Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Hagainitiativet: ”Stärk svenska koldioxidsnåla företag internationellt”

Publicerad: 17 mars 2016, 06:12

DEBATT Sverige har en unik chans att gå före i klimatarbetet, samtidigt som konkurrenskraften kan stärkas, det skriver miljö-, kommunikations- och hållbarhetscheferna i de 15 företag som är medlemmar i Hagainitiativet.


I och med Parisavtalet och de nya hållbarhetsmålen är nu världens riktning satt. Vi vet åt vilket håll världen är på väg. Det handlar nu om att förbereda och stärka svenska företag långsiktigt i den koldioxidsnåla ekonomi som väntar.

Sverige har här en unik chans att ta en plats i världen. Redan nu ligger många svenska företag långt fram i klimatfrågan. När nu övriga världen börjar vakna kommer marknaden explodera för klimatsmarta produkter. Men företag i resten av världen står inte stilla – det krävs att vi parallellt med att vi marknadsför våra produkter internationellt bygger vår framtida konkurrenskraft, även ur ett klimatperspektiv.

Därför är det viktigt att Sverige blir konkret och lyfter fram svenska företag som har produkter och tjänster med lägre klimatpåverkan.

Det är positivt att världens länder har lämnat in sina INDC:er (Intended Nationally Determined Contribution) men samtidigt problematiskt att Sverige gömmer sin klimatberättelse under EU:s paraply. 188 länder har lämnat 161 INDC:er vilket representerar 98,7 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Trots att alla redovisat sina nationella åtaganden så leder INDC:erna till en temperaturökning på cirka 3,5 grader, långt ifrån de 1,5 grader som blev den nya inriktningen att sträva efter. Sverige lämnade ingen egen INDC utan höll sig under EU-paraplyet med en gemensam INDC för alla EU-länder.

Ett annat positivt exempel är initiativet Fossilfritt Sverige där över 100 företag skrivit under, däribland alla företag i Hagainitiativet. Att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer sporrar företag, kommuner, regioner och organisationer i Sverige och ger en gemensam plattform. Samtidigt finns en ambition att nå ut och utmana alla världens länder i fossilfrihet och här finns mer att göra.

Hagainitiativet ser att ambitiöst klimatarbete driver innovation av klimatsmart och fossilfri teknik som i sin tur bidrar till att stärka svenska företags konkurrenskraft. Vi vill därför lyfta fram hur vi i Sverige lyckats att både minska klimatpåverkan och stärka tillväxten, samt växla upp initiativet Fossilfritt Sverige och utmana resten av världen.

Det finns många svenska produkter som har lägre klimatpåverkan än internationella motsvarigheter. Detta är en onyttjad potential för ytterligare svensk export och bör synas i Sveriges rapportering till FN och i exportfrämjande åtgärder.

För att lyfta fram Sverige och svenska företag borde regeringen göra följande:

1. Sverige borde lämna en egen landrapport (SUB-NDC) till FN och inte nöja sig med den som ligger under EU-paraplyet. EU:s INDC är övergripande och ger inga exempel på vad varje land inom EU gör. Om Sverige på allvar ska ta ledarskap i klimatfrågan så bör Sverige presentera en egen NDC och berätta om hur vi bidrar till att minska vår klimatpåverkan samt lyfta fram svenska företag som bidrar med produkter och tjänster med lägre klimatpåverkan.

2. Koppla samman initiativet Fossilfritt Sverige, det vill säga de företag, kommuner, regioner och organisationer som står bakom initiativet, och peka ut ett 30-tal strategiska ambassader runt om i världen som får i uppdrag att ordna Fossil Free Challenge-möten med regeringsrepresentanter från länderna i syfte att utmana andra länder att haka på utmaningen och att marknadsföra svenska företag som antagit visionen om fossilfritt.

3. Ge Business Sweden i uppdrag att koppla samman sin strategiska rådgivning internationellt med klimatfrågan. Sverige kan hjälpa ambitiösa svenska företag att etablera sig utomlands och samtidigt visa fram företag som lyckats kombinera goda affärer med utsläppsminskade varor och tjänster.

Vi är långt ifrån att klara 1,5 grader och det krävs omfattande ansträngningar för utsläppsminskningar. Det är också lägre kostnad att agera nu än att vänta. Vi kan inte vänta och se, världen behöver agera nu och Sverige har en unik chans att gå före samtidigt som vi stärker vår konkurrenskraft.

För Hagainitiativet,
Maria Baldin, kommunikations- och hållbarhetschef, Siemens
 Åsa Domeij, chef miljö och social hållbarhet, Axfood
 Eva Eriksson, hållbarhetschef, Löfbergs
 Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen
 Olof Johansson, chef skogsskötsel och miljö, Sveaskog
 Per Löfgren, hållbarhetschef, JM
 Henrik Nerell, miljöchef, Svenska McDonald’s
 Helene Samuelsson, kommunikationschef, Preem
 Johan Sandström, miljöchef, Green Cargo
 Karin Stenmar, miljöchef, Folksam
 Vera Söderberg, hållbarhetschef, HKScan Sweden
 Ronnaug Vinje, hållbarhetschef, Coca-Cola Enterprises Sverige
 Cecilia Våg, hållbarhetschef, Stena Recycling
 Johan Widheden, hållbarhetsexpert, AkzoNobel
 Ulf Wikström, hållbarhetschef, Fortum Värme

.

.

.

.

.

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev