Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

EU höjer ambitionerna för kolbindning

Publicerad: 14 november 2022, 10:50

Kollagret i skog och mark ska öka enligt nytt EU-beslut.

Foto: Henrik Holmberg / TT

Nu är en överenskommelse nådd om hur mycket kolbindningen i skog och mark ska öka fram till 2030 och inriktningen är ökade ambitioner.

Ämnen i artikeln:

LULUCFEuRegeringen

Pernilla Strid

pernilla.strid@aktuellhallbarhet.se


EU-parlamentet och medlemsländerna i ministerrådet nådde på fredagen en preliminär överenskommelse om kolinbindning i skog och mark fram till 2030, som en del av det så kallade ”Fit for 55”-paketet. Beslutet innebär att förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, Lulucf, kommer fortsätta med ökade krav på inlagring jämfört med tidigare. Det blir alltså inte så att Lulucf-förordningen ersätts med en ny förordning som även inkluderar kolbindning i jordbrukssektorn, något som tidigare diskuterats under namnet Afolu.

Enligt överenskommelsen kommer EU höja sina ambitioner från 55 procents utsläppsminskning till det något ambitiösare 57 procent – ett mål som dock enligt bedömare har en bra bit kvar till Parisavtalets mål – men med det långsiktiga målet om nettonollutsläpp i unionen till 2050. Samtidigt ska den negativa utvecklingen för biologisk mångfald motverkas.

EU-parlamentet skriver i en kommentar att de gamla målen i Lulucf-förordningen fram till 2025 ligger kvar, men sedan kommer nya nationella minskningskurvor gälla som utgår från ett medelvärde för kolsänkan under åren 2021–2023. De länder som inte lever upp till kraven kan dömas till EU-böter. 

Som Aktuell Hålbarhet tidigare berättat kommer regeringens budget att öka utsläppen i transportsektorn, vilket om klimatmålen missas kan behöva kompenseras genom till exempel ökad inlagring i skogen. Därmed kan det vässade EU-målet sätta ytterligare press på regeringen att minska avverkningstakten i Sveriges skogar för att undvika EU-böter för missade klimatmål framöver. 

Enligt regeringen innebär beslutet att det årliga koldioxidupptaget i Sverige ska vara 4 Mton högre år 2030 jämfört med dagens koldioxidupptag.

”Ett aktivt skogsbruk med hög tillväxt och användning av produkter från förnybar råvara ger högsta långsiktiga klimatnytta. Regeringen gör bedömningen att med detta förhandlingsresultat värnat det svenska skogsbruket”, skriver regeringen i en kommentar.

Beslutet behöver nu formellt antas av parlamentet och rådet innan den nya Lulucf-förordningen kan träda i kraft.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev