Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag30.09.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Klimat

Få klimatrisker i översiktsplanerna

Publicerad: 24 Augusti 2018, 09:38

Kommunerna släpar efter i klimatanpassningen. Nu ökar kraven på översiktsplanerna.

Foto: Mostphotos

Hälften av landets kommuner har inte tagit med klimatrisker i översiktsplanen, något som nu blir obligatoriskt. Efter sommarens torka och bränder ökar kraven på kommunernas klimatanpassning.


Enligt de nya reglerna i plan- och bygglagen som började gälla den 1 augusti ska kommunerna ha med en riskanalys i översiktsplanen som också visar vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av klimatförändringarna. Men färre än hälften av kommunerna har gjort ett sådant arbete, enligt Aktuell Hållbarhets årliga kommungranskning. Sommarens torka och bränder har aktualiserat frågan om hur kommunerna rustar mot klimatförändringarna och för många mindre kommuner innebär det en stor utmaning.
– Små kommuner har inte samma resurser, i vissa fall finns det inte ens någon som jobbar specifikt med den här frågan. Därför är det bra att flera myndigheter nu får tydligare ansvar som förhoppningsvis kan innebära mer stöd, säger Hanna Matschke Ekholm, konsult på IVL Svenska Miljöinstitutet, till Aktuell Hållbarhet.
En tydlig framgångsfaktor för de kommuner som kommit längst är att de integrerat klimatarbetet i den vanliga verksamheten. En viktig nyckel är samarbete – både mellan kontor och förvaltningar inom kommunen och externt med fastighetsägare och andra intressenter samt kommuner i närheten.
Åre kommun antog under förra året en ny översiktsplan som sträcker sig fram till 2035 där en av de strategiska inriktningarna handlar om att bygga robust, det vill säga med hänsyn till klimatutmaningar. Besöksnäringen är viktig för kommunen och det finns ett stort tryck på ytterligare exploatering. Tidigt i våras antogs en hållbarhetsstrategi och i höst påbörjas ett klimatanpassningsarbete som till att börja med tar avstamp i den fysiska planeringen. Tanken är att arbetet ska utmynna i en klimatanpassningsplan som på sikt omfattar alla delar av kommunens verksamhet. De utmaningar som är högst prioriterade just nu rör tillgång till dricksvatten, avloppsrening och risk för ras, skred och erosion.
– Om vi ska fortsätta ha en bra miljö och natur så måste vi ha ett aktivt förhållningssätt till klimatförändringarna, säger Maria Eriksson, kommunens hållbarhetsstrateg.
Hela artikeln om kommunernas arbete med klimatanpassning går att läsa i det kommande numret av magasinet Aktuell Hållbarhet. Under konferensen Klimatanpassning Sverige 2018 kommer även frågan om klimatanpassning i den kommunala översiktsplaneringen att diskuteras.

Av: Anna Nyström

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.