torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Forskare, nej tack

Publicerad: 28 januari 2009, 08:31

Stockholms universitets rektor Kåre Bremer tackar nej till de forskare som tillsätts av Kungliga Vetenskapsakademien och Wallenbergs stiftelse.


Under de senaste tio åren har Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, utlyst och tillsatt forskartjänster vid landets universitet med finansiering av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Men nu väljer tolv universitet, bland andra Stockholms Universitet, Chalmers och KTH,  att tacka nej till dessa tjänster. Anledningen är att det blir för dyrt.

”Finansieringen har täckt lönekostnaderna men endast ett blygsamt bidrag till driftkostnader och inget bidrag till indirekta kostnader”, framhåller Stockholms universitets rektor Kåre Bremer på sin blogg.

Vid flera tillfällen har universiteten påpekat problemet med den bristande finansieringen – utan att ha hörsammats.

Nu har rektorerna formulerat ett gemensamt brev till KVA där de meddelar att universiteten inte tar emot de tjänster som utlystes i december.

”Jag har som SUHFs talesman i frågor om full kostnadstäckning rekommenderat alla universitet och högskolor att följa samma linje. Skälet är den bristande finansieringen som innebär ett krav på lärosätena att bidra med medfinansiering av en storleksordning som medför att annan verksamhet måste skäras ned”, skriver Kåre Bremer.

Vid KVA är man besviken på universitetens inställning. Akademinen anser att universitetens bör kunna stå för viss del av forskartjänsternas kostnader.

– Det känns lite tråkigt att vi inte kan samarbeta gällande forskarrekryteringen, säger Gunnar Öquist som är KVA:s ständige sekreterare, till Teknik360.
– Vi står inför det här problemet och jag är säker på att vi kommer att lösa det på något sätt.

Universitetsrektorernas förslag är att antalet akademiforskattjänster minskar. Därigenom frigörs belopp som kan användas till de indirekt kostnaderna. Om inte det är möjligt anser rektorerna att pengarna ska gå tillbaka till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och istället läggs på annan forskarverksamhet, som Wallenberg scholars.

Samtliga lärosäten som skrivit under brevet är Stockholms universitet, Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Umeå universitet, KTH, Karolinska institutet, Luleå tekniska högskola, SLU, Chalmers och Handelshögskolan i Stockholm.

Johan Nylander

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev