner jag att vi i branschen varit dåliga på att berätta om fördelarna i vår elproduktion. För tack vare vatten-, vind och kärnkraft ger den svenska energiproduktionen förhållandevis låga utsläpp av klimatgaser. 1 kWh producerad i Sverige ger ett utsläpp av koldioxid på omkring 20 gram. Samma siffra i den nordiska mixen ligger runt 100, medan 1 kWh i den europeiska mixen släpper ut cirka 400 gram koldioxid per kWh Den viktiga frågan för Sverige att diskutera är hur vi om 10-20 år ska kunna erbjuda samma säkra, koldioxidsnåla och konkurrenskraftiga tillgång till el. Jag menar att vi fortsatt behöver en bred mix av flera olika energislag.

Jag efterlyser med andra ord ett bredare angreppssätt i debatten. Trots detta måste jag bemöta några påståenden i Tomas Kåbergers krönika om specifikt kärnkraft:
Vi kan bland annat läsa att Sveriges existerande kärnkraftverk inte är lönsamma med bland annat Oskarshamn som exempel. Det är helt riktigt att svensk kärnkraft haft ett antal år med lägre lönsamhet. Detta beror dock på de omfattande moderniseringsprogram som inneburit långa perioder av stillestånd på reaktorerna. Tillgängligheten har dock ökat i takt med att moderniseringen slutförts och så även lönsamheten. Ett bra exempel är just Oskarshamns tredje reaktor som nu slår produktionsrekord och därmed är Sveriges största producent av el.

Tomas Kåbergers påstående att Eon medvetet skulle vilja dra ut på rivningen av Barsebäck för att skjuta fram rivnings kostnaderna är helt enkelt inte sant. Vi har ansökt om bygglov för ett buffertlager där vi kan förvara reaktorernas interndelar tills de kan transporteras vidare till Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Att slutförvaret beräknas stå klart efter 2020 är en försening bortom Eons påverkan, men genom buffertlagret kan vi säkerställa en snabb flytt när SFR väl står klart.

Dessutom skriver Tomas Kåberger
att det saknas miljarder i den fond som ska betala hanteringen av kärnavfallet. Men den oron är obefogad, eftersom regeringen löpande ser över avgiften. Sedan är det kärnkraftsbolagen som i enlighet med kärntekniklagen är ansvariga för att ett eventuellt underskott täcks upp.

Där Tomas Kåberger ser att energibolagen desperat håller fast vid gamla affärsmodeller av rädsla för konkurrens från småskalig elproduktion. Ser jag hur Eon är med och driver utvecklingen mot ett nytt energisystem med mer inslag av förnybar energi och där kunden är sin egen producent. Följaktligen erbjuder vi våra kunder både tjänster och produkter för att starta egen vindkrafts- och solcells-produktion.

Energieffektivisering är en annan hjärtefråga för oss där vi erbjuder våra kunder rådgivning, medan vi i det lite längre perspektivet tittar på helt nya boendelösningar med vårt experimenthus Hållbarheten i Malmö som kanske bästa exempel. Dessutom har vi i åratal stått på biogasens barrikad för att bidra till en omställning av Sveriges transporter från fossilt till förnybart. Och orsaken till detta är enkel; även vi inser att vi står inför en helt ny energivärld och Eon, Tomas Kåberger, har inga som helst ambitioner att backa in i den framtiden.

Jag håller helt med krönikören om att småskalighet och förnybar energi tillhör framtiden, men varför ställa energislagen mot varandra? En del av Eons mission är att erbjuda landets elkonsumenter en bra produkt. En annan är att värna Sveriges basindustri, som ger arbete åt 400 000 svenskar, genom att erbjuda konkurrenskraftig el. Förnybar energi som vind- och solkraft växer stadigt och en dag kan den eventuellt stå för hela vår energiförsörjning, men där är vi ännu inte.

Därför behövs alla energislag – även kärnkraften – sida vid sida med den förnybara energin. Samtidigt behövs företag som kan och vill investera i denna förnybara energi. Eon är ett sådant företag och har sedan 2007 investerat smått otroliga 60 miljarder kronor i Sverige – en stor del av detta i vindkraft, biogas, vattenkraft och fjärrvärme. Annat i bättre nät och tryggare produktion. Men allt det här vet Tomas Kåberger"

Anders Olsson, vice vd, Eon Sverige

Erik Klefbom

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev