Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

FN bromsar regionala klimatambitioner för flyget

Publicerad: 7 oktober 2019, 12:06

Flygets utsläpp kommer öka globalt enligt miljöorganisationer. Orsak: Resolution i FN:s civila luftfartsorganisation Icao.

Foto: Wikimedia commons/CC0

På fredagen avslutades kongressen som sker vart tredje år inom FN:s civila luftfartsorgan, Icao. En vecka efter att klimatdemonstranter tågat utanför dess högkvarter i Montreal, Kanada, fattade Icao beslut som enligt miljöorganisationer hindrar utsläppsminskningar inom flyget.


Pernilla Strid

pernilla.strid@aktuellhallbarhet.se


Under Icao:s kongress förra veckan togs inte några betydande steg alls för att begränsa flygsektorns utsläpp. Några långsiktiga utsläppsmål sattes inte, istället beslutades om en resolution som syftar till att stoppa regional utsläppshandel som den som finns i EU, samt även skatt på flygbiljetter och flygbränsleskatt. Det menar Transport & Environment, T&E, paraplyorganisation för europeiska miljöorganisationer inom transportområdet.
”Till och med när allmänhetens oro har nått rekordnivåer försöker Icao fortfarande blockera stater som vill göra mer för att tackla flygets utsläpp, vilket har mer än fördubblats de senaste 20 åren”, säger organisationen i en kommentar.

Att regionala utsläppshandelssystem kan tvingas stänga ner beror på en resolution som beslutades vid kongressen, som innebär att medlemmar i Icaos eget kommande utsläppsminskningssystem, Corsia, inte kan vara med i parallella marknadsbaserade utsläppsminskningssystem för flyget. Som Aktuell Hållbarhet tidigare rapporterat så sätter Corsia inte något krympande utsläppstak som EU:s utsläppshandelssystem gör, utan innebär endast att tillkommande utsläpp efter 2020 ska kompenseras.
”Corsia gör att flygbolag kan köpa billig klimatkompensation som betalar för utsläppsminskningar någon annanstans så att de kan fortsätta att öka sina egna utsläpp”, säger Transport & Environment i en kommentar och menar att systemet hindrar världsekonomin från att klara målet om nettonollutsläpp till 2050.

Enligt T&E:s talesperson Andrew Murphy måste EU hålla fast vid sina åtaganden enligt Parisavtalet och fortsätta med planerade åtgärder såsom slopad skattebefrielse för flygbränsle. Enligt organisationen var det bra att EU:s transportdelegater uttalade sig kritiskt mot resolutionen, men dåligt att EU inte lämnade in en formell reservation mot den. Något som skulle förtydliga EU:s rätt att fortsätta att själv reglera flygutsläpp genom utsläppshandel, flygbiljettskatt och flygbränsleskatt.

Vart femte medlemsland som deltog i kongressen, 25 stycken, röstade enligt nyhetstjänsten Carbon Pulse emot förslagen, men det räckte alltså inte.
”Om EU böjer sig för trycket från Icao och flygindustrin att lyfta ut flyget från EU:s utsläppshandel och endast använda Corsia så kommer flygets klimatutsläpp att skjuta i höjden med 683 miljoner ton koldioxid under de kommande tio åren enligt oberoende forskning. Det är lika mycket som Frankrikes och Polens totala koldioxidutsläpp tillsammans”, säger Transport & Environment.

Inför klimatdemonstrationen utanför dess högkvarter i Montreal, där klimataktivisten Greta Thunberg deltog, uttalade Icao sitt stöd för demonstrationen och för Greta Thunberg. Men samtidigt framhölls hur bränsleeffektiva flygresor är.
”Internationella flygningar står idag för 1,3 procent av årliga växthusgasutsläpp som orsakats av mänskliga aktiviteter. Även om flyg i dag är 80 procent mer bränsleeffektiva, och bränslekonsumtionen per passagerare är jämförbar med ett medelstort fordon, så krävs nu mer åtgärder och snabbare innovation för att adressera flygets effekter i närtid och på lång sikt”, sade organisationen i en kommentar.
Men så blev det alltså inte enligt miljöorganisationer. Enligt Carbon Pulse tog kongressen dock steg mot att i framtiden sätta långsiktiga utsläppsmål. Med tanke på frågans akuta natur så var det enligt miljöorganisationer långt ifrån tillräckligt.

En stor del av Icaos kongress upptogs av annat än miljöfrågor, framför allt frågor om flygsäkerhet.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev