fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Här är miljöministerns 100 miljoners-blunder

Publicerad: 14 april 2011, 07:18

Tre veckor innan riksdagsvalet förra året lovade Andreas Carlgren att regeringen i sin budget för 2011 skulle öka anslaget för inköp av värdefull skog med 190 miljoner kronor. Miljöaktuellts granskning visar att 161 av dessa miljoner inte finns.

Ämnen i artikeln:

MiljödepartementetNaturvårdsverket

Genom att addera ihop flera olika utgiftsposter för 2011 och därefter jämföra dessa med en enskild utgiftspost för 2010 har regeringen lyckats skapa en fiktiv höjning av anslaget. Det som sägs vara 190 miljoner mer än föregående år är i själva verket endast 29 miljoner – en skillnad på hela 161 miljoner kronor.

Trots upprepade förfrågningar dröjer Miljödepartementet i nästan en vecka med att ge ett svar på hur man räknat. Till slut medger Lennart Bodén, pressekreterare hos Andreas Carlgren, att uträkningen inte stämmer.
– Vi har gjort en rejäl lapsus i jämförelsen, säger han över telefon. Miljöministern har fått ett underlag som inte har varit korrekt. Vi beklagar detta.

Andreas Carlgren. Foto: Anders Hellberg

Tipset

Det var när Miljöaktuellt pratade med Åsa Romson, favorittippad språkrörskandidat i Miljöpartiet, som alliansens budgetsiffror kom på tal första gången.
-Man måste vara väldigt uppmärksam när regeringen pratar om pengar för skogsskydd och sen jämför med tidigare år, säger Romson. Det är mycket sifferdribblande som försvårar en seriös granskning.

För att ta reda på om Romsons påstående stämde tog Miljöaktuellt hjälp av Anna-Lena Lindahl, biträdande avdelningschef på Naturvårdsverket. Nyligen, i samband med att det efterfrågats av riksdagens utredningstjänst, har Lindahl nämligen själv tittat närmare på skogsbudgeten.

Miljöaktuellt kan nu därför avslöja var pengarna, tänkta att gå till bevarandet av landets skyddsvärda skogar, egentligen tog vägen.

Åsa Romson. Foto: Riksdagen

Tystade kritiker innan valet

Inför riksdagsvalet den 19 september 2010 fick Carlgren utstå hård kritik från oppositionen som menade att regeringen tänkte dra ner på pengar tänkta att gå till skydd av värdefulla skogar.

Den 30 augusti, tre veckor innan valet, intervjuades miljöministern av SvD:s reporter Susanna Baltscheffsky. I artikeln, som fick stor spridning, släppte Carlgren nyheten att det inte alls blir några neddragningar – tvärt om. Enligt artikeln kommer ”190 miljoner kronor mer att kunna användas till inköp av värdefull skog.” Carlgren förklarade vad regeringen tänkt göra, och han lyckades därmed effektivt tysta sina kritiker:
–Nu när vi har haft vår budgetförhandling vill jag bara bekräfta att det inte blir någon nedskärning på anslaget för biologisk mångfald.
–Vi renodlar så att anslaget ska användas för inköp av värdefull mark.
Den delen ökar från 580 till 770 miljoner kronor.

(I budgetpropositionen några veckor senare justerades siffran ner till
742 miljoner – men också detta är betydligt mer än året innan.)

Enligt Carlgren gick alltså 580 miljoner till inköp av värdefull mark år 2010. Den siffran är korrekt. Till slut blev det faktiskt lite mer vilket bekräftas av Naturvårdsverket: ”Utfallet för ersättningar till markägare under 2010 blev 586 miljoner kronor.”

Utöver de 580 miljonerna fanns dock andra viktiga budgetposter, till exempel en jättepost med ytterligare 100 miljoner kronor, tänkt att gå till kringkostnader för skyddsarbetet (så som värderingskostnader, utredningar och inventeringar).

Men vad Miljödepartementet plötsligt gjorde nu, för 2011, var att man inte separerade dessa poster – utan i stället adderade ihop dem. Det som alltså ses som en separat kringkostnad 2010, det ingår nu i slutsumman 2011.

Här har vi den stora fadäsen – eller ”en rejäl lapsus” som regeringen uttrycker det.
För 2011 tar regeringen totalsumman på 742 miljoner för budgetposten Skydd av värdefull natur och jämför den sedan med 2010 års delsumma på 580 miljoner, som enbart gällde inköp av skog.

På så sätt får man 162 miljoner mer.

Till detta lägger regeringen sedan en extra post på 22,2 miljoner som rör Naturvårdsverkets konsultinsatser. På så vis får man sammanlagt 184,2 miljoner mer än året innan – eller nästan 185 miljoner mer – som är den siffra Carlgren börjar kommunicera direkt efter valet.

”Jämfört med vad som anvisades i regleringsbrevet 2010 tillförs cirka 185 miljoner kronor.”
-pressmeddelande den 11 oktober

”Budgetsatsning: Närmare 185 miljoner kronor mer 2011 för skydd av värdefull natur jämfört med förra året. Totalt satsas 742 miljoner kronor på skogs- och naturskydd under året. ”
– tal som hölls så sent som den 22 mars i år

(Här glömmer till och med Carlgren själv att räkna in de 22,2 miljonerna som alltså krävs för att det hela ska resultera i 185 miljoner mer än året innan.)

Hur ska det då vara?

Innan riksdagsvalet försökte Carlgren visa på hur mycket mer pengar som regeringen tänkt skulle gå till inköp av skogsmark 2011 jämfört med 2010.

Vi har tidigare sett Naturvårdsverket skriva: ”Utfallet för ersättningar till markägare under 2010 blev 586 miljoner kronor.”
För 2011 är siffran enligt Naturvårdsverket 615 miljoner (580 som ersättning till markägare + 35 till oförutsedda affärer).

Naturvårdsverket konstaterar:
”Ersättningar till markägare enligt budget för 2011 är alltså 29 miljoner kronor högre än 2010. dvs 615 miljoner kronor – 586 miljoner kronor”

Än en gång: 29 miljoner mer – inte 190 miljoner, (eller 185 miljoner som Carlgren fortfarande påstår).

161 miljoner var alltså rena luftpengar. Eller som miljödepartementet uttrycker det – en rejäl lapsus.

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev