tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Här är de nya kraven på dagens chef

Publicerad: 29 augusti 2013, 09:30

Spelplanen ritas om när nya generationer ställer krav på frihet och kräver uppmärksamhet. En modern ledare måste ha stor social kompetens och vara bra på att kommunicera både i tal och text.


Individuellt bemötande
Medarbetarnas uppfattning styr

Det är stor skillnad på att vara chef i dag jämfört med för tio år sedan.

– Komplexiteten är en annan i jobbet och det finns en större osäkerhet. Chefen förväntas hantera varje person individuellt. Förr var det kollektivet som gällde, nu vill alla bli sedda, säger Anki Udd, ledarskapsutvecklare på chefsorganisationen Ledarna.

En het trend inom ledarskap är det så kallade transformativa ledarskapet som handlar om hur medarbetarna uppfattar chefen.

– Hur upplever de att du är? Vad chefen än har för ambitioner och mål är det till syvende och sist hur medarbetarna mottar chefen som räknas. För chefen är det viktigt att se och respektera varje medarbetare, säger Anki Udd.

Social kompetens
Unga kräver omedelbar feedback

För att vara framgångsrik måste dagens chef ha en stor social kompetens, ha en bra förmåga att kommunicera och känna empati.

– Den unga generationen har andra krav på sina chefer. De vill ha omedelbar feedback, de vill vara med och fatta beslut, och de är inte lojala mot auktoriteter eller enskilda företag. Det krävs mycket av cheferna för att behålla dem, säger Anki Udd.

Fler uppgifter att sköta
Stödfunktioner har försvunnit

Dagens chef har mycket mer att göra än tidigare och samtidigt har inga arbetsuppgifter plockats bort.

– Chefen ska hantera en massa it-system och sköta sådant som andra har gjort tidigare. Det finns inget administrativt stöd längre och många känner att de inte hinner med den långsiktiga utvecklingen säger Anki Udd.

Samtidigt är det en viktig uppgift för chefen att hantera medarbetarnas osäkerhet.

– Omvärlden är så komplex att det inte fungerar med befattningsbeskrivningar längre. Då måste chefen vara en trygg förebild och kunna hantera osäkerhet både inom och utanför företagen, säger Anki Udd.

Text i stället för tal
Elektronisk kommunikation tar över

Chefskapet utspelas allt mer i den virtuella världen där kommunikationen sker elektroniskt via e-post, webbmöten eller chattrum i stället för som tidigare, ansikte mot ansikte.

– Det är än så länge svårt att säga vilken ledarskapsstil som passar när bara det skrivna språket finns till hands och viktiga aspekter som kroppspråk och beteende försvinner. Det kräver en större förmåga att uttrycka sig och förmedla känslor i skrift, säger Stefan Söderfjäll, forskare och ledarskapsexpert på företaget Ledarskapscentrum.

Medarbetarskap
Du får den chef du förtjänar

Fokus förflyttas allt mer från den faktiska ledaren till medarbetarens beteende. Medarbetarskap blir en viktig komponent för att förstå vad som är ett bra ledarskap, eftersom chefens beteende påverkar det.

– I vissa arbetsgrupper måste chefen lägga mycket energi på basala saker som att folk inte kommer i tid eller inte gör det de ska. Då är det svårt att ha en positiv attityd. Det lockar fram en mer problemlösande inställning. Tar medarbetarna i stället stort eget ansvar frigör det resurser för ledaren att börja tänka mer långsiktigt och lägga mer tid på att uppmuntra goda insatser, säger Stefan Söderfjäll.

Allt mer internationellt
Viktigt med koll på andra kulturer

Att ha en kulturell anpassningsförmåga blir också allt mer betydelsefullt för chefen i takt med att internationaliseringen ökar och det blir allt vanligare med interkulturella arbetsgrupper.

– Det är en mycket viktig aspekt att kunna förstå beteendemönster utifrån ett kulturellt perspektiv och anpassa ledarskapet till andra kulturer än den man själv kommer ifrån, säger Stefan Söderfjäll.

Karin Myrén

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev