Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Fiskeriverket: Bristande dokumentation och kontroll

Publicerad: 24 november 2010, 13:36

Revisionsbyrån Ernst & Young rekommenderar att Fiskeriverket förstärker den interna kontrollen, ser över styrdokument och utbildar personalen.


Ämnen i artikeln:

CsrFiskeFiskeriverket

Till följd av Miljöaktuellts och TV4:s gemensamma granskning av Fiskeriverkets resor och representation har Fiskeriverket låtit revisionsbyrån Ernst & Young kontrollera om man följt gällande regler, riktlinjer och praxis för resor, representation, kurser och konferenser.

Revisonsföretaget Ernst & Young har granskat 140 slumpmässigt utvalda transaktioner samt gjort jämförelser med sex icke namngivna myndigheter.

Inledningsvis konstaterar man att Fiskeriverkets gällande policys är bristfälliga. I jämförelse med policys hos andra myndigheter är de vaga och har låg detaljeringsgrad.

”Väl utformade interna styrdokument är en viktig komponent, men inte den enda, för att säkerställa att regler och praxis följs. Lika viktigt är att det i organisationen finns en kultur att regler är till för att efterlevas och att regelbundna uppföljningar sker. Finns inte den kulturen kan det inte kompenseras med aldrig så bra interna styrdokument”, skriver revisionsföretaget.

Här några övriga utdrag ur rapporten:

”Även mer preciserade regler för när/om starksprit får förekomma brukar vara tydligt reglerade hos andra myndigheter. Fiskeriverket skriver endast ´Representation med starksprit skall godkännas av generaldirektören.´ ”

”När det gäller kostnaderna uppfattar vi Fiskeriverket mindre restriktiva än andra vad gäller tågbiljetter och förhållningssätt till olika klasser av flygbiljetter.”

”Men framför allt bör externt ställda krav som att en konferensdag ska ha ett program och omfatta minst sex timmar ingå i styrdokumenten.”

”Vi har i stickprov noterat att rekommenderade beloppsgränser vid majoriteten av tillfällena avseende intern representation inte efterlevts utan överskridits. I ett fåtal fall avseende extern representation har inte heller rekommenderade beloppsgränser beaktats.”

”Generaldirektör eller avdelningschef får enligt riktlinjerna besluta om högre belopp /…/men någon dokumentation som visar varför avsteg från gällande policy har gjorts har inte dokumenterats i bokföringen.”

”Efter genomförd granskning framkommer att måltidsdrycken i de utvalda stickproven i övervägande antalet fall inte är alkoholfri då det gäller aktiviteter kvällstid. /…/ Avsteg från gällande policy har inte dokumenterats i bokföringen.”

”Vi har noterat brister i dokumentationen avseende kurser, konferenser och intern representation. Som regel finns deltagarlistor bifogade fakturaunderlag vid interna representationstillfällen, men däremot saknas i de flesta fall underlag som klargör syfte med tillställningen.”

”Genom att program i flera fall inte bifogats fakturaunderlagen kan vi inte bedöma om dessa konferenser svarar mot kraven för att förmånsbeskattning inte ska vara aktuell.”

”Vid granskning avseende utlägg i samband med tjänsteresor konstaterar vi att det saknas en spårbarhet mellan reseräkning och redovisningssystem i vissa fall. /…/ I något enstaka fall konstaterar vi att bokföringsunderlag saknas och det endast finns en genomförd utbetalning.”

”Slutligen noterar vi att det i några fall skett felaktiga konteringar, varför kostnader bokförts på felaktiga konton.”

Miljöaktuellts och TV4:s granskning visade att Fiskeriverkets kostnader för resor och representation enligt egna uppgifter var 48 miljoner kronor under perioden 2006-2009. Inklusive kurser och konferenser var kostnaden 56 miljoner kronor.

Pengarna gick till bland annat till vinmenyer, övernattning på fyrstjärniga hotell på arbetsorten och till generaldirektörens eget 60-årsmingel. Granskningen visade att representationen inte bara bryter mot Fiskeriverkets interna föreskrifter för representation utan även medför en skattskyldighet för förmåner.

Ernst & Young har jämfört totalsiffor för Fiskeriverket med sex andra hemliga myndigheter. Utifrån det drar revisionsbyrån den övergripande slutsatsen att ingenting indikerar att Fiskeriverket avviker ”på totalnivå” från andra myndigheter när det gäller representation, resor, kurser och konferenser.

De exempel som redovisades i Miljöaktuellts och TV4:s granskning har inte gåtts igenom.

– Vårt uppdrag var att göra generella bedömningar och inte titta på enskilda transaktioner. Det är en annan sak att syna eller kommentera någon annans granskning, det var inte vårt uppdrag, säger Curt Öberg på Ernst & Young.

Läs mer:
Skattepengar till fisket gick till Fiskeriverkets festande

Pernilla Strid

Ämnen i artikeln:

CsrFiskeFiskeriverket

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.