måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Hagainitiativet är själva definitionen av Greenwash”

Publicerad: 30 maj 2017, 05:19

DEBATT Hagainitiativet är en av fyra (o)värdiga kandidater till Greenwashpriset 2017, oavsett vad dess representanter tycker, skriver Andrea Söderblom-Tay och Imanol Rubio Bertilsson, ordförande i Jordens Vänner.


En av näringslivets många frontorganisationer, Hagainitiativet, anser i Aktuell Hållbarhet den 19 maj att nomineringen av dem till Greenwashpriset 2017 är orättvis. Det är ofta jobbigt att få kritik, speciellt när den är befogad.

Hagainitiativets programdirektör Nina Eklund frågar i artikeln ”Hur sätter vi mål på importen från Kina?”, som ett motiv till att de har valt att göra det som är enkelt i stället för att göra det som är viktigt. Att göra det som är enkelt och utmåla det som viktigt kallas också grönmålning, eller Greenwashing. I artikeln blir det tydligt varför Hagainitiativet är en av fyra (o)värdiga kandidater till Greenwashpriset 2017.

I de beräkningar som Hagainitiativet baserar sina klimatbokslut på har man valt bort det som kallas Scope 3, utsläpp från inköp förutom el, värme och ånga. Dessa utsläpp kan, enligt The Carbon Trust, stå för upp till 90 procent av den klimatpåverkan som företagen ger upphov till.

På Hagainitiativets hemsida lyfts Sverige som ett föredöme: ”Nationellt har Sverige lyckats upprätthålla sambandet mellan minskade utsläpp och ökad ekonomisk tillväxt”. Problemet med Hagainitiativets resonemang är att det inte stämmer. Utsläppen inom Sveriges gränser minskar men de konsumtionsbaserade utsläppen ökar, enligt SCB. Är det genom att utlokalisera utsläppen som Hagainitiativets medlemmar skall bli ”fossilfria”? Vad är nyttan om medlemsföretagen har rena klimatbokslut och utsläppen sker någon annanstans? Är det inte bättre att göra det som är viktigt än att gör det som är enkelt?

Vi välkomnar alla ansträngningar till faktiska utsläppsminskningar. Men att ta fram en modell för ett klimatbokslut som inte tar med alla utsläpp i hela värdekedjan, för att i artiklar i Aktuell Hållbarhet kunna skryta med att medlemmarna har lovat att bli fossilfria 15 år tidigare än regeringen, är att grönmåla tillvaron.

På sin hemsida beskriver Hagainitiativet att deras ”syfte är att visa att det är lönsamt för företag att göra goda affärer och samtidigt ta ett aktivt klimatansvar.” Medan Jordens Vänners mål är att förändra systemet och inte klimatet är Hagainitiativets mål således att stärka det orättvisa ekonomiska system som orsakat klimatförändringarna. Det är inte så konstigt med tanke på de medlemmar Hagainitiativet har. Nina Eklund nämner Preem och Axfood i artikeln. Preems ägare Mohammed Al-Amoudi har blivit en av världens rikaste män genom bland annat en oljeindustri som har orsakat stor skada på planetens klimat. Det är helt orimligt att en sådan makt lämnas i händerna på en person.

Samma sak gäller Axfoods huvudägare Antonia Ax:son Johnson. Med en ärvd förmögenhet har hon befäst sin ställning som en av landets mäktigaste. En inte obetydlig del av förmögenheten kommer från Sprague Energy i USA som har levt gott på fossil energi sedan 1800-talet.

Hagainitiativet vill alltså se mer av denna maktförskjutning till de få redan besuttna och mäktiga. Vi vill se en annan utveckling: där storbolagens makt minskar och vi i folkflertalet får mer att säga till om.

Med detta sagt vill vi understryka att de övriga tre nominerade – TUI, GO4LNG och Svenskt Flyg – inte är ett dugg bättre än Hagainitiativet. Om någon av dem lyckas med sitt uppsåt i större skala kommer klimatet att knuffas ur sitt nuvarande jämviktsläge och planeten tappar förmågan att härbärgera ett civiliserat samhälle. Att de samtidigt framställer detta som stora framsteg för miljön är väl ändå själva definitionen av Greenwash?

Andrea Söderblom-Tay, ordförande Jordens Vänner
Imanol Rubio Bertilsson, ordförande Jordens Vänner

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev