Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Grönt ledarskap – en investering som lönar sig”

Publicerad: 19 maj 2016, 03:56

Foto: Etienne Ansotte

DEBATT Under Gröna veckan, 30 maj–3 juni, blir det fokus bland annat på kopplingen mellan investeringar och vår framtida miljö, det skriver Karmenu Vella, EU-kommissionär med ansvar för miljö-, havs- och fiskerifrågor.


Ämnen i artikeln:

Eu-kommissionen

Hur får vi hälsosamma städer, en grön landsbygd och en framtid för våra barn? Kortfattat uttryckt är svaret: genom investeringar.

Den 30 maj–3 juni arrangerar EU-kommissionen Gröna veckan. Det blir en vecka då vi – över hela Europa – kommer att visa det förlegade i föreställningen att ekonomi och miljö skulle vara oförenliga. Tvärtom kommer vår framtid att byggas med hjälp av investeringar som flätar samman ekonomiska möjligheter med hållbart miljöarbete. Personligen kommer jag varje dag att betona ett nytt perspektiv för att framhålla kopplingen mellan investeringar och vår framtida miljö.

Det sägs att ”nöden är uppfinningarnas moder”, och i så fall är investeringarna ”den förmögna mostern”. Gröna veckan kommer att visa oss hur viktigt det är att uppmuntra innovatörer och andra som tar risker om vi vill se framsteg. Men det räcker inte med att uppmuntra uppfinnare. De största riskerna tas inte sällan av investerare som ofta står bakom de största innovationerna.

Företag inom miljösektorn kan ha svårt att få tillgång till finansiering därför att det saknas kunskap om de nya affärsmodeller som driver dem. Projekten kan vara alltför riskfyllda eller utsträckta i tiden för traditionella investerare.

Men att inte ta hänsyn till påfrestningarna på miljön innebär i sig en risk för investerare. Överutnyttjade resurser kan leda till utbudschocker och prissvängningar med allvarliga effekter på investeringsförmågan, och detta är faktorer som fondförvaltare och investerare alltmer måste börja ta hänsyn till.

Många företag har också ett längre perspektiv eftersom de inser att investeringar som bygger på kvartalsrapportering är kortsiktiga satsningar som inte ger hållbara vinstmarginaler. Statsmakterna ser för närvarande över reglerna för förvaltaruppdrag, företagsstyrning och rapportering för att komma till rätta med brister i våra finansiella system.

I En investeringsplan för Europa tas just denna fråga upp. Det övergripande målet för Europeiska fonden för strategiska investeringar, som ligger till grund för investeringsplanen, är att under tre år mobilisera investeringar på minst 315 miljarder euro i Europa. Redan i slutet av 2015 hade 50 miljarder av dessa pengar säkrats. Investeringar som finansieras med bidrag från fonden kommer att locka till sig privat finansiering, särskilt inom områden där de affärsdrivande bankerna är tveksamma till egna satsningar. Av de 54 projekt som Europeiska investeringsbanken valt ut för finansiering med bidrag från fonden har 18 miljöprofil. Det är en helt ny strategi. Andra verktyg, som exempelvis finansieringsmekanismen för naturkapital, används för att överbrygga undervärderingen av naturkapitalet och för att utnyttja potentialen i ekosystemets tjänster. Dessutom går vissa EU-länder före genom att lansera gröna obligationer.

Det heter ofta att ˮledarskap är en investering som lönar sigˮ, och så är det verkligen om vi talar om grönt ledarskap. Det har vi sett på senare år. De företag som klarat sig bäst genom den ekonomiska nedgången är de som visat ledarskap, tagit miljöfrågor på allvar och investerat i långsiktiga projekt. Inom EU växte miljöbranschen med över 50 procent mellan 2000 och 2011. Samtidigt ökade antalet arbetstillfällen med koppling till miljöanpassade produkter och tjänster från 2,9 till 4,3 miljoner mellan 2000 and 2012.

Kretsloppsekonomin är ett bra exempel på det ovanstående. Rätt utformade kan kretsloppsekonomiska modeller ge en trippelvinst. Det finns ekonomiska vinster med att använda råvaror och resurser mer effektivt och därigenom bli mindre beroende av import. Det finns miljövinster med att lämna den linjära ekonomin som innebär att vi kastar bort sådant som kunde repareras eller återvinnas. Det finns sociala vinster med effektivare produkter som håller längre, med tjänster för minskat avfall, förbättrad lokal avfallshantering, återvinning, reparation och återanvändning. För att inte tala om det stora antal arbetstillfällen som skapas om vi övergår till kretsloppsekonomi.

Om vi verkligen vill genomföra dessa förändringar, måste vi skapa ramvillkor som inger investerarna förtroende. Dessutom måste vi inrikta det finansiella systemet på hållbara projekt, inte enbart för miljöanpassade produkter och tjänster, utan också finansiering av hållbara lösningar inom jordbruket, industrin, energi-, vatten- och byggsektorerna, transporter, sanering och inom många andra områden.

Varje dag under Gröna veckan kommer en av följande frågor att stå i centrum:

- Hur blir våra städer bättre att leva i?
- Hur ser vi till att vår landsbygd förblir sund och produktiv i det långa loppet?
- Hur finansierar vi de förändringar som krävs för att skapa en grön framtid?
- Hur ser vi till att haven förblir sunda och produktiva i det långa loppet?
- Hur kan vi säkerställa framtida generationers långsiktiga välstånd och välbefinnande?

EU har gått i bräschen för ansträngningarna att bygga upp ett finansieringssystem som stödjer hållbar utveckling, men mycket återstår ännu att göra. Om vi för samman alla våra ansträngningar och kreativa idéer, kan vi utan tvekan hitta svaret på de här frågorna och tillsammans åta oss uppgiften att steg för steg investera i en grönare framtid. Jag hoppas att Gröna veckan blir inspirerande och att ni kan delta i de många dialogerna och samtalen, oavsett var ni befinner er och hur mycket tid ni kan avsätta.

Karmenu Vella, EU-kommissionär med ansvar för miljö-, havs- och fiskerifrågor

.

.

.

.

.

Anders Hellberg

Ämnen i artikeln:

Eu-kommissionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.