fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Europeiskt näringsliv: Använd klimatdiplomati för en global lägstanivå på koldioxidpriset

Publicerad: 25 juli 2022, 11:39

En klimatklubb EU-Kina är vad Business Europe vill se. Foto: vencavolrab / Getty images

Svenskt näringsliv ingår i den paraplyorganisation som vill se en global klimatklubb där EU och Kina ska ingå. Syftet är att få till långsiktiga styrmedel för att undvika koldioxidläckage.

Ämnen i artikeln:

KinaParisavtaletKoldioxidutsläpp

Jesper Saltebro

jesper.saltebro@aktuellhallbarhet.se


Businesseurope, som samlar 40 europeiska nationella näringslivsorganisationer, vill att EU ska jobba för att skapa en global klimatklubb tillsammans med bland annat Kina. Tanken är att på lång sikt få en global lägstanivå för priset på koldioxidutsläpp.

Organisationen konstaterar att EU är på väg att införa ensidiga klimattullar för att minska koldioxidläckaget, men menar nu alltså att en mer effektiv åtgärd vore att få till stånd en global klimatklubb. Eftersom Kina är en avgörande pusselbit för att kunna uppfylla Parisavtalet menar organisationen att EU bör lägga särskilt fokus där. Businesseurope är medveten om att det finns många hinder på vägen, men anser att EU bör anstränga sig för att få till en överenskommelse med hjälp av klimatdiplomati.

Paraplyorganisationen vill också att EU ska uppmuntra och stötta det kinesiska införandet av landets eget nationella utsläppshandelssystem, en expansion av systemet och att Kina ska besluta om ett utsläppstak. Organisationen vill också se ökat standardiseringsarbetete på miljöområdet och gemensamma definitioner av begrepp såsom grön, hållbar och koldioxidneutral.

Läs Businesseuropes förslag 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev