måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Flygindustrin bantar och blir grönare

Publicerad: 12 januari 2009, 06:13

Flygindustrin hårdsatsar på miljövänligare flygningar, plan och material. Massor av projekt pågår.


Flygbolagen får, ibland oförtjänt, klä skott för utsläppen av växthusgaser. Sanningen är att flyget inte står för mer än 2-3 % av alla växthusgaser (FNs siffror april 2007) men problemet är att jetstrimmorna syns väldigt tydligt på himlen. Att de består mest av vattenånga är det inte många som reflekterar över.

Ändå har flera flygbolag börjat prova biobränsle från förnyelsebara källor som alger och andra växter. Continental Airlines provade nyligen att flyga med en 50/50-blandning av vanlig A1-fotogen och olja utvunnen ur jatropha och alger. Jatropha curcas, eller på svenska purgerbusken, är en växt som klarar av att växa i dålig jord och ändå ge fyra gånger mer bränsle per hektar än sojaböna. Många betraktar dock alger som nyckeln till framtidens bränsleproduktion eftersom de inte konkurrerar med matväxter om den odlingsbara marken och faktiskt kan ge 30 gånger mera bränsle än sk energiväxter.

I februari 2008 flög Virgin Atlantic en Boeing 747 från London till Amsterdam med bränsle som var en blandning av oljor från den brasilianska babassupalmen och kokosnötter. Men det här är prover. Det återstår att se om de nya bränslena blir ekonomiskt försvarbara.

Purgerbusken – snart i en vingtank nära dig?

Plastplan

Airbus 380, den nya giganten är helt gjord i kompositmaterial och därför mycket lättare och bränslesnålare än om den vore byggd i traditionella material. Och det är ju fint, men de tiotusentals flygplan som redan finns och flyger varje dag, vad gör man åt dem? Tillverkare av kommersiella och militära flygplan börjat byta ut delar här och var i sina befintliga plan mot komposit för att både öka hållfastheten och minska vikten.

SAS har börjat ersätta ombordutrustning med detaljer av lättare material. Ett exempel på detta är flygstolarna som kunnat ersättas med andra, lättare konstruktioner som sparar bränsle.

Planen lastas betydligt effektivare nu än tidigare. För tio år sedan var planen bara till 70% fyllda med passagerare. Idag är det 80%, enligt Boeings siffror. Det kan hänföras till effektivare datorprogram för bokning och förmodligen på att priserna gått upp, så att antalet no-shows minskat. Detta minskar i sin tur bränsleförbrukningen per person.

Grön inflygning

SAS Sverige är sedan ett par år med i ett projekt för att utveckla det som kallas ”grön inflygning”. Varje inflygning med den nya tekniken innebär halverad bränsleförbrukning och lägre buller kring flygplatserna.

En ”grön inflygning” innebär att planet glidflyger med motorerna på lägre varvtal den sista sträckan under landning. På det sättet förbrukar planet mindre bränsle och utsläppen av till exempel koldioxid minskar. Systemet är så effektivt att det har lett till en påtaglig minskning av bränsleförbrukningen under inflygning och landning. Samtidigt blir också bullret kring flygplatserna mindre.

Tekniken bakom ”grön inflygning” bygger på avancerad utveckling av kommunikationen mellan flygplan och flygledare. Genom att samordna planets färddator med kontrollcentralerna på marken, kan den exakta färdvägen kartläggas. I dagsläget ingår 19 SAS-plan av typen Boeing 737 i projektet med ”grön inflygning” som SAS Sverige genomför tillsammans med Luftfartsverket. Från premiärflygningen mellan Luleå och Stockholm, den 19 januari 2006 har över tusen SAS-inflygningar gjorts enligt den gröna principen.

Varje grön inflygning sparar 100 kg flygbränsle. När samtliga SAS-plan landar grönt kommer man att ha minskat koldioxidutsläppen med 90.000 ton per år. Det motsvarar utsläppen från 20.000 personbilar som kör 1500 mil per år i snitt.

Europa surrar

Luften över Europa är som en surrande bikupa av tusentals plan. Utan samordning skulle betydligt flera konflikter uppstå än det faktiskt gör idag. Nya flygledarsystem, främst EU-kommissionens initiativ ”Single European Sky” har möjliggjort att planen kan packas tätare i luften både i sidled och höjdled vilket har minskat väntetiderna vid och kring flygplatserna. Detta sparar också bränsle. Bättre integration mellan flygledarsystem över hela Europa har minskat förseningar och missade slottider.

Förr flög man huvudsakligen i flygleder, förutbestämda rutter, men i och med GPS:ens intåg flyger man idag rakt på målet. Det är lätt att se om man tittar upp i himlen i Mellaneuropa. Jetstrimmorna verkar numera gå slumpmässigt hit och dit. Och de är absolut raka. Det är också GPS:ens förtjänst.

Ny programvara från Qinetiq

(http://teknik360.idg.se/2.8229/1.197464/program-optimerar-flygning) hjälper flygbolagen att hitta den effektivaste höjden och undvika motvind i möjligaste mån. Förr fick man flyga och hoppas och be att få byta höjd om det blev för besvärligt. Med Qinetiqs Vertical Visual Optimiser (VVO) kan man planera flygningen efter medvinden på förhand.

SAS Temptainer

Flygfrakt av varor som kräver kylning eller annan bestämd temperatur har tidigare inneburit att man fått fylla utrymmen i en isolerad container med kolsyreis. SAS Cargo har tillsammans med de svenska företagen Frigadon och Aricontainer utvecklat en ny container med batteridriven kylkompressor som kan hålla innehållet vid valfri temperatur mellan 3 och 25 grader Celsius. Batterier istället för kolyseris (koldioxid) sparar miljön och har minskat containerns vikt med hela 200 kilo. En avsevärd minskning, när tara för en container av denna storlek är 400 kilo. Det minskar i sin tur flygplanets bränsleförbrukning.

Innertemperaturen hålls in om +/– 2 grader och efter att ha laddats i 8 timmar kan batterierna klara att hålla temperaturen på maxlasten 1188 kilo inom specifikationerna i hela 70 timmar. Temperaturvariationerna sparas på en USB-pinne i containerns styrdator och efter flighten kan denna skickas med post tillbaka till uppdragsgivaren.

SAS avser att minska sina utsläpp med 20% fram till år 2020 trots ökade trafikvolymer och utsläppen av växthusgaser ska ha gått ned till noll år 2050! Vi får se om det fungerar, men det är högt uppsatta mål. Sammantaget kan man konstatera att flygbolagen och tillverkarna tar miljöproblemen på allvar och faktiskt jobbar för att spara miljön. Att de genom detta samtidigt sparar sina egna kostnader kan inte vara negativt.

Jörgen Städje

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev