måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Går det mäta hur konst skapar hållbarhet?

Publicerad: 16 november 2017, 08:38

Christina Ingelsten, ansvarig för hållbarhetsdriven bostadsutveckling på Skanska Nya Hem i Göteborg, som arbetar för att öka hållbarheten och medborgarinflytandet genom konsttävlingar.


JR

Jon Röhne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se


Som en del av en större satsning på social hållbarhet har Skanska anordnat en konsttävling i sitt nybyggda kvarter Synvillan i Göteborg. Berätta mer.
– Allt vi på Skanska gör inom hållbarhetsområdet handlar om vad vi skapar för långsiktiga värden som vi lämnar efter oss. Just kulturvärden har byggsektorn och vi som utvecklar bostadskvarter och andra stadsmiljöer en hel del att lära om. Ibland pratar man om kultur som den fjärde pelaren i Brundtlandskommissionens definition av hållbar utveckling vid sidan av standardpelarna socialt, ekonomiskt och ekologiskt. I det här fallet ville vi besvara två frågor. Dels frågade vi oss hur vi kan bli skapa en bättre process för konst och kultur i nyproducerade stadsmiljöer. Det vanliga är att någon väljer konstverk ur en katalog eller i samverkan med en enskild konstnär. Här hade vi inte bara ambitionen att öka tillgängligheten av konst och kultur utan att också främja utövandet av konst. Tanken var alltså att intressera fler konstnärer att skapa konst tillbostadsområden. Den andra frågan vi ställde oss var om vi med konst och kultur kunde ta tillvara på de kulturhistoriska värden som finns på den aktuella platsen.

Ni fick in hela 88 bidrag till konsttävlingen. Är ni ­förvånade att intresset var så stort?
– Vi var faktiskt helt överväldigade av det stora intresset. Vi tänkte att vi skulle vara nöjda med att cirka 20 konstnärer skulle vara intresserade. Nu fick vi in närmare 200 anmälningar till tävlingen och 88 tävlingsförslag som lämnades in.

Ni lät också de kring­boende medverka i juryn till tävlingen. Varför var det viktigt?
– Det pratas mycket om dialogprocesser och i det här fallet tyckte vi att det skulle vara bra om de som bor i området fick vara med i juryn och styra valet.

Konsttävlingen blev också en vägledning för andra som vill genomföra liknande projekt. Vad var syftet med det?
– Eftersom det här var helt nytt för oss passade vi på att utforma en guide för hur man gör när man genomför konsttävlingar i bostadsprojekt. Hela initiativet är en del i vårt hållbarhetsarbete och därmed något vi vill ska skapa många ringar på vattnet. Därför valde vi att samla våra erfarenheter och uppmuntra andra. Guiden är öppen för alla som vill använda den. Så inte alla måste uppfinna hjulet själva.

Social ­hållbarhet är ofta svår att beskriva i siffror och nyckeltal. Har ni på något sätt försökt mäta värdet?
– Vi mäter initiativet i sin helhet på flera sätt och kan tillskriva det många viktiga värden, på flera plan. Kopplingen till social hållbarhet handlar om konstens inverkan på människors upplevelse av en plats vilket i sin tur kopplar till tankar, känslor och beteenden.

Går det att mäta hur konst skapar hållbarhet?
– Jag vill helst svara nej. Att mäta kulturvärdet generellt är en kvalitativ bedömning och frågan är om vi alltid måste kvantifiera dessa värden eller om det räcker att ta ställning; att det har ett värde och därmed prioritera konst i bostadsområden. Eller ska vi kvantifiera och mäta vinkeln på nackhåret när det reser sig vid en konstupplevelse”. Är det dit vi måste komma för att prioritera den här typen av värden.

Ansvarig för ­bostadsutveckling
Namn: Christina Ingelsten.
Jobb: Affärsutvecklare med ansvar för hållbarhetsdriven bostadsutveckling på Skanska.
Bor: I Göteborg.
Ålder: 42 år.
Utbildning: Teknisk licentiatexamen inom bygg- och miljöteknik vid Chalmers.
Karriär: Har arbetat med ­globala utvecklingsfrågor, bland annat genom Sida. Har också arbetat som konsult inom ­miljöledningssystem.
Viktigaste personliga ­hållbarhetsfrågan: ”Jag ­brinner för jämlikhet, mänskliga rättigheter och hur vi i Sverige hanterar och inte hanterar integrationsfrågorna”.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev