tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Forskare kopplar flyktingvåg från Syrien till klimatförändringen

Publicerad: 24 januari 2019, 13:45

Flyktingvågen från Syrien har flera gånger kopplats till klimatförändringen i media. En internationell forskargrupp visar i en ny studie att det faktiskt finns ett orsakssamband mellan klimatförändringen, konflikter och migration. Syrien är ett av studiens främsta exempel.


TP

Tobias Persson

tobias.persson@aktuellhallbarhet.se


Den pågående konflikten i Syrien som inleddes 2011 har lett till att närmare 13 miljoner människor har tvingats lämna sina hem. Majoriteten av dessa flyktingar befinner sig i olika delar av Mellanöstern, men en del har flytt till Europa och Nordamerika.

Flyktingvågen från Syrien har flera gånger länkats till klimatförändringarna i såväl svensk som internationell media. Ett internationellt forskarteam har undersökt om det finns ett orsakssamband mellan klimatförändringen och migration. I en ny studie visar forskarna att det faktiskt finns ett samband. Under särskilda omständigheter kan klimatförhållanden leda till ökad migration, som en indirekt effekt av ökade konflikter.
”Forskningen tittar på ämnet som har varit brett omskrivet i media. Vi bidrar till debatten om klimatdriven migration genom att presentera vetenskapliga bevis”, säger en av forskarna bakom studien, Raya Muttarak från University of East Anglia, i en kommentar.

Resultatet presenteras i den vetenskapliga tidskriften Global Environmental Change. Forskarna har använt sig av databaser som bland annat mäter hur många människor som är på flykt, hur långt de har rört sig och politisk status i hemlandet. Dessa uppgifter har kombinerats med data som mäter förekomsten av torka och andra klimatförhållanden såsom temperatur, samt data som visar på olika konfliktförhållanden.

I den vetenskapliga studien visar forskarna hur klimatförändringen har spelat en betydande roll för ökad migration, med svårare torka som har förstärkt konflikter. Forskarna visar att detta förhållande har varit särskilt tydligt i Mellanöstern, med den arabiska våren som ledde till uppror i länder som Tunisien, Libyen, Yemen och Syrien.

Studien pekar särskilt på att Syrien har drabbats av klimatdrivna konflikter. Utdragna perioder med torka och vattenbrist ledde till förlorade skördar som i sin tur skapade en förflyttning från landsbygden in till städerna. Det i sin tur ledde till överbefolkning, arbetslöshet, politisk instabilitet och i slutändan inbördeskrig. Liknande mönster har förekommit söder om Sahara i Afrika.
”Klimatförändringen kommer inte leda till konflikter och asylflyktingar överallt. Men i en kontext med svag styrning och mindre demokrati kan klimatförhållanden skapa konflikter om otillräckliga resurser”, säger en av studiens författare, Creso Cuaresma från Vienna University of Economcs and Business, i en kommentar.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev