måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Etanol utvärderad efter noter under fyra år

Publicerad: 22 januari 2010, 11:48

Bra eller dåligt för klimatet? I den största utvärderingen någonsin har EU granskat etanolfordon och etanolbränslen under fyra års tid i åtta länder inklusive Kina och Brasilien.


Enligt Miljöbilar i Stockholm är detta den största utvärderingen som någonsin gjorts av etanolfordon och etanolbränslen. Och slutrapporten visar att etanolfordon bidrar till betydande klimatbesparingar.

Bränsleåtgången var lägre än den teoretiskt antagna, som bäst behövde etanolbilarna bara 14 procent mer E85 jämfört med bensindrift. Detta skulle betyda att energiinnehållet i bränslet utnyttjas bättre i etanolbilar än i bensinbilar.

Hållbarheten har granskats av internationellt erkända forskare inom området från Imperial College i London. Och enligt deras analyser ger den etanol som används i Sverige – i huvudsak brasiliansk sockerrörsetanol – betydande klimatvinster. Även veteetanol från Sverige och viss veteetanol från övriga Europa har mycket god klimatprestanda enligt forskningen. Men det finns även etanol som har låg klimatnytta.

Projektet har letts av Stockholms stad och koordinerats av Gustaf Landahl, avdelningschef på Stockholms miljöförvaltning.

– Vi har vinnlagt oss om att se till hela livscykeln och att ställa resultatet i relation till såväl fossila som andra förnybara alternativ. Vi hoppas därför att det faktaunderlag som BEST-projektet producerat, i form av detaljerade underlagsrapporter, kommer att beaktas av dem som av olika anledningar och på olika samhällsaktörers uppdrag arbetar med strategier för hållbara transporter och drivmedel, säger han.

BEST står för ”Bioethanol for Sustainable Transport”.

Läs mer om, och ladda ned, slutrapporten från BEST-projektet här.

Pernilla Strid

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev