Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

H&M: Företag kan inte dölja eller försköna sin del i klimatkrisen

Publicerad: 16 oktober 2019, 10:45

Kim Hellström, klimatstrateg på H&M Group.

Foto: Mattias Bardå/ Media Photo/Wikimedia Commons

Knappt tre av tio granskade börsbolag redovisar sina klimatutsläpp i hela värdekedjan. H&M-gruppen ser redovisningen som en förutsättning för ett trovärdigt klimatarbete.


TP


Endast 27 procent av de 124 svenska börsbolag som Aktuell Hållbarhet och Dagens industri har granskat redovisar sina utsläpp i scope 3.
– Det har varit självklart för oss att redovisa utsläppen i scope 3 eftersom 99 procent av våra utsläpp ligger där, säger Kim Hellström, klimatstrateg på H&M Group.

Konkurrenter som Kapp-Ahl och Björn Borg redovisar också utsläppen i hela värdekedjan, medan exempelvis MQ och Odd Molly inte redovisar några utsläpp alls.

Kim Hellström säger att arbetet med att mäta och redovisa utsläppen i scope 3 är nödvändigt för att driva ett trovärdigt klimatarbete. Med en trappa som metafor förklarar han varför.
– Första steget är att mäta alla våra utsläpp. Det är en absolut förutsättning för allt annat, som jag ser det. Det finns så många missuppfattningar om många utsläppskällors storlek, säger Kim Hellström.

När Kim Hellström pratar om H&M-gruppens klimatutsläpp internt i organisationen är den vanligaste missuppfattningen att modejättens största utsläppskälla är transporter, som bara står för 2–3 procent.

Steg nummer två är därför att använda informationen för att öka medvetenheten, främst internt för att kunna jobba med målsättningsprocesser och få in det i de olika funktionernas dagliga arbete.
– Det tredje trappsteget är att helt enkelt agera kraftfullt genom att sätta mål och jobba för att uppfylla dem. Man kan inte hoppa över ett trappsteg. Om man inte har data kan man inte ta beslut.

2016 satte H&M-gruppen som mål att vara klimatpositiv 2040, alltså att verksamheten ska binda eller samla in mer koldioxid än den genererar i hela värdekedjan. Det är ett tufft mål som har godkänts av Science Based Targets Initiative och ligger i framkant i modebranschen.

I dag ligger H&M-gruppens utsläpp i hela värdekedjan på drygt 18 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är knappt en femtedel av vad Sverige släpper ut inom landets gränser.

Att scope 3-utsläppen är höga i förhållande till de utsläpp som ligger inom den egna verksamheten beror delvis på att den globala modejätten har gjort stora investeringar i förnybar energi, som i dag står för 96 procent av all energianvändning.

Att öppet redovisa utsläppen i scope 3 kan tänkas bädda för kritik, men Kim Hellström säger att det är självklart för H&M-gruppen att vara transparent med hur det faktiskt ser ut i dag.
– Att vara rädd för kritik är att vara rädd för att ta dialog. I och med att vi har höjt vår egen medvetenhet vet vi att vi i dag är en del av problemet. Vi har bestämt oss för att vi vill vara en del av lösningen, säger Kim Hellström.

Utsläppen i värdekedjan är svårare att mäta än de som ligger inom i verksamheten. Det krävs i många fall schabloner och uppskattningar.

I H&M-gruppens fall handlar det bland annat om estimat för hur mycket koldioxidutsläpp som genereras när kunderna tvättar sina kläder och hur mycket energi enskilda leverantörer har använt för att producera just H&M:s kläder.

Kim Hellström påpekar att det är viktigt att inte låta det bästa bli det godas fiende.
– Jag tror det finns ett motstånd eller rädsla för att göra de här beräkningarna för att man vill vara perfekt. Min inställning är att det viktiga är att man gör beräkningen, ifrågasätter uppgifterna och sedan berättar om resultatet.

Genom att vara transparent kring hur stora utsläppen är och vilka antaganden som ligger till grund för beräkningarna öppnas en möjlighet för att andra aktörer kan komma med konstruktiv kritik.

Mindre organisationer kan ta vara på dialogen från externa intressenter om de bara sätter i gång att mäta och redovisa utsläppen så gott de kan.
– Se det som en resa. Med ökad medvetenhet blir det lättare att inkludera andra aktörer vilket gör det enklare att fatta rätt beslut, säger Kim Hellström.

En stor del av de svenska börsbolagen redovisar inte sina utsläpp i scope 3. Vad har du för budskap till dem?
– Mitt budskap är: tänk om. Vi är på väg in i en verklighet där företag inte kommer att kunna dölja eller försköna sin del av den här pågående klimatkrisen. Jag tror att all sorts greenwashing kommer att straffas av konsumenterna i takt med att deras medvetenhet ökar, så undvik alla former av försköning.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev