måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Ernkran(s): ”Regeringen har kapitulerat i klimatpolitiken”

Publicerad: 6 december 2011, 15:00

”Vi bevittnar en märklig handlingsförlamning hos regeringen som passivt placerat sig på åskådarläktaren och lämnat till marknaden och våra privata initiativ att nå klimatmålen” skriver Matilda Ernkrans (s) med anledning av det pågående klimatmötet i Durban.

Ämnen i artikeln:

COPMatilda Ernkrans

I Durban pågår viktiga diskussioner om vår värld och dess klimatförändringar. Här kan Sverige vara en betydelsefull röst för att föra förhandlingarna framåt. Regeringen har valt att inta en passiv hållning istället för att samverka med positiva krafter.

När klimatmötet i Durban inletts har klimatförändringarnas konsekvenser blivit allt tydligare. Rekordliten sommaris på Arktis gör att mindre solstrålar reflekterats ut i rymden. Det höjer medeltemperaturen ytterligare. I Östafrika drabbas människor av torka och svält. Här i Sverige blir stormar och regn kraftigare. Den senaste forskningen är oroande. Konsekvenserna av våra utsläpp av koldioxid kommer snabbare och tidigare. Samtidigt bevittnar vi en märklig handlingsförlamning hos regeringen, en politikens kapitulation. Regeringen har satt klimatmål, passivt placerat sig på åskådarläktaren och lämnat till marknaden och våra privata initiativ att nå dem. Resultatet är att utsläppen nu ökar.

Trafiken är den största utmaningen. Utsläppen ökar, samtidigt minskar andelen nya miljöbilar. För varje dag som går kommer regeringen längre och längre bort från riksdagens beslut om en fossilbränslefri fordonsflotta 2030. Vi har en idé med en skatt på nya bränsletörstiga bilar som finansierar ett stöd till nya miljöbilar. Ju mindre utsläpp, desto mer miljöbilsstöd – ju mer utsläpp, desto större avgift. Samma system finns i Norge och Frankrike och är på gång i Storbritannien. Det skulle stimulera fler att köpa miljöbil, minska efterfrågan på de mest törstiga bilarna och sätta fart på försäljningen av nya miljöbilar som i längden ge fler miljöbilar på begagnatmarknaden. Det är en bredare ansats än regeringens ensidiga supermiljöbilspremie.

Men vi måste investera också. I biogasanläggningar, i cykelvägar och cykelparkering, i företag som vill testa ny teknik i pilotanläggningar eller nya spännande kollektivtrafiklösningar. 1,6 miljarder under fyra år vill vi satsa i lokala klimatprojekt. Det är en kraftig satsning som på sikt ökar vår konkurrenskraft eftersom omställningen går fortare, ger minskade utsläpp, fler jobb och bättre exportmöjligheter. Regeringen saknar bra idéer för att minska vår energianvändning. Sverige står och ser på när andra går framåt. I Italien och Storbritannien finns vita certifikat där elföretagen måste bekosta energisparåtgärder. Men det säger regeringen i Sverige nej till och har inga andra förslag.

På klimattoppmötet i Durban synes Kina ta steg framåt. På Right livelihood award är en av pristagarna Huang Ming från Kina "for his outstanding success in the development and massdevelopment of cutting-edge technologies for harnessing solar energy". Det är hög tid att haka på "the Green race". Jag har frågat miljöministern varför inte Sverige kan lämna in våra utsläppsminskningar på 40% 2020 till FN-förhandlingarna. Och varför Sverige tillhör de länder som inte driver att EU ska ta på sig 30% utsläppsminskningar till 2020. Tyvärr fick jag inga positiva svar.

Om vi socialdemokrater är med och styr landet efter 2014 ska vi ta initiativ till en gemenskap med länder som är likasinnade och som tror på politikens möjlighet att lösa klimatomställningen. Sverige behöver minst halvera de inhemska utsläppen till 2030 för att nå 90 % 2050.

Matilda Ernkrans (S)

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev