Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Fullsatt i aulan på Handelshögskolan

Publicerad: 10 januari 2006, 16:06

Det är knökfullt i aulan på Handelshögskolan i Stockholm. Förstaårsstudenterna sitter bänkade för en föreläsning i företagsetik.


Erik Belfrage, rådgivare inom Wallenbergssfären, är en av gästtalarna. ”Så mycket folk har jag knappt sett i den här aulan”, säger han. ”Det måste vara obligatoriskt.”

Det är precis vad det är. Och inte bara för studenterna. Företagsetik har blivit en obligatorisk punkt på de flesta företags agenda.

Efter den förtroendekris som uppstod efter de fallande börskurserna runt millennieskiftet och efter företagsskandaler som Enron, Worldcom och Skandia har intresset för företagets sociala ansvar ökat. Utan ett mandat från omgivningen är det svårt att vara affärsman eller affärskvinna. De många högljudda protesterna mot globaliseringen har tvingat företag att inse att en yngre generation kosmopoliter misstror företagen och marknadsekonomin. De globala företagen har börjat ta frågorna som rör globaliseringens baksidor på allvar. Det är ett sätt att ta udden av globaliseringskritiken. Företags-ledarna behöver visa att de arbetar för människornas bästa och inte bara för sitt eget bästa och investerare ska kunna känna sig trygga kring att värdet på aktien inte kommer rasa på grund av en moralisk skandal.

Utvecklingen liknar det som hände kring miljörörelsen ett drygt decennium tidigare. Företagens ökade miljöansvar minskade intensiteten i miljövännernas protester mot företagen. Företagen gick från att förneka miljöansvar till att integrera miljöansvar i sin verksamhet. Nu är miljövännerna även företagens vänner. Samma sak sker vad gäller företagets sociala ansvar. Det är svårt att förneka vikten av en god etik i organisationen och det är svårt att förneka vikten av att ha goda relationer med intressenter som leverantörer, kunder och lokalsamhälle. Allt måste integreras i affärsstrategierna och miljö, etik och socialt ansvar glider samman i megatrenden Sustainability.

Till hjälp finns ny reglering, både tvingande och självreglerande. FN:s initiativ för ansvarsfullt företagande, Global Compact, OECD:s riktlinjer för globala företag och Inter-natio-nella Handels-kammarens uppförandekoder är alla frivilliga koder som många globala företag lovat att följa. I USA har regleringen varit mer tvingande, den nya amerikanska lagen Sarbanes-Oxley Act hotar företagsledningar med långa fängelsestraff om företaget sprider falsk finansiell information. Sedan tidigare finns ett system som tillskriver högsta ledningen i amerikanska börsbolag ansvaret för etiken i organisationen. De företag som kan visa att de genom etiska koder och etikträning av anställda har försökt att skapa en hög etisk medvetenhet i organisationen får lägre straff om något händer.

1990-talets föreställningar av ”Shareholder value” där aktieägarnas ofta kortsiktiga intressen sattes i första rummet har bytts mot tanken att maximal avkastning skapas genom att företaget har goda relationer med sina intressenter och genom att ta ansvar för sin miljöpåverkan. Eller som Erik Belfrage uttryckte det inför de 300 studenterna i aulan. ”Förr var det mycket tal om olika shareholdermodeller, nu pratar man mer om stakeholders. Och det tycker många är bra”.

Tommy Borglund

Valter Bengtsson

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev