torsdag28 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Granska tobaksindustrins dolda baksida

Publicerad: 30 januari 2019, 13:56

Barnarbete, överfiske och flygets koldioxidutsläpp – många industrier granskas hårt när det gäller hållbarhet. Men det är få som känner till det utbredda barnarbetet på tobaksfälten eller att tobaksindustrins klimatpåverkan är nästan dubbelt så stor som hela Sveriges. Det skriver Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation


DEBATT. Totalt publicerades 12 258 artiklar i media i Sverige om tobak under första halvåret 2018. Tobaksindustrins ekonomiska vinster och vuxnas tobakskonsumtion får där stort utrymme medan produktionen och dess konsekvenser för mänskliga rättigheter samt miljö hamnar under radarn. Det framgår av rapporten Hur tobak porträtteras i media som baseras på en undersökning som genomförts av Meltwater på uppdrag av A Non Smoking Generation.

Endast fyra av dessa tusentals artiklar som undersökts handlar om tobaksproduktionen och dess inverkan på mänskliga rättigheter och miljö. Bara med rätt och tillräckliga fakta om olika industriers produktionsvillkor och effekter på mänskliga rättigheter, klimat och hållbarhet, kan allmänheten påverka utvecklingen genom sin konsumentmakt.

Många industrier granskas hårt när det gäller barnarbete och klimatpåverkan. Vid upprepade tillfällen rapporterar media om arbetsvillkoren inom textilindustrin i Bangladesh, om konsekvenserna av överfisket i Östersjön samt flygindustrins koldioxidutsläpp. Däremot är det få som känner till att över 80 000 barn arbetar på tobaksfält i Malawi eller att tobaksindustrins klimatpåverkan är nästan dubbelt så stor som hela Sveriges. Medias granskning av den industri som dessutom dödar sju miljoner människor per år med sina produkter är nästintill obefintlig.

Under samma period publicerades positiva artiklar om tobak till ett annonsvärde motsvarande 14,8 miljoner kronor. En stor andel av dessa handlar om den ekonomiska vinsten för tobaksföretagens aktieägare, något som normaliserar tobak som vilken annan handelsvara som helst. Sannolikt bidrar detta också till uppfattningen att tobak skapar ekonomiska värden för samhället, när det i själva verket är precis tvärtom. Rökningen kostar 31 miljarder för det svenska samhället varje år, i form av vårdkostnader och produktionsbortfall. Då är inte kostnaderna för andra tobaksprodukter eller miljörelaterade kostnader inräknade.

Rapporten vittnar om att dold tobaksreklam även är vanligt förekommande i sociala medier, TV, filmer och musik. Dagligen utsätts våra barn för tonvis av reklam från influencers som förespråkar både snus, e-cigaretter och cigaretter och andelen barn som använt e-cigaretter ökar lavinartat. Att kända profiler låter sig sponsras av tobaksindustrin är beklagligt, men ännu värre är att medierna inte kan se att det handlar om ren tobaksreklam. Tobaksindustrin kringgår lagstiftningen kring marknadsföring genom att kalla sina nya produkter ”tobaksfria”, vilket de inte är eftersom de innehåller skyhöga mängder nikotin. Nikotin är ett gift som utvinns ur tobak, som odlas av människor som lever i fattigdom, som blir svårt sjuka av arbetet när de utsätts för stora mängder nikotin och de giftiga bekämpningsmedel som krävs i odlingen.

Det finns en anledning till att alltfler unga väljer att handla second-hand eller äta mer växtbaserat. Dagens unga är medvetna och bryr sig om sin omvärld. För att påverka barn och unga i tobaksfrågan är det mer effektivt att prata om hållbarhet, miljö och rättvisa, än om svarta lungor och gula tänder. Det märker vi tydligt när vi föreläser om tobak för barn och unga i skolan. Om media rapporterar mer om tobaksproduktionens effekter skulle fler barn och unga få tillräcklig och nödvändig motivation för att avstå tobak. Förhoppningsvis skulle fler influencers då också få motivation att avstå sponsringssamarbeten med tobaksbolag.

Media prioriterar oftare de vuxnas, framför barnens, perspektiv i tobaksfrågan. Även artiklar som är negativa gentemot tobak fokuserar främst på vuxnas rätt eller inte att bruka tobak. Andelen artiklar som handlar om barnens rätt till en tobaksfri uppväxt är försvinnande liten. Ordet ”barn” förekom i färre än tio procent av artiklarna som publicerades under undersökningsperioden. Huvudnyheten handlade om barn i färre än två procent av alla artiklar, detta trots att 90 procent av alla de som börjar använda tobak gör det före 18 års ålder.

Sist men inte minst, den huvudsakliga anledningen till att barn alltjämt börjar bruka tobak är att det finns en tobaksindustri som lockar dem att börja. För att nå en rökfri generation krävs krafttag från hela samhället. En seriös granskning av tobaksindustrin i media skulle kunna göra stor skillnad både för rekryteringen av nya tobaksbrukare, och för alla de barn som arbetar under oacceptabla förhållanden på tobaksfält runtom i världen. Det skulle sätta press både på tobaksindustrin att ta ansvar för hela produktionskedjan, och på beslutsfattare att ta ansvar för ett tobaksfritt, mer hållbart, samhälle. A Non Smoking Generation efterlyser en hårdare granskning av tobaksindustrin och skärpt lagstiftning som förbjuder all tobaksreklam, produktdesign och godisliknande smaker på tobak samt en hållbarhetsskatt på tobak.

Helen Stjerna
generalsekreterare A Non Smoking Generation

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev