torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

FN-rapport: Nu kommer den ändlösa staden

Publicerad: 25 mars 2010, 13:59

En färsk FN-rapport visar att världens största storstäder håller på att växa ihop till megaregioner.


Jon Rohne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se


Världens största megastäder växer ihop och bildar vidsträckta "megaregioner". Dessa regioner kan sträcka sig hundratals kilometer och bebos av 100-tals miljoner människor. Det visar FN i en ny rapport där man kallar fenomenet för "ändlösa städer". De "ändllösa städerna" är enligt FN den tydligaste utvecklingen – och problemet – i sättet som människor kommer att leva de närmaste 50 åren.

FN-rapporten
"State of World Cities report" släpptes i måndags på kongressen World Urban Forum i Rio de Janeiro. Den största "megaregionen" idag hittar vi enligt rapporten i området Hong Kong-Shanhzen-Guangzhou i Kina. I den här regionen bor idag 120 miljoner människor. Andra megaregioner finns idag enligt FN både i Japan och Brasilien. Andra områden där megaregioner håller på att utvecklas finns i Indien och i Afrika.

Natt i Hong Kong.

Sedan förra året lever mer än hälften av Jordens befolkning i städer och FN konstaterar i rapporten att urbaniseringen är omöjlig att stoppa. År 20500 räknar man med att 70 procent av Jordens befolkning bor i städer.

Utvecklingen
av megaregioner ses i första hand som något positivt. FN konstaterar också att det idag är megaregioner, snarare än nationer, som driver välståndsutvecklingen. Världens 40 största megaregioner täcker bara en liten del av planetens beboeliga yta och bebos endast av 18 procent av världens befolkning. Ändå står dessa regioner för 66 procent av all världens ekonomiska aktivitet och står bakom 85 procent av världens tekniska och vetenskapliga innovationer. Världens 25 största städer står idag för mer än hälften av världens välstånd. Och de fem största städerna i Indien och Kina står för 50 procent av dessa länders välstånd.

Också Världsnaturfonden WWF är positiva till den ökande urbaniseringen. Samtidigt som FN släppte sin rapport släppte också WWF rapporten"Reinventing the city". Enligt WWF kommer 350 biljoner dollar att investeras i urban infrastruktur de närmaste 30 åren. Om de pengarna går till klimatsmarta transportsystem och energieffektiva byggnader kommer en stor del av klimatutmaningen att kunna lösas. Enligt WWF kommer cirka 80 procent av de globala koldioxidutsläppen från städer. I Sverige ligger siffran på cirka 60 procent.
– Vi närmar oss en värld med 9 miljarder invånare och en fortsatt snabb urbanisering. Om dagens städer utgör ett hot mot klimatet kan morgondagens städer bli lösningen. Smart planering och tuffa energiminskningsmål liksom användning av den senaste tekniken krävs. Företag som är duktiga på systemtänkande och teknik har goda möjligheter att ta både stora marknadsandelar och bidra till en klimatvänlig urban infrastruktur. Bara i Afrika och Asien kommer 1,7 miljarder människor att flytta in till städerna de närmaste trettio åren, säger Lasse Gustavsson i ett pressmeddelande.

Frågan är förstås om det verkligen är så enkelt? Att världens växande befolkning väljer att leva i "ändlösa städer" har förstås också sina nackdelar. FN:s rapport visar att framväxten av megaregioner också leder till nya större slumområden, ökade inkomstklyftor och sociala orättvisor. Det allvarligaste problemet enligt FN-rapporten är emellertid den kraftiga ökningen av så kallad "urban sprawl", eller stadsutglesning.

Den "ändlösa staden" växer nämligen omfångsmässigt snabbare än invånarantalet. Staden Los Angeles växte till exempel med 45 procent i invånarantal under perioden 1975 till 1990. Under samma period växte stadens areal med 300 procent. Samma utveckling sker nu i utvecklingsländernas megaregioner.

Enligt FN-rapportens författare är stadsutglesning ett symptom på en spittrad och dysfunktionell stad. Stadsutglesning leder till ett slöseri i resurser med ökade transportkostnader, ökad energikonsumtion och en förlust av odlingsbar mark. Om det är i den här typen av stad som WWF:s 350 biljoner dollar satsas i så är det så klart osäkert om det kommer att lösa klimatproblematiken.

Världens "ändlösa städer":

-  Hong Kong-Shenhzen-Guangzhou i Kina. 120 miljoner invånare.
- Nagoya-Osaka-Kyoto-Kobe, Japan. Förväntas växa till 60 miljoner invånare år 2015.
- Rio de Janeiro-São Paulo, Brasilien. 43 miljoner invånare.
- Västafrika. En så kallad "urban korridor" som består av 600 kilometer med urban bebyggelse som länkar  Nigeria, Benin, Togo och Ghana.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev