Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Fem trender inom hållbara investeringar under 2019

Publicerad: 24 januari 2019, 07:28

Foto: Pixabay/nattanan23

Plast, ökad lagstiftning och klimatrisk. Det är några av de trender som hållbara investerare bör hålla koll på under året enligt analysföretaget MSCI.


Analysföretaget MSCI, som är mest känt för sina jämförelseindex, har i en ny rapport presenterat trender inom hållbara investeringar för det kommande året. Här är de fem trenderna som MSCI har identifierat.

Plastavfall blir en affärsstrategisk utmaning

Världen har uppskattningsvis producerat 8,3 miljarder ton plast under de senaste 70 åren, varav en majoritet av plasten har hamnat i deponier och naturen. Frågan har fått allt mer uppmärksamhet under det senaste året och MSCI räknar därför med att internationell lagstiftning kan komma att tvinga företag till att ta tag i frågan. Det handlar om en transformation från att hantering av plastavfall har setts som en prioritering i marknadsföringen till att bli en betydande utmaning för affärsverksamheten.

MSCI konstaterar att företag inom förpackningsindustrin som har en majoritet av sin försäljning från innovativa pappersbaserade förpackingslösningar har ökat sin omsättning sedan 2016. Samtidigt har deras plastproducerande konkurrenter tappat i omsättning. Analysföretaget menar därför att ett systematiskt skifte har inletts.

Lagstiftningen tar ett grepp om hållbara investeringar

Mängden lagstiftningar och regleringar som rör hållbara investeringar har ökat stadigt sedan år 2000. Under 2018 skedde en explosion i antal förslag som presenterades på området, däribland genom EU-kommissionens föreslagna åtgärdsplan för att ställa om till en hållbar finansmarknad i Europa.

Under 2019 väntar sig MSCI att den regulatoriska utvecklingen kommer ytterligare eskalera kring hållbara investeringar. Analysföretaget konstaterar att institutionella investerare som tidigare har hanterat hållbarhet som en smal del som endast integrerats i delar av förvaltningen under året kan komma att behöva skärpa sig eftersom lagstiftning stärker kraven på att investerare ska väga in hållbarhet som en holistisk del i förvaltningen och som en materiell risk för investeringar.

Den närliggande framtiden för klimatrisker

MSCI konsaterar att klimatrisker inte är så långt borta som man kan tro. Antingen utspelar sig riskerna i form av de omställningsrisker som följer av de kraftiga utsläppsminskningar till år 2030 som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Alternativt så kommer världen redan år 2040 ha nått en 1,5 grader varmare medeltemperatur där klimatrisker som stigande vattennivåer, torka, samt ökad fattigdom och migration väntas slå till.

För investerare blir det därför allt viktigare att analysera hur deras portföljer kan komma att påverkas av klimatrisker och möjligheter. MSCI pekar särskilt på att fastighetsinvesteringar riskerar att tappa i värde redan under det kommande årtiondet som en följd av stigande vattennivåer.
”Under 2019 kommer vi se slutet för argumentet att tiden är på vår sida. Ingenstans är det tydligare än inom privata investeringar i fastigheter”, skriver MSCI.

Ökade behov av tillförlitliga data

Under senare år har tillgången till data och rankningar som hjälper investerare att analysera hållbarheten i en investering kraftigt ökat. MSCI konstaterar att det är förhållandevis lätt att öka tillgången till data, tack vare teknikutvecklingen och ökad användning av artificiell intelligens som hjälper till att samla in data.

MSCI konstaterar emellertid att utmaningen för investerare ligger i att kunna identifiera vilka signaler som kommer påverka investeringar framöver.
”Den svåra delen – och viktiga delen – kommer handla om att förestår hur man identifierar och använder de mest relevanta signalerna för att nå bättre differentierade investeringsmål”, skriver MSCI.

Ledarskap och krav på ökad transparens

MSCI väntar sig att 2019 blir en vändpunkt då allt fler investerare använder sin makt för att påverka tillsättningen av styrelsegrupper. Stora pensionsfonder som den norska oljefonden och amerikanska Calpers har aviserat att de framöver kommer ställa högre krav på mångfald och transparens i bolagsstyrelser. Det handlar bland annat om att rösta emot styrelseledamöter som suttit längre än 12 år, och rösta ned styrelsegrupper som har en bristande mångfald.

Ökad transparens innebär också att det blir svårare för bolagsstyrelser att gömma undan tvivelaktiga affärsbeslut. Tvivelaktiga affärsbeteenden kan vara svåra att förutspå och undgå helt och hållet, men investerare börjar i allt större utsträckning kräva ansvar av styrelsegrupper som varit ansvariga. MSCI väntar sig därför att 2019 även kommer bli en vändpunkt då investerare i allt större utsträckning röstar bort styrelseledamöter som inte tar ansvar för bolagets långsiktiga överlevnad.

På konferensen Hållbara Finanser 2019 kommer Aktuell Hållbarhet att prata mer om årets trender.

Tobias Persson

tobias.persson@aktuellhallbarhet.se

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.