måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Fler måste välja cykeln!”

Publicerad: 31 maj 2017, 06:02

DEBATT Andelen människor som cyklar dagligen i Sverige minskar. Därför pekar regeringen, i sin nya cykelstrategi, ut några områden som måste utvecklas, skriver riksdagsledamöterna Matilda Ernkrans (S) och Johan Andersson (S).


Tvärt emot vad många tror minskar andelen som cyklar dagligen i Sverige. Det gäller alla åldersgrupper, utom bland de som är äldre än 65 år, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. För 20 år sedan cyklade 22 procent av alla mellan 15-24 år dagligen. I dag är den siffran 12 procent.

För att cykeln ska bli ett naturligt alternativ måste det bli enklare och säkrare att ta cykeln i stället för bil eller kollektivtrafik. Till stöd för detta har Sverige under våren fått sin första nationella cykelstrategi, för att få fler att cykla till jobb och skola. I strategin pekar regeringen ut några områden som måste utvecklas:

Bättre cykelbanor
I dag samsas snabba och långsammare cyklister på samma cykelbanor, ibland även med gående. Detta skapar en irritation och kan få fler att välja bort cykeln. Vi vill separera de snabba cyklisterna från de långsamma. Alla ska kunna känna sig säkra och att de kan cykla och röra sig i den takt de vill.

Säkrare cykeltrafik
Cyklister utgör den största andelen allvarligt skadade i trafiken. Vi vill därför sära på cykel- och biltrafik och ha bättre markerade korsningar. Allt fler använder cykelhjälm, vilket är mycket positivt, men det behöver bli fler. Här måste informationen bli bättre. Det behövs även göras mer för cykelforskning för en ökad säkerhet.

Planera våra städer för cykeltrafik
Vi vill att man tänker på cykeln när man planerar nya bostäder och stadsdelar. Det behövs fler cykelparkeringar, sammanhållna cykelnät och andra insatser som underlättar för cyklister.

Kan vi få fler som cyklar så blir fler friskare, samtidigt som utsläppen och bullret i städerna minskar. Med hjälp av regeringens cykelstrategi hoppas vi att cykeln på sikt blir ett självklart alternativ för fler vuxna och barn. Då utvecklar vi den svenska modellen med klimatsmarta transporter och en bättre folkhälsa.

Matilda Ernkrans (S), ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Johan Andersson (S), ledamot i riksdagens trafikutskott med ansvar för cykelfrågor

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev