Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Här är Socialdemokraternas miljöpolitiska agenda

Publicerad: 30 juni 2014, 03:20

Artikeln som med 27 raka frågor och svar med miljötalesperson Matilda Ernkrans ger dig koll.

Ämnen i artikeln:

FnMatilda ErnkransSocialdemokraterna

Matilda Ernkrans, miljötalesperson tillika ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet svarar här på 27 frågor om hur partiet ställer sig i ett stort antal miljö- och hållbarhtsfrågor.

Vilka är era tre viktigaste frågor/förslag inom miljö, klimat och energi?
– Klimatpolitiskt ramverk, Ny aktiv kemikaliepolitik med bland annat svenska förbud och kemikalieskatt Och ett åtgärdspaket för övergödningen.

Partier från både höger och vänster vänder sig mot ”slit- och släng”-samhället. Behöver vi komma bort från ett sådant samhälle och i så fall – vilka är de viktigaste åtgärderna?
– Ja. Öka återvinning, sluta använda fossila bränslen och rättvisa arbetsvillkor globalt.

Hur ser ni på begreppet grön tillväxt? Går det att frikoppla tillväxt från utsläpp och annan miljöpåverkan?
– Tillväxten som vi känner den idag tar inte tillräcklig hänsyn till att resurserna är ändliga.

De flesta miljömål kommer inte att nås i tid. Vilka ytterligare åtgärder är viktigast?
– Många. Bred samverkan. Åtgärdsplan för varje miljömål.

Om ditt parti får plats i regeringen får ni makt att påverka EU-beslut i ministerråd och Europeiska rådet – vilka ställningstaganden är viktigast för er under kommande mandatperiod?
– EU:s klimatmål.

Vilka är de viktigaste åtgärderna för att få fart på utbyggnaden av förnybar energi i Sverige?
– Att höja målet för förnybar energi till 55 TWh i elcertifikatsystemet till och att EU har ett bindande mål för förnybarenergi för medlemsländerna.

Ska de statligt ägda bolagen ha en högre miljö- och hållbarhetsambition än privata företag? Om ja – hur ska statens ägardirektiv utvecklas?
– Ja. Samtliga statliga företag ska vara ledande i hållbarhet inom sina respektive branscher.

Om sju år ska alla nya byggnader klara nära noll-energiprestanda. Hur ska vi nå dit?
– Nya hus ska byggas med lågenergimetoder. Vita certifikat som ställer krav på elleverantörer.

Vissa menar att tåget har svårt att konkurrera med flygets låga priser. Stämmer det, vill ni ändra på det och i så fall hur?
– Investera i tågtrafiken. Bättre underhåll och snabbare järnvägar = bättre konkurrens.

Och avslutningsvis 19 snabba frågor.

1). Ska kärnkraften avvecklas, behållas eller byggas ut? Om avvecklas – hur många reaktorer ska stängas under nästa mandatperiod?
– Fasas ut successivt.

2). Vill ni höja, sänka eller behålla koldioxidskatten under nästa mandatperiod? Om höja eller sänka – med hur många öre? (exklusive indexering)
– Behålla.

3) Vilka energi- och klimatmål vill ni att EU ska sätta till 2030?
– Utsläpp – 50 % inom EU, 40% förnybar energi, bindande mål för energieffektivisering.

4. Vill ni att Sverige ska sätta högre klimatmål än EU? Om ja – ange målnivåer och årtal.
– Ja, exakt mål sätts i klimatpolitiskt ramverk för 2050.

5). Vilka energi- och klimatmål ska Sverige ha för år 2050?
– Utsläpp – 90%. Inga fossila bränslen.

6) För eller emot förslaget om stopp för kommunala särkrav?
– Emot.

7) Stödjer ni möjligheten till en utökad omprövning av vattenkraftverk utifrån miljöbalken, enligt förslaget från utredaren av vattenverksamheter?
– Inväntar behandling av utredningsförslag.

8) Har ditt parti ett mål för hur stor del av landets jordbruksmark som ska odlas ekologiskt? Om ja – vilket?
– Ja, 30% till 2020

9) Vill ditt parti införa ett klimatramverk med målkontroll likt det finanspolitiska ramverket?
– Ja

10) Hur ser du på risken för koldioxidläckage om Sverige eller EU går före med tuffare regler än övriga världen?
– Reell.

11) Tycker du att Sverige ska räkna in konsumtionsaspekten (dvs inklusive importgenererade utsläpp) när vi räknar på om utsläppen går upp eller ner?
– Ja. Men dagens rapportering följer FN- och EU-regler.

12) Vill du att riksdagen under nästa mandatperiod fattar beslut om att förbjuda Bisfenol A och andra farliga bisfenoler i material som kommer i kontakt med livsmedel?
– Ja

13) Vill ni införa en miljöskatt på tung trafik?
– Ja.

14) Utredaren av en fossilfri fordonsflotta anser att den nationella transportplanen för 2014-2025 bör stämmas av på nytt mot klimatmålen. Vill ni göra om den?
– Ja.

15) Ska handelsgödsel beläggas med ekonomiska styrmedel? Om ja – skatt eller avgift?
– Ja, skatt.

16) Idag är siffran mindre än två procent. Hur stor del av den produktiva skogsmarken nedanför gränsen för fjällnära skog ska skyddas?
20 %.

17) Er viktigaste åtgärd på kemikalieområdet?
– Kemikalieskatt.

18) Er viktigaste åtgärd för att stärka innovation och forskning inom miljö, energi och klimat?
– Strategiska samverkansprogram mellan näringsliv, akademin, politiker och fack.

– 19) Bör det införas en lag som kräver att företag hållbarhetsredovisar?
– Ja, på EU-nivå.

Martina Frisk

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev