måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Fossilfritt Sverige – så blir parollen verklighet!”

Publicerad: 8 februari 2016, 05:58

DEBATT Nu är det handling som efterfrågas, skriver Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet.


I dag samlas vi som undertecknat regeringens ”Fossilfritt Sverige” för att samråda om hur initiativet kan utvecklas. Det vi då enades om gäller inte längre, eftersom det uttryckligen var ”budskap inför Paris”. Därför är det hög tid att ta nästa steg, förslagsvis utifrån de tre paroller alla medverkande redan skrivit under:

1. ”Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före.”

Sedan Fossilfritt Sverige lanserades, har de globala klimatmålen skärpts, och regeringen angett att de svenska målen ska skärpas – med förslag från miljömålsberedningen i början av mars. Fossilfritt Sverige bör samla de aktörer som står bakom ett skärpt nationellt mål till 2050 och delmålen på vägen, inklusive en fossiloberoende fordonsflotta år 2030, medan de som vill dra ner på tempot inte rimligen kan ingå.

2. ”Våra verksamheter ska bidra.”

Hittills har detta åtagande bara inneburit att man ska kunna ”visa upp egna konkreta insatser för minskade klimatutsläpp”; i praktiken kan alltså de egna utsläppen öka obegränsat bara man har någon klimatinsats att peka på. Det är nu rimligt att höja kraven på deltagarna, så att undertecknarna entydigt är en del av lösningen när vi sammanställer Sveriges klimatpåverkande utsläpp, Sveriges industriers utsläpp inom EU ETS och de utsläpp vår konsumtion ger upphov till i andra länder.

Regeringen anger att Fossilfritt Sverige agerar ”inom ramen för FN:s Action Agenda”, men i praktiken har skillnaden varit mycket stor mellan initiativen. Medan vi från FN fick detaljerade frågor om klimatnytta och additionalitet, hade regeringens företrädare en enda fråga; var finns er logga för nedladdning? Denna låga tröskel kan vara rimlig i ett inledande skede, men det är nu dags att höja kraven och konkretisera initiativets betydelse – även om det innebär att någon faller ifrån.

3. ”Vi utmanar andra, i Sverige och i världen.”

Denna utmaning bör nu bli mer konkret än det hittillsvarande ”Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.” Ett inspirerande exempel är 2030-sekretariatets partners, ett annat är Hagainitiativets medlemsföretag med konkreta klimatlöften bortom det nationella, ett tredje är Keolis som vägrar att ens delta i upphandlingar som saknar tydliga klimatkrav. Undertecknarna av Fossilfritt Sverige kan själva precisera vad utmaningen av sig och andra innebär – men det måste vara konkret och mätbart.

På regeringens workshop, endast öppen för undertecknare av Fossilfritt Sverige-deklarationen, önskar klimat- och miljöministern svar på frågan ”Vilka beslut eller ställningstaganden behöver era verksamheter av regeringen för ett effektivt klimatarbete som skapar bästa möjliga förutsättningar för att minska utsläppen, främja innovationer och skapa nya arbetstillfällen?” Det är naturligtvis välkommet med ännu ett forum att framföra våra synpunkter, som att regeringen bör säkerställa att förnybart är billigare än fossilt på macken, att den nya skatten på förnybar energi bör rivas upp och att den så framgångsrika svenska koldioxidbeskattningen måste försvaras gentemot EU.

Men många av våra partners har uttryckt tvivel över nyttan av att framföra detta i ännu ett forum – det är handling som efterfrågas. Ett konkret sätt att tillmötesgå detta är att regeringen Romson klargör att Fossilfritt Sverige nu blir en sammanslutning för aktörer som verkligen vill vara en del av lösningen.

När regeringen vågar precisera och avgränsa, gynnas de som vill göra mest för klimatomställningen. Det är i linje med vad regeringen uttalade i Paris; ”Vi demonstrerar inför hela världen vår beslutsamhet att agera i närtid”. Nu är det dags att omsätta högtidsorden i handling.

Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet

.

.

.

.

.

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev