fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Här är sommarens viktigaste nyheter

Publicerad: 4 augusti 2014, 11:20

Tillbaka från semestern? Varit bortkopplad från omvärlden under juli? Miljöaktuellt har samlat den gångna månadens nyheter på miljöområdet.

Ämnen i artikeln:

GreenpeaceIvl Svenska MiljöinstitutetJordbruksverketRiksrevisionenShellVattenfall

- I en Greenpeacebeställd Sifo-undersökning svarar 77 procent av svenskarna att de vill att regeringen stoppar Vattenfalls brunkolssatsningar i Tyskland. I en debattartikel kritiserar Greenpeacechefen Annika Jacobson bolagets planer på kolkraftsutbyggnad.
- ”BBC ska sluta intervjua knäppgökar” löd en av julis rubriker i tidningen Journalisten. TV-kanalens ändrade policy för vetenskapsjournalistik innebär att klimatförändringar inte ska behandlas som en omstridd fråga i debatter. Istället ska den falska balansen ersättas med en mer korrekt bild av forskningsläget.
- Den illegala avfallsexporten slår hårt mot mottagarländernas miljö och invånarnas hälsa. Nu ska Riksrevisionen granska om regeringen och myndigheter har en effektiv kontroll och tillsyn över gränsöverskridande och nationella transporter av farligt avfall. Rapporten kommer i mars 2015.
- Nio av tio ansökningar om provborrningar får ja, men samtidigt ökar antalet överklaganden. Den svenska gruvboomen ser ut att falna, skriver Dagens Nyheter i en artikel.
- Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram upphandlingskriterier för en giftfri förskola. Uppdraget utgår från områdena leka, äta, sova och ska vara klart den 4 maj 2015.
- I början av juli lanserade Greenpeace en global kampanj som kritiserar Legos samarbete med oljebolaget Shell. Och två veckor senare lämnades en halv miljon protestunderskrifter över till Legos huvudkontor i Danmark.

- Miljömålsberedningen har fått ett nytt uppdrag: att ta fram en strategi för att minska luftföroreningarna i Sverige. Bland annat omfattas sotpartiklar, ozon och kväveoxider. Uppdraget ska redovisas 15 juni 2016.
- Två månader före valet presenterade regeringen sitt nya projekt och vallöfte Sverigebygget i Almedalen. Här ingår investeringar på 400 miljarder kronor till år 2035 och en helvändning från alliansens sida som nu vill bygga höghastighetsbanor från Stockholm till Göteborg och Malmö. I efterhand gav regeringen direktiv om att även tillgängligheten för cyklar vid tågstationer som byggs ska vägas in. Detta för att förbättra möjligheten till pendling.
- När Naturskyddsföreningen rankade kommunernas arbete med naturvård hamnade Huddinge i topp. Föreningens ordförande Johanna Sandahl kommenterade att politisk färg inte är avgörande utan snarare vilja och intresse. Föreningen har även utvärderat regeringens miljöpolitik och naturvårdspolitik nyligen.
- Regeringen har tagit emot dricksvattenutredningens delbetänkande Material i kontakt med dricksvatten – myndighetsroller och ansvarsfrågor. Bland annat föreslås en ny informations- och kunskapsplattform för kommuner, privatpersoner och företag.
- Nio procent av nötköttet som produceras når aldrig tallriken. Det konstaterar Jordbruksverket som granskat svinnet i en rapport.
- En färsk rapport från Mistra Urban Futures visar att även om vi räknar med de utsläpp som vår import orsakar så krävs inte omvälvande livsstilsförändringar för att hålla oss under tvågradersmålet. Bland annat krävs halverad köttkonsumtion och en arbetstidsförkortning till 30 timmar per vecka.
- Sju av tio, 71 procent, av riksdagskandidaterna anser att klimatförändring är det allvarligaste miljöproblemet. Näst flest, tio procent, anser att kemikalier är allvarligast, och sju procent att förlust av biologisk mångfald är allvarligast. Det visar en undersökning från IVL Svenska Miljöinstitutet.
- Miljöaktuellt fanns även på plats under Almedalsveckan. Läs om hur närvarande klimatfrågan var i partiledartalen, om kalkbrottsdemonstrationer och intressanta debatter på miljoaktuellt.se.

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev