Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Folkpartiet: Statliga bolag måste öka sina miljö- och naturåtaganden

Publicerad: 5 juli 2013, 15:44

Idag är det Folkpartiets dag i Almedalen. Vi frågade miljötalesperson Anita Brodén vad partiet kommer att prioritera i den kommande valrörelsen. Om Anita själv blev miljöminister skulle hon fokusera på havsfrågor och Arktis samt höja kraven på de statliga bolagen.


Det är ungefär 16 månader kvar till riksdagsvalet – vilka starka miljöreformer är det realistiskt att tro att riksdagen beslutar om fram till dess?
– En handlingsplan för Klimat- 2050, propositioner kring biologisk mångfald, rovdjur, kemikalier, kretslopp (avfall) och en hållbar markanvändning samt implementering av Nagoya-protokollet.

Vilken tre miljöfrågor blir viktigast i valet till EU-parlamentet 2014?
– Klimat 2050, jordbrukspolitiken inklusive ett fungerande kretslopp mellan stad och land samt en hållbar fiskepolitik inklusive en säkerställd god vattenkvalitet i sjöar och hav.

Vilken är enligt ditt parti den viktigaste ingrediensen för att få fram en blocköverskridande energiuppgörelse som främjar en hållbar utveckling?
– Att medverka till att utveckla och kommersialisera förnybara alternativ samt ta bort fossilsubventioner. Att finna en acceptans för att använda kärnkraften som en övergångslösning, en brygga från fossilsamhället till det förnybara samhället.

Vilka förväntningar har du och ditt parti på IPCC:s femte forskningsrapport som publiceras i september?
– Snarare farhågor som kan komma att besannas. Att 2-gradersmålet inte kommer att räcka. Att situationen är allvarligare än man tidigare angivit.

Om ditt parti skulle genomföra tre tuffa åtgärder inom grön skatteväxling de närmaste åren – vilka skulle det då vara och varför?
– Den liberala grundprincipen är att förorenaren betalar (PPP-principen). Därför förordar vi höjd skatt på koldioxid, skatt på handelsgödsel, höjda avgifter på farligt avfall i kombination med sänkt skatt på arbete och andra satsningar i syfte att skapa en bättre miljö och samtidigt stärka näringslivets konkurrensskraft.

Vad är viktigast ur ett miljöperspektiv – EU-fiskereform eller EU:s jordbruksreform?
– Jordbruksreformen. Utöver en hållbar livsmedelsproduktion skall vi klara utmaningar som klimat, biologisk mångfald, övergödning, rent vatten och minskade kemikalier, vilket också indirekt påverkar vattenkvaliteten och därmed fiskemöjligheterna.

Kommer vi att få en miljövänligare färjetrafik till Gotland genom Trafikverkets pågående upphandling?
– Det är en grundförutsättning att all upphandling som görs sker i en mer miljövänlig riktning.

Varför är ditt parti det miljöbästa i riksdagen?
– Vi har en stark miljöhistoria att bygga på, vi är inte knutna till någon intresseorganisation, (Folkpartiet initierade SNF, NV, och de första naturreservaten). Vår politik tar fasta på biologisk mångfald, naturvård och förvaltarskap. Vi är internationalister, teknikpositiva och ser forskningens betydelse samt söker gemensamma lösningar på EU- och global nivå.

Vad vore din första åtgärd som nyutnämnd miljöminister?
– Höja stödet till Artprojektet, avkräva vattenbolag att genomföra omlöp och laxtrappor för vandrande fisk, säkerställa att HaV:s forskningsfartyg kommer på plats och driva fram marina reservat i arktis. Verka för att statliga bolag ökar sina miljö – och naturvårdsåtaganden.

Erik Klefbom

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.