Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag02.03.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Klimat

Guider: Här är varningssystemet som räddar dig från skandal

Publicerad: 14 Maj 2010, 09:25

Med ett ledningssystem för riskanalys kan ta din hållbara affärsuteckling till en ny nivå och flagga för ickefinansiella hot och risker. Så här skapar du ett ”Early Warning System” för ditt företag.


Riskanalyser har under lång tid använts inom ekonomi och finans, men risker finns även inom andra områden, t ex miljö, arbetsmiljö och inom hela det sociala området, och det är viktigt att medvetandegöra dessa. Att låta bli kan bli en kostsam historia och i värsta fall leda till konkurs. Modellen för att genomföra riskanalyser i den hållbara affärsutvecklingen kallas bland annat Early Warning System och indikerar tidigt hot. Trots den stora nyttan är det ännu få svenska företag som använder sig av detta.

Av tradition arbetar företag med riskanalys inom ekonomi och finans. Där går man noggrant igenom olika riskerna och vad de kan få för konsekvenser för företag ur de ekonomiska och finansiella perspektiven. Men för att skapa en hållbar affärsutveckling, skapa långsiktighet och stabilitet samt ha beredskap att i tid göra åtgärder vid eventuella hot bör man utvidga sin riskanalys till att även omfatta områden som miljö och socialt ansvarstagande.

Gemensamt för all riskanalys är att man tillämpar ett systematiskt tillvägagångssätt, där tillgänglig information används för att identifiera nuvarande eller framtida hot. Det finns många olika metoder för att kvantifiera risker, men en bra och enkel metod är att man bedömer sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser genom att multiplicera eller addera sannolikhet med konsekvens.

Ska man arbeta med Early Warning System bör man göra det i en grupp om minst tre personer med olika ansvarsområden (t ex ekonomi, miljö och personal/människor) och ha en tydlig förankring i ledningen. Denna grupp har till en början i uppdrag att identifiera tänkbara risker, vad de kan få för konsekvenser och vad man kan göra för att undvika att hamna i den situationen. Helt enkelt identifiera tänkbara problem och situationer innan man hamnar där. Därefter bör man tydligt lista upp vilka dessa problem och situationer är. Om man använder metoden som beskrivs ovan så bestämmer man ett värde över hur stor sannolikhet det är att detta problem/situation inträffar samt sätter ett värde på konsekvensen av detta. Genom att addera eller multiplicera sannolikheten med konsekvenser ser man snabbt vilka hot som är mest akuta.

Arbetsgruppen har en viktig roll i detta arbete, men för att ett Early Warning System ska fungera måste hela personalen vara med i arbetet, för genom dem får man in värdefull information. Utbildning och kontinuerlig information till personalen är därför mycket viktig. Detta arbete får inte underskattas, för medarbetarna är ofta omedvetna om sin roll som omvärldsbevakare.

– Det är också viktigt att det är högt till tak, så att medarbetarna på företaget kan berätta om iakttagelser och om nyheter som kanske går stick i stäv med det egna företaget. Erfarenheter visar att personer i ledande ställning gärna vill ha ja-sägare runt omkring sig, men det är sällan sådana personer som ser hoten. Man måste därför vara öppen för oliktänkare och framförallt oväntade saker, säger David Lerdell, vd på Lerdell Investigations, vilka bedriver strategiskt underrättelsearbete i syfte att stärka klienternas omvärldsbevakningsarbete, bland annat genom Early Warning System.

– Hur ska man bygga upp ett system för att få signaler i ett tidigt skede? Grunden är personalens informationsinhämtning, för den är ofta av strategisk betydelse, men detta är också den svåraste delen, det vill säga att medvetandegöra detta hos personalen. De måste även veta var de ska gå vidare med sin information om de anser att de märker något ”farligt”, säger David Lerdell vidare.

Som ytterligare en hjälp i detta arbete kan man ha system som bevakar viktiga omvärldsfaktorer. Många företag har idag mediebevakning, men här kan problemet bli att man får tillgång till för mycket information. Det är därför viktigt att ha relevanta sökord vid medie- och Internetbevakning.

Om man tidigare inte har arbetat med Early Warning System bör man börja med att se över vilka risker det kan finnas internt, därefter kan man ta steget och se vilka risker det finns externt.

– Detta är en hemläxa som alla redan borde ha gjort, säger Magnus Enell, professor vid Lunds universitet. Han föreläser bl. a om Early Warning system och arbetar även med dessa frågor i näringslivet. Och har man inte gjort det, så borde man ganska omgående starta upp processen.

– Konsekvenserna kan annars
bli mycket kostsamma. De företag som inte sköter sig hängs ut, framförallt av media. Att då göra åtgärder är alldeles för sent. Då är företaget och framförallt dess varumärke redan förstört. Detta kostar oerhört mycket pengar och tid att återställa, om det ens går, betonar Magnus Enell.

För att få ett väl fungerande Early Warning System behöver riskanalysen kontinuerlig utveckling och en ständig påfyllning av information. Early Warning System är en färskvara som hela tiden måste uppdateras för att fungera långsiktigt. Både Magnus Enell och David Lerdell poängterar också att man som företag aldrig är helt fri från risker oavsett om man gör riskanalyser eller inte. Affärsverksamhet bygger till viss del på risker, men genom ett Early Warning System kan man minska riskerna och framförallt dess konsekvenser.

Att bli varse förändringar som kan få negativa konsekvenser är en viktig del av Early Warning System, men man ska också identifiera om det finns nya affärsmöjligheter i det som från början kan ses som ett hot. Till exempel om EU arbetar med ny lagstiftning som påverkar ens verksamhet kan man lobba för att lagen inte kommer att genomföras på det sätt som föreslås i ett tidigt skede, men man kan också vara mer offensiv och se möjligheter och få konkurrensfördelar genom att uppfylla kommande lagkrav före konkurrenterna.

Artikeln har publicerats i Dagens miljö i slutet på 2007

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.