Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

EU tog på sig ledartröjan – igen

Publicerad: 13 december 2011, 10:30

Miljöaktuellt redogör för några av de viktigaste punkterna i dokumenten från klimattoppmötet i Durban.

Ämnen i artikeln:

CdmCOPFnKyotoprotokollet

EU har tagit på sig ledartröjan i de internationella klimatförhandlingarna och återvunnit något av det förtroendekapital man förlorade i Köpenhamn. Det menar i alla fall EU-s klimatkommissionär Connie Hedegaard.

– EU:s strategi fungerade
. Många menade att det inte skulle gå att höja ambitionen efter Cancun och Köpenhamn. Men EU vill ha mera och fick mera. Vi skulle inte ha accepterat ett förlängt Kyotoavtal utan en gemensam färdplan som alla länder ställer sig bakom, säger Connie Hedegaard.

I ett pressmeddelande redogör EU-kommissionen för innehållet i dokumenten som skrevs under av länderna i helgen. Här nedan finns också material hämtat från FN:s egen hemsida från mötet www.UNFCCC.int

1 Durbanplattformen
Det viktigaste är den gemensamma färdplanen med sikte på ett nytt rättsligt bindande avtal 2015 som träder i kraft 2020.

EU agerade motor i förhandlingarna och fick stöd av ö-nationer och en stor grupp utvecklingsländer. Detta tvingade jätteländerna Kina, Indien och USA att bekänna färg.

2 Kyotoprotokollet II
Kyotoprotokollet förlängs en period från slutet av 2012 till och med 2017. Det gör att man undviker ett glapp mellan Kyoto och efterföljande avtal. De 27 EU-länderna, Norge, Schweiz skriver på Kyoto II – men inte Kina, Indien och USA.

Utsläppsmålen för EU inom ramen för Kyoto II kommer att fortsätta att diskuteras nästa år, det är i dagsläget oklart om EU ställer sig bakom en 20- eller 30-procentig reduktion av utsläppen.

Då kommer EU också bestämma om medlemsländerna får sälja sina överskott av utsläppsrätter (AAUs) eller inte – ett kryphål som på egen hand kan utradera tre fjärdedelar av industriländernas åtaganden.

EU fick igenom en strängare granskning av klimateffekter från parternas indirekt förändrade markanvändning (LULUCF) – det gäller såväl kolsänkor som kolgivor.

3 Gröna Klimatfonden

Parterna kom överens om förvaltningsregler för den gröna klimatfonden (GCF). Fonden kommer att disponera delar av de totalt 100 miljarder dollar som industriländerna ger fattiga länder varje år från och med 2020.

4 CDM reformeras
Koldioxidlagring godkänns för handel inom ramen för CDM (Clean Development Mechanism) – det vill säga subventionerade klimatprojekt i andra länder.

Flera miljöorganisationer har så här långt varit mycket kritiska till korruption och tveksam klimatnytta i flera CDM-projekt. Nu ger parterna CDM-styrelsen i uppdrag att se över sina mätmetoder och förbättra rutinerna för att projekten är additionella, det vill säga att de verkligen ger utlovad effekt.

5 Bunkerolja flyg och sjöfart
Parterna diskuterade om den gröna klimatfonden ska kunna användas för att finansiera minskade utsläpp från flygtrafik och sjöfart – men inga beslut fattades. Samtalen på detta område, plus utsläpp från jordbrukssektorn, kommer att fortsätta under 2012.

Nästa år kommer FN:s klimatförhandlingar (COP 18) att hållas i Qatar.

Erik Klefbom

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev