fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Hälften av elcyklandet ersätter bilresor

Publicerad: 27 augusti 2019, 10:43

En ökad användning av elcyklar leder troligtvis till minskade utsläpp av växthusgaser. Det visar en ny utvärdering från Naturvårdsverket.


En ökad användning av elcyklar leder troligtvis till minskade växthusgasutsläpp, mer fysisk aktivitet och en minskad förekomst av hälsofarliga partiklar och buller. Samtidigt ger elcyklarna upphov till ett ökat behov av sällsynta jordartsmetaller och sannolikt en ökning i antalet trafikolyckor. Det visar en utvärdering som Naturvårdsverket gjort till följd av elcykelpremien.
Enligt utvärderingen ersätter ungefär hälften av elcykelanvändningen resor som annars skulle ha utförts med bil. Den andra hälften ersätter färdsätt som kollektivtrafik, vanlig cykling och gång. Beräkningen av vilka transportmedel som valts bort för elcykel bygger på självskattningar bland elcykelanvändare.

Utvärderingen har gjorts med anledning av den premie för elcyklar och andra fordon som betalades ut under 2018. På grund av begränsningar i tillgänglig data kan Naturvårdsverket dock inte dra några säkra slutsatser kring hur elfordonspremien har påverkat inköpen av elfordon.

Läs rapporten ”Elcykling – vem, hur och varför?”

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev