Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag24.01.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Klimat

Framtidens prioriterade miljöforskning – här är hela listan

Publicerad: 2 Maj 2011, 08:54

Forskningsrådet Formas släpper i dag en rapport där man identifierat sju olika områden som kommer att ses som särskilt relevanta för framtidens svenska miljöforskning. Miljöaktuellt har fått en förhandstitt och kan redan nu presentera listan.


Ämnen i artikeln:

FormasForskning

Förra året gav regeringen i uppdrag till Formas att analysera den svenska miljöforskningen och att ta fram en nationell forskningsstrategi som ska gälla för åren 2011-2016. Resultatet, som nåtts i samarbete med bland annat Mistra, Strålsäkerhetsmyndigheten, Naturvårdsverket, VINNOVA, Energimyndigheten, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet samt Trafikverket, presenteras nu i rapporten Analys av miljöforskningen.

– Rapporten kommer att användas som underlag för regeringens forskningsproposition som kommer nästa år, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Formas, i telefon till Miljöaktuellt.

Miljöforskning definieras av Formas som ”forskning med relevans för miljömålen”. I rapporten dras slutsatsen att ny forskning och kunskap kring miljömålsfrågorna är oerhört viktigt med tanke på de enorma utmaningar som Sverige och resten av världen står inför.

– Den viktigaste slutsatsen är att vi måste fokusera på de problem vi har framför oss att vi gör det i dialog mellan forskare, forskningsfinansiärer och avnämare, det vill säga politiker, myndigheter, näringsliv och NGO:er, säger Anna Ledin.

Listan över framtidens prioriterade miljöforskningsområden ser ut så här:

Biologisk mångfald (där prioritet bör ges till bland annat): effekter, till exempel av klimatförändringar eller ändrad markanvändning; ekosystemtjänster och multifunktionalitet; ekosystemförvaltning.

Effektivt och hållbart nyttjande av naturresurser (inkl vatten): omställning till en hållbar bioekonomi med effektiv produktion och användning samt slutna kretslopp; mångbruk i form av effektivt mark- och vattenutnyttjande; hållbar konsumtion och återvinning; minskad klimatpåverkan från skogs- och jordbruket.

Energi: förnybar energi; effektiviseringsåtgärder; energisystem; effektiv resursanvändning; smart grids; produktion av biomassa för energiändamål; elektrifiering av transportsystemet.

Havsmiljö: biogeokemiska cykler och eutrofiering; havsförvaltning; miljögifternas ursprung och omsättning; biologisk mångfald och främmande arter; forskning för minskad negativ miljöpåverkan på Östersjön.

Hållbara städer: staden som system; bebyggelseplanering; hållbar och resurseffektiv bebyggelse med låg energianvändning; vanor, beteenden och anpassning av samhället.

Kemikalier: exponerings och effektforskning; kontrollåtgärder; kostnader till följd av skador.

Klimatförändringar: innebörd och konsekvenser; anpassningsåtgärder; predikationssystem; minskning av växthusgasutsläpp; forskning om aerosoler och partiklar; havets inverkan på klimatet; polarforskning.

Enligt rapporten uppgick de svenska statliga satsningarna på miljöforskning år 2009 till drygt två miljarder kronor. Den svenska miljöforskningen står sig bra, men det finns sådant som skulle behöva förbättras.

För det första finns det enligt rapporten ett behov att ”utveckla metodiken för att överföra forskningsresultaten till de potentiella användarna för att säkra att forskningsresultaten verkligen kommer till användning”.

För det andra behöver miljöforskningen internationaliseras ytterligare för att kunna hantera de stora utmaningarna som väntar. Lösningarna är ”mångfasetterade och komplicerade”, varför det dessutom kommer att krävas såväl ”disciplinär som interdisciplinär och transdisciplinär forskning för att identifiera dessa”.

Huruvida det behövs mer pengar till svensk miljöforskning de kommande åren ger rapporten dock inga svar på.

– Det ingick inte i uppdraget att titta på detta, säger Anna Ledin.

Anders Hellberg

Ämnen i artikeln:

FormasForskning

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.