söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Här är Sveriges miljöbästa kommun 2018

Publicerad: 26 juni 2018, 11:41

Foto: David Castor/ Wikimedia Commons

Med en tydlig vision om att bygga den moderna staden lyckas Helsingborgs kommun bli Sveriges miljöbästa kommun – för andra året i rad. Vinnaren från förra året toppar i år listan med ett förnyat klimatväxlingsprogram.


Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson.

Helsingborgs satsning på hållbarhetsfrågorna handlar om långsiktig överlevnad som stad och kommun, en idé om att ett miljöarbete i framkant skapar nya företag, nya arbetstillfällen och lockar fler att bosätta sig i kommunen.
– Det är både hedrande, roligt och viktigt för oss att vinna den här utmärkelsen. Det är ett bevis på att det går att kombinera tillväxt och hållbarhet, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).

Helsingborg arbetar enligt en vision där livskvalitet och hållbarhet är viktiga mål som måste gå hand i hand med tillväxten. Parallellt med översiktsplanen har de tagit fram ett program för livskvalitet, med samma tyngd och systematiska inriktning som översiktsplanen. Inom ramen för livskvalitetsprogrammet har de under det senaste året utarbetat en klimat- och energiplan som nu är ute på remiss. Den innehåller tydliga mål för både konsumtionsbaserade utsläpp, plastbantning och minskade flygresor.

Helsingborgs miljödirektör Henrik Frindberg.

Styrgruppen i arbetet har bestått av representanter för stadskoncernen, både kommunala bolag och förvaltningar. Verksamheterna har sedan ett eget ansvar för att ta fram åtgärder och förslag för genomförandet.
– Jag tror att organisationen är otroligt viktig för att nå framgång i frågan. Genom att släppa ut ansvaret till verksamheten tror jag också att vi får se en helt annan kreativitet och energi i arbetet, säger Henrik Frindberg, miljödirektör i Helsingborg.

Under året har kommunen även antagit ett klimatväxlingsprogram. Flygresor i tjänsten har belagts med en avgift på 50 procent som i sin tur finansierar gratis kollektivtrafik samt subventionerar inköp av elcyklar för de kommunanställda. Målet är bland annat att utsläppen från flygresor till Stockholm ska halveras till 2024.

Henrik Frindberg konstaterar att det är viktigt att förankra beslutsunderlagen och att det redan gett resultat. Det är många som nu väljer tåg istället för flyg, framför allt till Stockholm. Han poängterar att de som kommun har stor kraft att förändra genom sin egen organisation.
– Vi är ju 10 000 medarbetare, genom att förändra i vår organisation kan vi visa att det går att skapa förändring. Klimatväxlingsprogrammet har dessutom inneburit att man reflekterar mycket mer över val av transportsätt, och det i sig är viktigt.

Inom programmet för livskvalitet har två projekt dragit igång under året; Plastsmart arbetsplats, som handlar om att fasa ut användningen av plast, särskilt den som är gjord av fossila råvaror, och Smart mat HBG, som engagerar de kommunala skolorna och förskolorna i att minska matsvinnet och få in mer vegetabilier i matlagningen. Båda projekten syftar till att ta fram koncept som stöttar arbetsplatserna i ett systematiskt arbete med frågorna.

Sofia Mattsson, miljöstrateg inom temat Livskvalitet, förklarar att de slutat arbeta med certifieringar av olika slag, för att istället lägga resurserna på att utarbeta koncept.
– Det blev för mycket administration. Viktigast är att se människors ögon tändas, då börjar man närma sig det driv som krävs för att skapa förändring. Därför lägger vi kraften på att hitta koncept som tänder den glöden.

Ett stort och viktigt arbete som pågår inom livskvalitetsprogrammet är de gröna frågorna som handlar om medborgarnas tillgång till naturen.
– De gröna frågorna har stark koppling till livskvalitet. Om vi ska vara en attraktiv stad så måste vi se att de gröna frågorna måste väga lika tungt som de grå, säger Sofia Mattsson.

Miljönämndens ordförande Anders Lundström (KD) konstaterar att Helsingborg präglas av en kultur där man vågar testa nya saker. Medarbetarna uppmanas att omvärldsbevaka, åka ut och besöka andra kommuner och verksamheter både i Sverige och utomlands, och ta med sig alla goda idéer hem till Helsingborg. Detta tror han kan vara en del av förklaringen till Helsingborgs framgångar.
– Vi har modiga politiker som vågar ta tuffa beslut och kompetenta medarbetare som hjälper oss att omvandla beslut till handling, säger han.

Anna Nyström
Aktuell Hållbarhet

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev