Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Epoks föreståndare: ”Forskning om ekologiskt visar på en rad miljöfördelar”

Publicerad: 21 mars 2017, 10:44

I torsdags intervjuade Aktuell Hållbarhet SLU-forskaren Holger Kirchmann som var kritisk till satsningen på ekologiskt i regeringens livsmedelsstrategi. I dag ger Maria Wivstad, föreståndare på Centrum för ekologisk produktion och konsumtion sin syn på frågan.


Ämnen i artikeln:

Miljöpolitik

I torsdags intervjuade Aktuell Hållbarhet Holger Kirchmann, en av de SLU-professorer som i en debattartikel i Göteborgsposten kritiserade regeringens livsmedelsstrategi, och satsningen på att höja den ekologiska andelen av den svenska livsmedelsproduktionen från 17 till 30 procent. I dag ger Maria Wivstad, föreståndare på Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (Epok) vid SLU sin syn på frågan.
– Generellt stämmer det att avkastningen på ekologiska grödor är lägre. Men det beror delvis på vilka produkter man talar om, det skiljer sig väldigt mycket mellan olika grödor. Men eftersom det finns många fler faktorer som påverkar resultatet av en satsning på ekologiskt så bedömer jag inte deras slutsats att ekosatsningen skulle leda till ökad import som vetenskapligt underbyggd, säger Maria Wivstad angående SLU-forskarnas debattartikel.

För att dra slutsatser om huruvida en utökad satsning på ekologiskt skulle leda till ökad livsmedelsimport krävs en analys av hur marknaden fungerar säger hon till Aktuell Hållbarhet.
– I Sverige har vi under flera decennier sett en trend med minskad självförsörjning och ökad import, trots att vi i huvudsak haft konventionellt jordbruk. Det finns flera anledningar till det. Svenskar är snabba på att haka på nya mattrender och vill gärna äta mat från andra delar av världen, det kan vara en orsak. Men den viktigaste anledningen är de högre priserna för svenskproducerad mat .

Enligt Maria Wivstad har Sverige ett högt kostnadsläge jämfört med många av de länder vi importerar ifrån.
– Man brukar säga att det bland annat är djurskyddet och miljölagarna som orsakar de högre priserna, och det är ju ekonomiskt avgörande för svenskt lantbruk att bönderna får extra betalt för merkostnaderna. Med detta i åtanke tycker jag att det finns anledning att ta med en annan aspekt av ekologisk odling i diskussionen, nämligen möjligheten för bönder att ställa om till ekologiskt för att stärka lönsamheten och kanske undvika att behöva lägga ner sitt jordbruk. Eftersom ekologiska produkter ger bättre inkomst skulle det ekologiska kunna vara ett sätt för lantbruket, och i så fall även livsmedelsproduktionen, i Sverige att växa.

Men om man ser på saken ur ett rent miljöperspektiv?
– En tes som de driver i debattartikeln i GP är att det inte skulle finnas några miljöfördelar med ekologisk produktion. Men det speglar inte resultaten från forskningen. Om man tittar på de senaste fem årens stora forskningsgenomgångar, där man samlat ihop flera hundra studier från olika delar av Europa så visar de entydigt på en rad miljöfördelar. Det är förstås väldigt komplicerat att jämföra olika produktionssätt på en generell nivå eftersom miljöfördelarna beror på produkten, i vilket område produktionen sker och så vidare. Men om man ändå ska säga något generellt om de här studierna så finns miljöfördelar när det gäller biologisk mångfald, pollinatörer i odlingslandskapet, minskad spridning av bekämpningsmedel, minskade negativa effekter för vattenmiljön och minskad förekomst av antibiotikaresistens. När det gäller näringsläckage, som de ju nämner i debattartikeln, så varierar det mycket både inom ekologiskt och konventionellt beroende på vad man producerar på gården, därför är det svårt att generalisera. Ekologiskt är oftast bättre om man mäter läckage per hektar, men är likvärdigt eller sämre om man beräknar läckaget per kg produkt. Här finns mycket som behöver utvecklas och förändras, inom bägge sätten att producera.

Är det positivt eller negativt att regeringen ska satsa på ekologiskt?
– Jag är positivt inställd till satsningen. Jag ser ekologiskt lite som ett laboratorium där man testar olika metoder som kan bidra till att minska de negativa effekterna av allt jordbruk. Däremot är jag mer osäker när det kommer till procentsatserna i livsmedelsstrategin. Idag används 17 procent av åkermarken till ekologiskt, enligt livsmedelsstrategin ska det bli 30 procent. Det är en stor förändring och jag tycker inte att regeringen har presenterat tillräckliga underlag för vilka konsekvenser det kommer få för hela livsmedelsproduktionen. Även jag skulle gärna se att regeringen förklarade hur man ska göra för att öka den svenska livsmedelsproduktionen som helhet och samtidigt öka den ekologiska produktionen. Det regeringen skulle behöva göra är att ha en branschdialog om hur man kan öka sysselsättningen och produktionen i lantbruket totalt sett. Det handlar mer om marknadsfrågor, och om att göra en bedömning gällande det svenska folket vilja att betala mer för svenska livsmedel.

Naturskyddsföreningen har tidigare förespråkat något som kallas agroekologiskt, där är kemikalier tillåtet vid behov, skulle det vara en framkomlig väg?
– Jag tror inte att det är en framkomlig lösning för Sveriges bönder idag, på kort sikt kan vara svårt att få extra betalt för detta sätt att producera. Men på lång sikt när man pratar mer visionärt behöver man förstås diskutera andra generationens lösningar. Det skulle till exempel kunna handla om en typ av certifiering som är mer flexibel och mindre reglerad än idag. Man skulle bland annat kunna tänka sig att man använder bekämpningsmedel mycket mer restriktivt, mer som medicin. Det skulle kanske kunna lyfta det ekologiska i vissa fall där man har stora problem med exempelvis svampsjukdomar eller skadeinsekter.

Lina Rosengren

Ämnen i artikeln:

Miljöpolitik

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.