Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Här är Miljöpartiets agenda

Publicerad: 2 juli 2014, 19:21

Sverige ska gå före i klimat- och kemikaliearbetet – storsatsa på biologisk mångfald…
Miljöpartiets miljötalesperson Helena Leander berättar om partiets miljöpolitiska agenda.


Helena Leander, miljötalesperson i Miljöpartiet, svarar på raka 27 miljö- och hållbarhetsfrågor.

Vilka är era tre viktigaste frågor/förslag inom miljö, klimat och energi?
– Klimat: Klimatpolitiskt ramverk som säkerställer att Sveriges utsläpp minskar till en globalt hållbara nivå i den takt som vetenskapen ser behövs. Kemikalier: Sverige ska gå före genom att förbjuda farliga ämnen som har fastnat i EU:s långbänk. Biologisk mångfald: Skydda fler skogar och minska överfisket.

Partier från både höger och vänster vänder sig mot slit-och-släng-samhället. Behöver vi komma bort från det och i så fall – vilka är de viktigaste åtgärderna?
– Ja. Ställa om till en cirkulär ekonomi där produkter designas för att hålla länge och ingå i ett kretslopp. Nya affärsmodeller som bygger på leasing, lån och pooler. Grön skatteväxling, pantsystem och producentansvar för fler produkter, upphandling av funktioner snarare än varor.

Hur ser ni på begreppet grön tillväxt? Går det att frikoppla tillväxt från ut- släpp och annan miljöpåverkan?
– Det finns ett stort utrymme att minska vår miljöpåver- kan innan det sätter spår i till- växten genom att konsumera och producera smartare.

De flesta miljömål nås inte i tid. Vilka ytterligare åtgärder är viktigast?
– Det behövs mycket mer pengar. Miljömålen bör prioriteras högre när det blir konflikter med andra samhällsmål.

Om ditt parti får plats i regeringen får ni makt att påverka EU-beslut i ministerråd och Europeiska rådet – vilka ställningstaganden är viktigast under kommande mandatperiod?
– EU måste anta bindande och ambitiösa mål för 2030 om förnybar energi, energi- användning och utsläpp av växthusgaser. Reach behöver skärpas och Natura 2000-områden få starkare skydd.

Vilka är de viktigaste åtgärderna för att få fart på ut- byggnaden av förnybar energi?
– Höja ambitionsnivån i certifikatsystemet. Införa netto- debitering för producenter av egen el (mikroproduktion).

Ska statligt ägda bolag ha högre miljö- och hållbarhets- ambition än privata företag? Om ja, hur ska statens ägardirektiv utvecklas?
– Ja. Minska användningen av fossil energi. Verksamheten ska inte motverka de nationella miljökvalitetsmålen.

Om sju år ska alla nya byggnader klara nära nollenergiprestanda. Hur ska vi nå dit?
– Sverige behöver fler passivhus, inte passiv politik. Skärp byggreglerna och energideklarationerna. Vi avsätter i vår budget pengar till ett utvecklat Rot-avdrag som rik- tas till energieffektiviserings- åtgärder, utökad kommunal energirådgivning och konverteringsstöd för att byta ut direktverkande el

Vissa menar att tåget har svårt att konkurrera med flygets låga priser. Stämmer det, vill ni ändra på det och i så fall hur?
– Ja. Ekonomiska styrmedel: högre skatt på flyg, stopp för högre banavgifter, investeringar i tågtrafik och underhåll.

18 snabba frågor:

Ska kärnkraften avvecklas, behållas eller byggas ut? Om avvecklas – hur många reaktorer ska stängas under nästa mandatperiod?
– Avvecklas. Minst två

Vill ni höja, sänka eller behålla koldioxidskatten under nästa mandatperiod?
– Höja (mot- sv 70 öre/l bensin)

Vilka energi- och klimatmål vill ni att EU ska sätta till 2030? Ange om klimatinvesteringar utomlands ingår, så kallade flexibla mekanismer.
– Bland annat 60% utsläppsminskning inom EU.

Vill ni att Sverige ska sätta högre klimatmål än EU?
– Ja. 66% 2030 från -90.

Vilka energi- och klimatmål ska Sverige ha för 2050?
– Nära noll.

För eller emot stopp för kommunala särkrav?
– Emot.

Stöder ni möjligheten till en utökad omprövning av vattenkraftverk utifrån miljöbalken?
– Ja i princip

Har partiet ett mål för hur stor del av jordbruksmarken som ska odlas ekologiskt? Om ja – vilket?
– Ja. 30 % till 2020.

Vill partiet införa ett klimatramverk med målkontroll likt det finanspolitiska ramverket?
– Ja.

Hur ser ni på risken för koldioxidläckage om Sverige eller EU går före med tuffare regler än övriga världen?
– Överdriven.

Ska Sverige räkna in konsumtionsaspekten (dvs inklusive importgenererade utsläpp) när vi räknar på om utsläppen går upp eller ner?
– Ja.

Vill du att riksdagen under nästa mandatperiod fattar beslut om att förbjuda bisfenol A och andra farliga bisfenoler i material som kommer i kontakt med livsmedel?
– Ja.

Vill ni införa en miljöskatt på tung trafik?
– Ja.

Utredaren av en fossilfri fordonsflotta anser att den nationella transportplanen för 2014–2025 bör stämmas av på nytt mot klimatmålen. Vill ni göra om den?
– Ja.
Ska handelsgödsel beläggas med ekonomiska styrmedel? Om ja – skatt eller avgift?
– Ja, skatt.

Idag är siffran mindre än två procent. Hur stor del av den produktiva skogsmarken nedanför gränsen för fjällnära skog ska skyddas?
– 17 % av den produktiva skogsmarken, med prioritet till oskyddade värdekärnor nedanför gränsen för fjällnära skog

Er viktigaste åtgärd för att stärka innovation och forskning inom miljö, energi och klimat?
– Vår miljöteknikfond på 750 miljoner.

Behövs lag om att företag ska hållbarhetsredovisa?
– Ja.

Martina Frisk

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.