Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Förnybart i fokus när klimat- och försvarspolitiska intressen möts”

Publicerad: 30 november 2018, 12:18

Rickard Nordin och Lars Thomsson vill se ett nytt totalförsvar som går hand i hand med och bidrar till en grön utveckling.

Foto: Centerpartiet

ENERGI Utbyggnad av förnybar energi i Sverige kräver rensning i regelverken snarare än subventioner, menar företrädare för Centerpartiet.


Nyligen kom glädjande rapporter om vindkraftens utbyggnad i Sverige. Det byggs rekordmycket. Det är viktigt att byggandet kan fortsätta, även efter att elcertifikatsystemet stängt, inte minst av försvarspolitiska skäl.

Vi ser nu en boom i utbyggnaden av förnybar energi. Främst är det landbaserad vindkraft som står för tillväxten. Det är glädjande att vi fortsätter bygga ut klimatsmart energi och att vi samtidigt avlastar både kärnkraft och vattenkraft. Det tredje ben som Centerpartiet ville skapa i och med energiöverenskommelsen 2009 börjar nu stå stadigt. Det är samtidigt viktigt att fortsätta på den inslagna vägen. För att lyckas med det behövs ett antal hinder undanröjas. Det är viktigt av många skäl. Bland annat försvarspolitiska.

Försvarsberedningen skrev i sitt betänkande från förra året följande:

”Vid krig i Sverige kommer kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals med stor sannolikhet att behöva stängas ned på grund av riskerna med krigshandlingar på svenskt territorium…
Eftersom det nationella stamnätet är sårbart anser Försvarsberedningen att det kan finnas behov av att skapa ökade förutsättningar för lokal produktion och distribution av el som exempelvis genom lokala kraftverk.”

Det råder därför inget tvivel om att det finns ett behov av mer lokal produktion. Det handlar inte bara om vindkraft, här kommer kampen för den småskaliga vattenkraften in i bilden och här finns den stora potentialen för solenergi som komplement. Vi befinner oss i en intressant tid just nu, där klimat- och försvarspolitiska intressen möts. Det finns därför goda förutsättningar att skapa ett nytt totalförsvar som går hand i hand med och bidrar till en grön utveckling. Försvarsmakten och hela totalförsvaret är beroende av en robust elförsörjning. Etableringen av förnybar energi med många olika producenter kan bidra till det. Vi menar därför att det bör ligga i Försvarsmaktens intresse att bejaka etableringen av både land- och havsbaserade vindkraftverk. Vi ser från våra grannländer att Försvarsmaktens behov av att kunna öva och flyga går att kombinera med en utbyggd vindkraft. Det bör finnas ömsesidiga vinster som inte lyfts fram tillräckligt i dagens diskussioner. Att en ökad elexport dessutom tränger ut rysk olja och gas bör vara ytterligare ett försvarspolitiskt argument för ökad andel förnybart.

För att få utbyggnaden på plats, är det i första hand inte ytterligare subventioner som behövs, utan bästa vägen framåt är att rensa i regelverken. Det gynnar dessutom bredare i samhället. Vi vill därför börja med att lyfta fram fem regelförbättringar som bör genomföras under den kommande mandatperioden:

Inrättandet av ett grönt spår i tillståndsprocesser: Det tar idag alldeles för lång tid att få tillstånd. Den som vill göra miljöförbättringar inom industri, eller genom att bygga ett modernare vindkraftverk där det står ett gammalt idag, får ofta gå igenom hela tillståndsprocessen igen. Det är helt orimligt.

Inför ett grönt avdrag för privatpersoner som vill göra miljöinsatser. Likt ROT/RUT får du ett avdrag direkt på fakturan om du sätter upp solel, solvärme, installerar laddbox eller andra miljösmarta lösningar. Skrota krångliga bidragsblanketter och långa väntetider.

Fatta snabbt beslut kring stängning av elcertifikatsystemet. För att skapa trygghet i marknaden och tydliga besked kring avskaffandet av anslutningskostnaden för havsbaserad vind i närtid.

Använd EU-regelverket som det var tänkt. Se över artskyddsförordningen så att den inte hämmar utbyggnaden av förnybar energi eller brukandet av skogen i onödan. Den politiska viljan kring den småskaliga vattenkraften och klassningen av vattendrag måste också få genomslag på myndighetsnivå.

Regionalisera fastighetsskatten på energiproduktion. Så att de som faktiskt lider en miljöpåverkan på grund av byggnation blir kompenserade för det. Det ger mer resurser lokalt och en del av värdet från produktionen stannar lokalt. Det är en rättvisefråga.

Att gå mot ett helt förnybart energisystem är inte bara en miljöfråga. Det är en fråga om konkurrenskraft och en försvarsfråga. Därför behövs mer samarbete över utskotts- och departementsgränserna. Vi i Centerpartiet tar ledartröjan i det arbete – vi hoppas att fler följer efter!

Rickard Nordin, C, energi- och klimatpolitisk talesperson, Lars Thomsson, C, riksdagsledamot, försvarsutskottet

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.