Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Hans-Olov Olsson, Volvo: När miljöbil stavas SUV

Publicerad: 20 oktober 2005, 11:41

En elhybridteknik som är lönsam. Det är vad som står på Volvo Personvagnars avgående vd Hans-Olov Olssons önskelista och som bolaget aktivt arbetar på att få fram. Men i dag betyder bränsleslukaren XC90 mycket för Volvos lönsamhet. Volvochefen försvarar tungviktaren med miljöargument. Bra miljöprestanda har hjälpt till att göra XC90 till en storsäljare i USA.


– Det går heller inte att sticka under stol med att det är mycket stor efterfrågan på många hästkrafter, stora bilar och fyrhjulsdrift just nu. Det underlättar inte ett större genomslag för bränslesnålare bilar, säger Hans-Olov Olsson.

Inte ens var hundrade person väljer bil på rent miljömässiga skäl. I stället är det ekonomi som avgör. 85 procent av de Volvokunder som köper en bifuelmodell gör det av ekonomiska skäl. Volvochefens recept för att få fart på efterfrågan är att se till att det inte är dyrare med miljöbilar och det finns en bra infrastruktur för nya bränslen.

– De företag som kan leverera hållbar mobilitet i framtiden är vinnare och vi räknar med att vara en av dem, säger Hans-Olov Olsson.

Koldioxidutsläppen blir en allt hetare fråga och oron för klimatförändringar växer. Är det inte ett problem att Volvo tjänar så mycket pengar på törstiga tungviktare?
– Behovet av att transportera sig är en förutsättning för välfärd och ekonomisk tillväxt. Volvo Personvagnars affärsidé är att tillverka bilar för detta ändamål. Men du har rätt i att klimatförändringar orsakade av växthusgaser är ett problem och med all sannolikhet blir ett ännu större problem i framtiden. Volvo Personvagnar erbjuder i dag tekniska lösningar där nettoutsläppen av växthusgaser är låga, till exempel Volvo Bi-Fuel och FlexiFuel.
– Att erbjuda bilar som är både miljöanpassade och attraktiva är en av förutsättningarna för vårt företags överlevnad på längre sikt. Vårt företag måste dock tjäna pengar för att även i framtiden kunna leverera fordon.
– Stadsjeepar – ”törstiga tungviktare” – är ett diffust begrepp. I fallet XC90 är det en personbilsbaserad fyrhjulsdriven sjusitsbil som inte nödvändigtvis behöver ha extremt höga koldioxidutsläpp. Med en femcylindrig dieselmotor är koldioxidutsläppen inte högre än från en bensindriven V70. Med tanke på transportkapacitet och flexibilitet är det mycket konkurrenskraftigt.

Lexus fick fram en miljöbils-SUV före alla andra. Borde inte Volvo ha den mest miljöanpassade SUV:en på marknaden? Hur ser Volvos planer ut för att miljöanpassa SUV:arna?
– Vi ser att intresset för elhybridbilar nu ökar, framför allt i Japan och USA. Vi har tidigare inte bedömt att det har varit ekonomiskt lönsamt att introducera hybridteknik eller utveckla en SUV för ett alternativt bränsle.
– Med tanke på antalet passagerare och lastkapacitet har vår XC90 en jämförelsevis god miljöprestanda och en konkurrenskraftig bränsleförbrukning, särskilt vår dieselmotor. Inom våra forskningsprojekt ingår flera ytterligare miljöanpassningar av bilar generellt, inte bara för våra större modeller.

Det verkar som att Toyota har tagit ledningen när det gäller miljöbilar. Med tanke på att Volvo traditionellt varit framåt på säkerhetsområdet kunde det väl varit Volvo som tagit ledningen även när det gäller miljö?
– Vi erbjuder i dag fem av våra åtta bilmodeller för alternativa bränslen, något som ingen annan bilproducent gör. Vi bedömer att vårt miljöbilserbjudande är mycket starkt och konkurrenskraftigt. Toyota har inte någon bil för förnybara bränslen på den svenska marknaden i dag.

Hur ser Volvo Cars strategi för miljöbilar ut?
– Vår strategi är att leverera konkurrenskraftiga miljöanpassade lösningar som attraherar våra kunder. De vinnande koncepten blir just de tekniker och modeller som våra kunder tycker är attraktiva. De bästa miljöerbjudandena vi har i dag är dieselmotorer med partikelfilter, Bi-Fuel- och FlexiFuelmotorer.

Snabb utbyggnad
Vad behövs för att få igång en ännu starkare utveckling av miljöbilar?
– Vi förespråkar en långsiktigt stabil politik som kan skapa en hållbar marknad för miljöbilar där både kunder och biltillverkare vågar investera i miljöanpassade alternativ. En snabb utbyggnad av infrastrukturen för olika förnybara bränslen är en viktig förutsättning för att vårt miljöbilsprogram ska bli riktigt intressant för kunderna, även utanför storstäderna.

Vilka tekniska lösningar har Volvo på gång för att förbättra miljöprestandan?
– Vi arbetar framför allt inom fyra olika spår: Dels förbättra och öka andelen motorer som går på diesel, ett bränsle som har goda miljöegenskaper med cirka 20 procent mindre koldioxidutsläpp jämfört med bensin. Vi kommer under året att introducera partikelfilter på samtliga dieselmotorer.
– Dessutom lanserade vi nyligen vår hittills bränslesnålaste bil, en S40 som drar 4,9 liter milen! Vi arbetar också kontinuerligt att minska rull- och luftmotstånd och ytterligare minska bilarnas vikt och förbättra motorernas verkningsgrad.
– Inom alternativbränsleforskningen tittar vi framför allt på förnybara bränslen som biogas och etanol. Vi arbetar också med att ta fram en elhybridteknik som är ekonomiskt lönsam för oss.

Vad gör Volvo på kort sikt för att få igång miljöbilsförsäljningen?
– Vi sänkte priset på våra Bi-Fuelmodeller med 10 000 kronor tidigare i år, något som har givit bra fart på försäljningen. I övrigt satsar vi stort på återförsäljaraktiviteter, kampanjer tillsammans med gasleverentörer och intensifierad marknadsföring för att informera om vårt starka miljöbilserbjudande.
– Vi har nyligen genomfört en reklamkampanj i teve om Bi-Fuel. Vi jobbar också för att utbilda våra säljare på att infomera om alla fördelar med miljöbilar, inte minst de ekonomiska. Senare i höst kommer S40 och V50 med FlexiFuelmotor för E85, 85 procent bioetanol och 15 procent bensin.

Regeringens utredare Stefan Edman har föreslagit en hög försäljningsskatt men samtidigt rejäl ersättning till de som skrotar gamla bränsleslukande bilar och köper nytt bränslesnålt. Vad tycker du om det förslaget?
– Det är ett faktum att XC90 betyder mycket för Volvo, våra anställda och våra underleverantörer. Succén i USA har i mångt och mycket baserats på att XC90 är marknadsledande både när det gäller miljö och säkerhet. I Sverige är andelen bilar av den här kategorin väldigt liten och bilarna används främst i delar av landet som kräver bilar med bra flexibilitet och framkomlighet. I många glesbygdskommuner är omkring var femte såld bil en så kallad SUV, det vill säga en fyrhjulsdriven bil med hög markfrigång. I topp ligger Norsjö med en andel på 24 procent och Strömsund med en andel på 22 procent.
– Att ersätta den gamla bilparken med nya rena bilar är vi naturligtvis positiva till. Den största miljövinsten med detta är att kraftigt reducera hälsofarliga emissioner, men visst stämmer det att även koldioxidutsläppen minskar med denna åtgärd eftersom varje ny bilvariant är bränslesnålare än sin föregångare.

Många drivkrafter
En fordonsskatt efter hur mycket koldioxid bilen släpper ut har förespråkats av finansminister Pär Nuder. Hur skulle det drabba den svenska bilindustrin med dess stora tillverkning av bilar med relativt hög bränsleförbrukning?
– Det finns många drivkrafter bakom att utveckla bränslesnåla bilar. Inte minst det höga bränslepriset. Bensin och diesel är i dag redan koldioxidbeskattat. Vi anser att beskattning bör ligga på användandet av ett fordon, inte på ägandet.

Hur tycker du att svenska politiker ska agera för att driva på utvecklingen mot miljöanpassade bilar?
– Det behövs stabila spelregler för introduktion av förnyelsebara bränslen som biometan och bioetanol. För oss inom bilindustrin och våra kunder handlar detta inte om något som är kopplat till en mandatperiod. Samhället står inför en stor utmaning att ställa om från bensin och diesel som använts i över 100 år. Volvo Personvagnar leder omställningen genom att erbjuda fem olika varianter som går på förnyelsebara drivmedel; tre med biometan och två med E85. Vi inledde denna övergång redan för tio år sedan då vi introducerade våra Volvo Bi-fuel.

Ekonomi avgör
Miljöfrågan kommer långt ned i bilköparnas prioritering, enligt en aktuell undersökning. Hur kan man få igång efterfrågan?
– Det stämmer att få kunder, mindre än en procent, väljer en bil av rent miljömässiga skäl. Däremot är bilägandets totalekonomi en viktig faktor för många och att köra och äga en miljöbil är i dag i många fall ekonomiskt lönsamt. Våra egna undersökningar visar att man väljer en Volvo Bi-Fuel av ekonomiska skäl i över 85 procent av fallen. De viktigaste förutsättningarna för miljöbilsmarknaden är ett attraktivt produkterbjudande, god infrastruktur för alternativa bränslen och att det inte ska vara dyrare att äga och köra dessa bilar. Politiska beslut måste vara långsiktiga för att kunderna, och även biltillverkarna, ska våga investera i nya tekniker som kanske är dyrare.

Hur klarar ni konkurrensen på miljöbilsmarknaden?
– Vi har i dag marknadens i särsklass bredaste utbud av miljöbilar. Marknaden växter snabbt i hela Europa och bara i Sverige räknar vi med att sälja cirka 2500 Bi-Fuel och cirka 4200 FlexiFuel under nästa år.

Hur bra affär är miljöbilarna för er?
– Tekniken för våra gasbilar är relativt dyr. Därför tar vi ut ett något högre pris jämfört med en motsvarande bensindriven variant. För att göra produktalternativet intressant trots prisökningen har vi en något sämre marginal på Bi-Fuelbilarna.

Hur ser du på affärsmöjligheterna i satsningar på hållbar utveckling?
– En förutsättning för att vårt företag på sikt ska vara lönsamt är att vi kan leverera attraktiva produkter som på sikt bidrar till en hållbar utveckling. Vi har en lång och stolt tradition av miljöarbete på Volvo och miljö är något som genomsyrar vårt företag på alla områden och nivåer. Affärsmöjligheterna är bra – de företag som kan leverera hållbar mobilitet i framtiden är vinnare och vi räknar med att vara en av dem.

Vilka är de viktigaste satsningarna Volvo gör på miljösidan just nu?
– Vi har under året lanserat en ny generation snåla dieselmotorer med partikelfilter och introducerat lilla platformen med S40 och V50 med FlexiFuelmotor. Vi jobbar kontinuerligt med miljöfrågor i våra bilprojekt, till exempel med att minska bränsleförbrukningen.
Vad tror du att oljan kommer att kosta om tio år och hur kommer det att påverka hur vi använder våra bilar?
– Priset vill jag inte spekulera i. Det är möjligt att en ökning av oljepriset kommer påverka användningen av bilen som transportmedel i viss mån.

Bilbranschen beskylls för att bromsa utvecklingen. Är biltillverkarna rädda för att driva på utvecklingen och hellre slår vakt om de lönsamma produkter man har i dag?
– Bilindustrins uppgift i arbetet mot ett hållbart samhälle är att leverera tekniska lösningar som uppfyller detta mål. Tyvärr är det inte bara tekniken som avgör om en miljöanspassad produkt kommer få genomslag eller inte.
– Jag tycker inte att bilindustrin bromsar utvecklingen, snarare tvärtom. Vi levererar lösningar trots bristande infrastruktur och på många marknader en politik som inte alltid stödjer de bränslen som bilindustrin satsat på. Det går heller inte att sticka under stol med att det är en mycket stor efterfrågan på många hästkrafter, stora bilar och fyrhjulsdrift just nu. Det underlättar inte ett större genomslag av bränslesnålare bilar.

Borde inte Volvo ha satsat mer på bränslesnåla bilar tidigare?
– Vi har historiskt sett alltid haft ett konkurrenskraftigt erbjudande vad gäller bränsleförbrukning i det segment vi positionerar våra bilar i.

Svenska företag är bra på miljöteknik. Vad betyder miljösatsningarna för Volvos svenska underleverantörer, har de ett försprång när miljöfrågorna prioriteras upp?
– De underleverantörer vi har i Sverige är mycket duktiga på miljöfrågor och utifrån den bedömning jag gör i dag kan det vara så att de i vissa fall har ett visst försprång.

Du leder IVA-projektet Produktion för Sverige. Vad är strategin för att rädda kvar jobben i Sverige?
– Man kan sammanfatta att vi behöver anamma följande tre strategier: Sverige måste bli ett världsledande produktionsland. Vi måste åter börja behandla produktionen som en nödvändig del av vår industris kärnkompetenser. Våra strategier måste bygga på att uppgradera vår produktion genom investeringar i produktionsutveckling.
– Givetvis har satsningar på miljö och hållbar utveckling en stor roll i våra möjligheter att säkra vår konkurrenskraft.

Hur ser ditt eget engagemang för miljön ut? Vilka frågor tycker du är viktigast på miljöområdet?
– Jag har alltid varit intresserad av miljöfrågor och kunnat identifera mig med de kärnvärden som Volvo står för. Jag försöker vara en miljömedveten konsument och intresserar mig generellt för miljöfrågor, inte bara de som rör bilindustrin.

Fakta/Hans-Olov Olsson
Titel: Vd för Volvo Personvagnar fram till 1 oktober 2005. Därefter styrelseordförande i Volvo Personvagnar.
Ålder: 63 år
Familj: Fru och 2 döttrar
Boende: i Göteborg
Bil: Volvo V50
Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i Vattenfall AB, Lindab AB och Styrelseordförande i Teknikföretagen.

Valter Bengtsson

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.