Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Fastställ ett nytt åtgärdsprogram för vitryggen!”

Publicerad: 16 juni 2016, 04:51

DEBATT Naturvårdsverkets generaldirektör måste agera i frågan, skriver Stefan Bleckert, naturvårdschef på Sveaskog, och Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.


Ämnen i artikeln:

NaturskyddsföreningenNaturvårdsverketSveaskog

Den vitryggiga hackspetten är fortfarande en av landets mest akut hotade arter. Arten har nära försvunnit på grund av att dess livsmiljöer, gamla lövskogar med många döda träd, minskat starkt i landet och i dag finns bara några få par kvar.

Trots det akuta hotet, och trots att många olika samhällsaktörer aktivt ingår i bevarandearbetet, så saknas ett av Naturvårdsverket antaget åtgärdsprogram (ÅGP).

År 2005 antogs ett sådant och under de fyra år detta program genomfördes så samlades flera olika parter i länsvisa samordningsgrupper med en nationell koordinator på Naturskyddsföreningen och på en länsstyrelse. Under dessa år genomfördes en lång rad lyckade åtgärder för skydd och skötsel av lövskog och avelsprojektet var framgångsrikt

År 2009 lämnades ett utkast till nytt ÅGP in till Naturvårdsverket för remittering. Efter flera år av intern beredning och omskrivning av texter skickades programmet ut på remiss år 2014. I januari 2014 fick vi veta att det gamla programmet (antaget 2005) slutat att gälla. Därefter har vi som jobbat med vitryggen inte fått några besked. Inte förrän på ett seminarium som vi anordnade i Stockholm i mars i år och där ansvarig från Naturvårdsverket deltog. På seminariet fick vi veta att det nya ÅGP:et skulle ut på ny remiss innan utgången av april månad detta år.

Vi, Sveaskog och Naturskyddsföreningen, har under mer än 20 års tid arbetat målinriktat och fokuserat för att återskapa förutsättningarna för vitryggig hackspett i Sverige.

Sveaskog har bland annat frivilligt avsatt flera stora ekoparker på tusentals hektar med plats för åtskilliga vitryggsrevir på sina marker. Delar av dessa områden sköts i syfte att skapa förutsättningar för att vitryggar ska häcka i dem. Naturskyddsföreningen organiserar och genomför de årliga övervakningarna, stödutfodringen samt har samarbete med numera tre djurparker (Nordens ark, Skansen och Järvzoo) om avel och uppfödning. Vi har också genomfört utplanteringar av de fåglar som föds på Nordens ark.

Bristen på informationsutbyte och koordinering mellan Naturvårdsverket och oss övriga under senare år har medfört att bevarandearbetet för vitryggen haltar betänkligt. Och det i ett läge som är mer akut än någonsin tidigare.

Vi förstår inte hur Naturvårdsverket, ännu efter sju år av obeslutsamhet, väljer att fortsätta förhala den process och ignorera den unikt breda samverkan mellan stat, kommun, näring och ideell naturvård som genomsyrar arbetet med den vitryggiga hackspetten.

Vi önskar därför att Naturvårdsverket skyndsamt:

- Remitterar och därefter omgående antar ett nytt nationellt ÅGP för vitryggig hackspett,
- Reserverar ändamålsenliga medel till genomförandet av det nya ÅGP: et,
- Pekar ut och ger medel till en ny nationell koordinator, med uppgift att koordinera länsstyrelsernas jobb samt återuppliva de i dag avsomnade samverkansgrupperna.

Stefan Bleckert, naturvårdschef, Sveaskog
 Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.