Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Här är de svenska forskarnas upprop för GMO

Publicerad: 23 mars 2012, 09:28

Det finns en onödig skepsis mot genmodifierat. Det hävdar en stor grupp experter från bland annat SEI, SLU och Kungliga skogs- och lantbruksakademien i en debattartikel idag.


Det är i Svenska Dagbladets Brännpunkt som forskarna valt att publicera sitt upprop för GMO. Det finns en onödig skepsis mot genmodifierat i Europa menar man. Man hävdar också att den här skepsismen kan leda till Europa hamnar på efterkälken och bromsar omställningen till den hållbara bioekonomi som EU-kommissionen antagit en strategi för att skapa.

Debattörerna skriver bland anant att  "EU-kommissionen har antagit en strategi för att skapa en hållbar bioekonomi med mottot Innovation for a Sustainable Growth: a Bioeconomy for Europe."

Men fortsätter man, "Motståndet i Europa mot genmodifierade grödor bromsar dock vår färd mot en konkurrenskraftig bioekonomi. Vi behöver resurssnåla och klimatsmarta produktionssystem och precist förädlade grödor; och för detta är gentekniken ett allt viktigare verktyg. Skepsisen mot genmodifierade grödor, i kombination med krävande lagstiftning och otillräckliga offentliga satsningar, har lett till att europeiska växtförädlings- och bioteknikföretag förlägger sina avancerade biovetenskapliga forskningsinsatser på annat håll."

Debattörerna menar också att framtagandet av genomodifierade grödor är avgörande för att möta den kraftiga folkökningen som väntas de närmaste 40 åren.

Man skriver "För Afrikas del, med snabbt växande befolkning, är utmaningarna gigantiska och där behöver matproduktionen öka flera gånger om. Enligt Rädda barnen dör 300 barn per timme världen över, många av dem i Afrika, på grund av för lite och för dålig mat i kombination med dåligt dricksvatten. I Afrika höjs nu röster för att även de afrikanska jordbruken, inklusive småbönder, ska få hjälp att få igång innovation och produktion av förnybara industriella grödor. Tvärtemot vad som ofta hävdas, behöver inte en sådan produktion inkräkta på matproduktionen, utan kan i stället ge värdefulla bidrag till ökad livsmedelsproduktion genom att totalekonomin för den enskilda bonden förbättras. Att öka dagens afrikanska mycket låga skördar frigör dessutom mark för annan produktion än mat och minskar trycket på naturen."

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev