måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

GD: ”Företagen vill se tuffare tag”

Publicerad: 22 maj 2012, 07:14

Hälften av företagen kräver tuffare miljökrav visar studie från Havs- och vattenmyndigheten.

Ämnen i artikeln:

Björn Risinger

Havs- och vattenmyndigheten har intervjuat ett 15-tal företag i den ”blå” tillväxtbranschen – företag som jobbar för en bättre havs- och vattenmiljö. Ungefär hälften uppger att de skulle bli mer lönsamma om myndigheterna skärpte miljökraven.

Resultaten publiceras i en artikel på Ny Tekniks hemsida.

”Vi tror att svenskt näringsliv är moget för hårdare krav och vi ser redan nu ett allt större ansvarstagande”, skriver myndighetens generaldirektör Björn Risinger.

Ett exempel är rederinäringen som tagit fram mindre miljöskadliga båtbottenfärger men där myndigheterna fortsätter att godkänna den gamla och giftigare färgen. Det finns flera exempel där regler och tillämpning släpar efter.

”För att frysmuddring ska bli mer lönsamt, är näringslivet beroende av att myndigheter är mer restriktiva när det gäller att utfärda tillstånd för muddringsmassor till havs. Nya sätt att hantera tömning av trekammarbrunnar kan till exempel kräva ändringar i kommunernas upphandlingsunderlag. Regler för hur små reningsverk ska certifieras kan behöva ändras för att underlätta för nya anläggningars lönsamhet”

För ett nå ett bättre resultat efterlyser Björn Risinger en större öppenhet för innovativt tänkande och handlande.

”Tröghet och obefogad oro hos myndigheter, länsstyrelser och kommuner kan ibland vara ett hinder för näringsliv som arbetar för renare hav. Om vi vågar ställa högre miljökrav i samhället gynnas nya innovativa företag. Det finns en risk för att många myndigheter agerar alltför försiktigt i rädsla för att försvåra för näringslivet. I själva verket kan skärpta miljökrav i en del fall leda till att vi hjälper innovativa företag inom ”blå tillväxt”, menar Björn Risinger

Erik Klefbom

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev