Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Ge alla hushåll möjlighet att producera egen förnybar el”

Publicerad: 15 september 2016, 04:58

Marie Linder förbundsordförande

DEBATT De som äger andelar i solcellsparker eller vindkraftverk borde också få ta del av skattelättnader, skriver representanter från bland annat Hyresgästföreningens Riksförbund, Sveriges Konsumenter och nätverket 100% förnybart.


Den hårt kritiserade energiskatten på stora solcellsanläggningar har fått stor uppmärksamhet de senaste veckorna. Självklart bör all egenproducerad förnybar el främjas. Men det finns ett större hot mot en brett förankrad utbyggnad av förnybar el som riskerar att försvinna i debatten om ”solskatten”. Och det är att lägenhetsinnehavare inte ges samma möjlighet till skatteavdrag för egenproducerad el som villaägare i dag åtnjuter.

För ett och ett halvt år sedan blev det möjligt för den som sätter upp solpaneler på sitt eget tak eller ett litet vindkraftverk på tomten att få skattelättnader för den egenproducerade elen. Solanläggningar på mer än 255 kW, vilket motsvarar cirka 1 500 kvadratmeter, får i dag ingen skattelättnad, vilket har kritiserats eftersom det begränsar incitamenten för exempelvis bostadsbolag och företag att investera i solel.

Regeringen har lovat att se över möjligheten att ge även större solanläggningar skattelättnader, vilket innebär att vi nu kan fokusera på det vi anser vara en ännu viktigare fråga, men som knappast har uppmärksammats av vare sig media eller politikerna. I dag är det långt ifrån alla hushåll som har möjlighet att bli egna producenter av förnybar el. Många villaägare har ett olämpligt tak för solceller och ännu fler har en olämplig tomt för vindkraftverk. Framförallt utesluts Sveriges drygt två miljoner lägenhetshushåll. Är det rimligt att boendeformen ska få styra vem som omfattas av stödet?

Alla hushåll som vill producera egen förnybar el måste uppmuntras att ta del av omställningen till ett förnybart elsystem. Och genom att fler ges möjlighet att producera sin egen el får vi den breda folkliga förankring som är en förutsättning för en klimatsmart omställning till ett hållbart energisystem. I Danmark och Tyskland är det vanligt att hushållen är delägare i vindkraftverk eller solcellsparker. Det har lett till ett starkt stöd för en fortsatt utbyggnad av den förnybara elproduktionen. Dessutom är det smart att kollektivt dela på gemensamma resurser.

Genom att införa samma skattelättnader som solelsproducerande villaägare i dag åtnjuter även för dem som äger andelar i solcellsparker eller vindkraftverk skulle alla kunna bidra till utbyggnaden av den förnybara elen på lika villkor.

Förslaget har stort stöd bland svenska folket. Enligt en ny Sifoundersökning anser hela 75 procent av svenskarna att även andelsägd förnybar elproduktion ska ge rätt till skatteavdrag. Förutom att det blir mer rättvist om alla, oavsett boendeform, kan producera förnybar el, ökar även möjligheten att välja de platser där det är optimala förutsättningar för att producera vind eller solenergi, vilket innebär både samhällsekonomiska och miljömässiga fördelar.

Regeringen är väl medveten om orättvisan och lovade direkt efter valet 2014 att undersöka hur andelsägd el skulle kunna omfattas av skattelättnaden – ett löfte som upprepades i förra årets budgetproposition. Nu har äntligen en sådan utredning kommit till stånd. Men det återstår att se om regeringen vågar vara långsiktiga och tillvarata kraften i de hushåll som vill äga sin egen förnybara el. Det är hög tid att regeringen gör verklighet av sin vilja att låta alla människor delta i energiomställningen, oavsett boendeform.

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningens Riksförbund
 Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter
 Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förnybart
 Inga-Lill Boija, ordförande Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening (ej på bild)

____________

Läs fler debatter på Aktuell Hållbarhet.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev