Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Här är lärdomarna från Sustainable Brand Index

Publicerad: 5 juni 2014, 05:54

Sustainable Brand Index visar hur konsumenterna bedömer företagens hållbarhetsarbete. Nu är undersökningen kvar och vd Erik Hedén redovisar här undersökningens viktigaste slutsatser.

Ämnen i artikeln:

Big DataCoopE-handel

Årets resultat i Sustainable Brand Index™ är nu lanserat och vi kan med glädje konstatera att utvecklingen ser bra ut! Undersökningen görs varje år och visar hur konsumenterna bedömer företagens förmåga att ta ansvar för miljö, människa och samhälle. Än återstår mycket jobb men när vi summerar några av insikterna från årets undersökning finns vi flera viktiga lärdomar för er som företag.

1. Vikten av att förstå vad hållbarhet betyder för det egna varumärket
Efter tre års dominans av Coop och ICA i toppen lyckades Lantmännen ta förstaplatsen. Den kanske viktigaste komponenten i Lantmännens framgång är att de inte ser på hållbarhet som en separat fråga i sin kommunikation. Istället är den fullt integrerad. Fokus på ”bra mat” och ”från jord till bord” tydliggör värdet av hållbarhet för konsumenten på ett sätt som ligger i linje med vad de också förväntar sig av Lantmännen. Att på detta sätt förstå vad hållbarhet betyder i den egna varumärkeskontexten är avgörande för att nå framgång bland konsumenterna.

2. Hälsa och efterfrågan på kvalitetslivsmedel driver hållbarhet idag
Kvalitet på mat och dryck ifrågasätts allt mer till följd av skandaler, forskningslarm och inte minst människors press på varandra i sociala medier. Det får nu en tydlig effekt. Fokus på kvalitet och hälsa är idag den faktor som allra mest driver hållbarhet för konsumenterna. Lokalproducerat förs fram som viktigt för äldre, medan yngre fokuserar mer på ekologiskt. Överlag gynnar detta vissa branscher mer än andra. De underliggande drivkrafterna, nämligen mitt eget och min familjs välmående, är däremot något alla företag kan adressera, oavsett bransch.

3. Den smarta konsumenten är framtiden. Hälsa är också en av vägarna till den ”smarta konsumenten”. En grupp som enligt Sustainable Brand Index™ utgör 17% av den svenska befolkningen och som ökar för varje år. Den smarta konsumenten förstår att det inte råder motsatsförhållande mellan vad som är bra för henne själv och bra för omvärlden. De är kommunikativa och ”rekryterar” ständigt nya konsumenter från övriga grupper i samhället. Frågan ni som företag måste ställa er är därför: vad händer när den smarta gruppen blir störst? Att ha ett starkt och populärt varumärke idag är långt ifrån en garanti för att så är fallet imorgon. Ta exemplet med fotojätten Kodak som under början av 1990-talet återkommande utsågs till ett av världens fem mest värdefulla varumärken. 2012 gick företaget i konkurs till följd av ledningen tog fel beslut i omställningen mot digital- och mobilkameror. Föreställ er kort vad ett felaktigt beslut kan betyda för ert företag.

4. Från magkänsla till kännedom. Det är inte bara i den grupp vi kallar för smarta konsumenter som vi ser en positiv utveckling. Överlag går konsumenterna från magkänsla till kännedom i frågan om företagens hållbarhet. I takt med att deras egenupplevda kunskap ökar blir de också mer benägna att hissa och dissa företag. De gör detta oberoende av hur deras reella kunskap ser ut på området. Ur ett varumärkesperspektiv är det därför ett bra läge att kommunicera just nu.

Genom att använda er av dessa insikter på rätt sätt kan ert företag förhoppningsvis också undgå att gå Kodaks öde till mötes.

Erik Hedén
VD, Sustainable Brand Insight

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev