måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Forskare efterfrågar bättre spårbarhet kring palmolja

Publicerad: 4 januari 2019, 10:24

Konsumentorienterade företag och återförsäljare behöver vara tydliga med varifrån eventuell palmolja i produkten kommer från för att göra det enklare för konsumenter att göra ett hållbart val. Den slutsatsen drar forskare vid University of Cambridge i en ny vetenskaplig studie.


TP

Tobias Persson

tobias.persson@aktuellhallbarhet.se


Konsumentorienterade företag och återförsäljare behöver vara tydliga med varifrån eventuell palmolja i en produkt kommer från för göra det möjligt för konsumenter att göra ett hållbart val. Den slutsatsen drar forskare vid University of Cambridge i en ny vetenskaplig studie som publicerats i Environmental Research Letters.

Produktionen av palmolja bidrar till avskogning i länder som exempelvis Indonesien, vilket i sin tur påverkar såväl klimatet som den biologiska mångfalden. Trots det används palmolja i många konsumentvaror såsom livsmedel, hygienprodukter, tvättmedel och biodrivmedel.

Palmolja är emellertid mer energieffektivt att producera än många andra vegetabiliska oljor, samtidigt som den spelar en viktig roll för flera miljoner människor som livnär sig på produktionen. Studiens huvudförfattare, Rosemary Ostfeld från University of Cambridge, säger därför till nyhetstjänsten Phys att det är orimligt att förbjuda användningen av palmolja. I stället menar hon att man bör främja mer hållbara produktionsmetoder.

”The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) har arbetat för att förbättra hållbarheten i palmoljeproduktion genom att skapa en miljöcertifiering för palmolja. Men i nuläget är endast 19 procent av all palmolja RSPO-certifierad, vilket innebär att majoriteten av den palmolja som finns i produkter som människor dagligen köper har producerats med konventionella metoder”, säger Rosemary Ostfeld till Phys.

I studien har forskarna undersökt hur stor kännedom brittiska konsumenter har om miljöpåverkan från palmoljeproduktion, samt hur väl de känner igen olika miljömärkningar och hur stor påverkan dessa märkningar har vid val av olika konsumentvaror. Resultat visar på en hög kännedom om palmoljans miljöpåverkan, men trots det var det nästan ingen konsument som kände till RSPO-märkningen och ännu färre som aktivt väljer RSPO-certifierade varor.

Rosemary Ostfeld menar därför att det finns begränsningar med att förlita sig på att konsumenter regelbundet ska göra hållbara val baserat på miljömärkningar. I studien lyfter hon, och forskarkollegerna, därför fram ett antal åtgärder som kan främja en hållbar palmoljekonsumtion.

Dels rekommenderar de att politiker ska ställa krav på konsumentföretag och återförsäljare att köpa palmolja som är certifierad och spårbar hela vägen till den individuella plantagen. Om nationella mål för spårbar, certifierad palmolja tillsätts kommer efterfrågan öka hävdar forskarna. Samtidigt efterfrågar de att företag ska offentliggöra sina leverantörer av palmolja, eftersom detta hjälper konsumenter att få reda på om den är hållbart producerad eller ej.

”Vi tror att de här åtgärderna kan stödja en snabbare övergång mot hållbar palmoljekonsumtion, och högre nivåer av ansvarsskyldighet genom leverantörskedjan”, säger Rosemary Osfteld till Phys.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev