Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Här hittar du hållbarhetsdebatten i Almedalen

Publicerad: 30 juni 2016, 12:52

Hållbarhetsfrågor får stort utrymme under årets Almedalsvecka.

Höga förväntningar och en uppsjö av diskussioner och mötesplatser. Med över 700 seminarier om hållbarhet gäller det att navigera rätt under Almedalsveckan. Här hittar du guiden till viktiga seminarier och mingel för miljö- och hållbarhetsintresserade.


När allt fler frågor tar plats under hållbarhetsbegreppet ökar utmaningen med att hitta rätt i Visbys gränder under Almedalsveckan. I programmet blandas miljö- och CSR-frågor med seminarier om inre och yttre fred, chefs- och ledarskap samt yoga och meditation under hållbarhetsbegreppet. Därför gäller det att ha koll och plocka russinen ur de över 700 seminarier som arrangeras på temat hållbarhet.

Och Almedalen i år ser ut att bli intressant på många sätt. Ett bra knep för att få en känsla för vad som väntar är att tänka tillbaka på det som hänt sedan förra sommaren.

I juli 2015 hade inte FN-mötet i New York ägt rum, och världens länder hade inte enats om nya globala mål för hållbar utveckling. Förra sommaren hade inte heller Parismötet lett fram till ett globalt avtal och i Sverige hade inte politikerna i Miljömålsberedningen kommit överens över blocken om ett långsiktigt klimatmål.

Det där är förstås bara några exempel på sådant som hänt under det senaste året. Men det säger en hel del om vad som kan bli intressanta diskussionsämnen under årets Almedalsvecka.

Spännande ser det också bli att följa hur den nya regeringsombildningen tas emot. Vilka frågor kommer till exempel Sveriges nya miljöminister, Karolina Skog (MP), att prioritera? Och vad ska Miljöpartiets nya språkrör, Isabella Lövin, som fått sin statsrådsportfölj utvidgad med klimatfrågan, fylla sitt första Almedalstal med?

Livliga diskussioner kommer det definitiv också bli kring de blocköverskridande politiska uppgörelser som gjorts, dels i Energikommissionen, dels i Miljömålsberedningen. För att inte tala om beslutet kring Vattenfalls brunkolsförsäljning.

På Aktuell Hållbarhets scen arrangeras under tre dagar seminarier och debatter i hållbarhetsfrågor. Platsen är Gotlands Museum och här hittar du all information om aktiviteterna.

Här tipsar vi om ytterligare guldkorn under årets Almedalsvecka:

Tema: Så får Agenda 2030 genomslag i Sverige

På ett FN-toppmöte hösten 2015 beslutade världens länder att nya globala mål för hållbar utveckling ska ersätt de åtta millenniemål som varit rådande mellan år 2000 och 2015. De nya målen går under namnet Agenda 2030, och består av 17 mål och 169 delmål som i de flesta fall har siktet inställt på år 2030. Under Almedalsveckan är en hel del spännande diskussioner om de globala målen att vänta, inte minst eftersom det fortfarande är väldigt oklart hur Sverige ska ta sig an dessa frågor.

Sveriges näringsliv – sporrar Agenda 2030 företag att gå före?

Arrangör: Hagainitiativet m.fl.

Tid: måndag 4 juli, 10:00 – 10:45

Beskrivning: Vad gör att vissa företag går före? Varför är det svårt för andra? Är 2030-agendan ett bra redskap för företagen eller alldeles för stort, komplext och krångligt?

Forskning för att nå hållbarhetsmålen – krävs strategisk styrning?

Arrangör: Formas

Tid: tisdag 5 juli, 15:00 – 15:45

Beskrivning: Vem ska prioritera forskningen som ska rädda världen? Vilken roll och vilket ansvar har politiken respektive akademin i vår tid?

Agenda 2030 – Sverige ett föregångsland? Globalt perspektiv

Arrangör: Dag Hammarskjöld Foundation m.fl.

Tid: tisdag 5 juli, 11:00 – 11:45

Beskrivning: Vad innebär Sveriges initiativ att tillsätta en högnivågrupp av nio länder som ska visa ledarskap för agendans genomförande i världen?

FN:s 17 hållbarhetsmål kan förändra världen – men vad krävs?

Arrangör: Göteborgs universitet m.fl.

Tid: torsdag 7 juli, 10:30 – 11:30

Beskrivning: FN:s Agenda 2030 kan transformera vår värld. Men det kräver beteendeförändringar, policys och tekniska lösningar. Hur tar vi tillvara på all den potential som finns?

Tema: Mångfald växer som hållbarhetsfråga

Funktionsvariation, ålder och etnicitet är frågor som allt tydligare knyts till hållbarhetsproffsens vardag. Jämställdhet har länge varit en fråga i Sverige men nu vidgas mångfaldsbegreppet och fler områden blir viktiga att ta hänsyn till. Samtidigt frågar sig många företag och kommuner hur de bäst kan bidra till följd av det senaste årets flyktingströmmar.

Klart är att det finns goda möjligheter att skapa såväl företagsnytta som samhällsnytta genom att beakta mångfaldsfrågor och bredda synen på medarbetare, unik kompetens och samhällsansvar. I Almedalen i år arrangeras över 300 evenemang på temat mångfald, här tipsar vi om fyra av dem.

Är Sveriges företag redo för mångfald på riktigt?

Arrangör: Föreningen JAG, Vi vill bidra

Tid: Måndag 4 juli, 10:30 – 11:30

Beskrivning: Vi som har störst funktionsnedsättningar har i alla tider befunnit oss mycket långt från arbetsmarknaden. Våra stora behov av stöd har snarare inneburit att vi utgjort en arbetsmarknad för andra. Men vi vill göra en insats – inte få en insats. Är Sveriges företag och organisationer redo för oss?

Hur snabbt kan en kommun bygga när antalet nya invånare fördubblas på ett år?

Arrangör: Region Östergötland m.fl.

Tid: Måndag 4 juli, 15:00 – 15:45

Beskrivning: Samhället står inför stora utmaningar, vi blir fler och fler i städerna som behöver bostäder. Vad behöver förändras för att vi ska kunna bygga i den takt som krävs? Vad kan vi lära från Tyskland? Och vad är det egentligen för hus som står i hörnet på scenen?

Hur vänder vi olikheter till möjligheter på arbetsmarknaden?

Arrangör: Ica

Tid: tisdag 5 juli, 11:00 – 12:00

Beskrivning: Hur skapar vi en arbetsmarknad som är välkomnande för alla? Hur kan arbetsgivare, myndigheter och andra aktörer samarbeta för att sysselsätta grupper som står utanför arbetsmarknaden? Ställs det nya krav på samarbete för att också inkludera nyanlända?

Den (o)utnyttjade kraften – om vägen till ökad jämställdhet i näringsliv och akademi

Arrangör: Dagens industri, Handelshögskolan i Stockholm

Tid: Onsdag 6 juli, 13:00 – 14:00

Beskrivning: Trots att Sverige räknas till ett av världens mest jämställda länder bedöms kompetens och erfarenhet fortfarande i förhållande till kön. Hur ser vägen till ökad kunskap, mindre inskränkthet och en ärlig chans för alla ut? Är kvotering den bästa lösningen? Och vad innebär det för kompetensnivån?

Tema: Energikommission väcker frågor

Energikommissionen tillsattes i mars förra året med uppgiften att ta fram ett underlag för en bred politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning, med fokus på 2025 och framåt. I slutet av det här året ska energikommissionen presentera vad man kommit fram till. De flesta politiker i kommissionen brukar finnas på plats under Almedalsveckan och lär därför uppvaktas flitigare än vanligt i år. Allt de säger kommer också att analyseras noggrant på alla de otaliga mingel som hålls under veckan.

Det går att minska energianvändningen över 20 % med vinst för miljö & ekonomi, varför görs det inte?

Arrangör: Siemens

Tid: måndag 4 juli, 10:30 – 11:30

Beskrivning: Svenska kommuner äger närmare 30 procent av alla bostäder och lokaler i landet och är därmed, som kollektiv, Sveriges största fastighetsägare. Vad behöver göras?

Batterier – elnätsdöden?

Arrangör: Pöyry

Tid: måndag 4 juli, 13:15 – 14:15

Beskrivning: Lagring av el blir snabbt billigare. Elproduktionsöverskott vid blåsigt och soligt väder är det nya normalläget.

Hur ska en uppgörelse om den långsiktiga energipolitiken se ut?

Arrangör: Energikommissionen

Tid: onsdag 6 juli, 09:30 – 11:00

Beskrivning: Uppdraget ska redovisas senast den 1 januari 2017. Hur går det? Hur ska en uppgörelse om den långsiktiga energipolitiken se ut?

Solel – så hundradubblar vi till 2030 i Sverige

Arrangör: Solelkommissionen m.fl.

Tid: onsdag 6 juli, 09:00 – 09:50

Beskrivning: Vad ligger bakom att solelen fördubblas vare år i Sverige? Och vad behövs för att vi ska hundradubbla?

Tema: Fossiloberoende fordon fortsätter väcka debatt

En riktig långkörare i Almedalen har varit frågan om en fossiloberoende fordonsflotta. När Alliansregeringen i mars 2009 kom med sitt förslag att Sverige år 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen var det ingen som riktigt förstod vad det innebar eftersom ingen definition fanns. Nu finns det desto tydligare tolkningar av målet och dessutom ett starkt stöd från sju av riksdagens partier att detta är vägen framåt. Det gör i sin tur att det för varje år i Almedalen blir allt mer fokus på lösningar snarare än på långa måltolkningsdiskussioner.

Besök

Elväg – framtiden för hållbara transporter?

Arrangör: NCC

Tid: söndag 3 juli, 11:30 – 12:05

Beskrivning: Genom smart infrastruktur som kombinerar elvägar och laddstationer kan Sverige bli världsledande och visa vägen mot en fossilfri fordonsflotta.

Nationella infrastrukturplanen – hur blir den hållbar?

Arrangör: Naturskyddsföreningen

Tid: måndag 4 juli, 14:00 – 14:40

Beskrivning: Vad behövs i infrastrukturpropositionen för att nå regeringens uppsatta mål?

Bilen står stilla 97% av tiden – borde vi dela mer?

Arrangör: Trivector

Tid: tisdag 5 juli, 09:00 – 09:45

Beskrivning: Kan delningsekonomin med bilpooler och samåkning bidra till ett mer effektivare nyttjande av transportsystemet?

Framtidens transportsystem: uppkopplade fordon, säkerhet och integritet

Arrangör: Bil Sweden m.fl.

Tid: onsdag 6 juli, 10:00 – 11:00

Beskrivning: Automatiserad körning och uppkopplade fordon är på väg att bli verklighet på svenska vägar och kan ge stora vinster för transporteffektivitet, trafiksäkerhet och miljö.

Tema: Skyddade havsområden aktuell fråga

Med tanke på att Almedalsveckan är placerad i Visby på Gotland är det närmast självklart att Östersjöfrågor återkommande hamnar i fokus. Det brukar bli en extra skjuts för intresset de år då algblomningen är som värst. I år talar mycket för att det blir stort fokus på skydd av havsområden. I juni presenterade Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag om en handlingsplan för marint områdesskydd, något det förmodligen kommer finnas en hel del synpunkter på från många av årets Almedalsbesökare.

När når vi en hållbar sjöfart i Östersjön?

Arrangör: Chalmers

Tid: söndag 3 juli, 16:30 – 17:30

Beskrivning: Östersjön står inför stora utmaningar – hur kan redare, båtägare, hamnoperatörer, fartygsindustrin, myndigheter och politiker tillsammans tackla dessa?

Status – Hur mår Östersjön idag?

Arrangör: Hållbara Hav m.fl.

Tid: måndag 4 juli, 10:00 – 11:00

Beskrivning: 85 miljoner människor runt Östersjön släpper ifrån sig avfall och föroreningar. Det finns möjligheter men hur ser de ut?

Skydda havet utifrån vad jorden visar

Arrangör: Havs och vattenmyndigheten m.fl.

Tid: tisdag 5 juli, 15:00 – 16:00

Beskrivning: Till 2020 ska minst tio procent av Sveriges hav och kustområden vara skyddade, en ökning med nästan femtio procent jämfört med i dag.

Beach 2020 – hur ska havet komma i form?

Arrangör: Östersjödagarna

Dag: onsdag 6 juli, 12:00 – 12:30

Beskrivning: Östersjön är övergött på grund av överkonsumtion av näring. Hur kan var och en kan agera för att få havet i god form igen?

Mingel

Söndag

Arrangör: Sustainable Innovation

Dag: Söndag 3 juli kl. 20.00-22.00, Teaterskeppet, Kajplats 10

Vad: Sustainable Innovation är på plats i Almedalen för att lyfta nytänkande och innovationer inom energi- och klimatområdet. Minglet ger förutom en fantastisk start på veckan en unik möjlighet att nätverka med nyckelpersonerna inom energi- och hållbarhetssverige samt nytänkande entreprenörer.

Måndag

Arrangör: 2030-sekretariatet och New Republic

Tid och plats: Måndag 4 juli, kl 20:00­-21.50, Sjöbergs Bakgård, Strandgatan 18

Vad: Tillsammans med Sveriges främsta aktörer inom bilen, bränslet och beteendet bjuder vi på paneldiskussioner, tilltugg, festlig dryck, och tar tempen på 2030­målet.

Tisdag

Arrangör: SGU och HaV

Tid och plats: Tisdag 5 juli klockan 16.00-17.00, Fartyget Ocean Surveyor i hamnen.

Vad: SGU och HaV bjuder in till en mötesplats för alla som jobbar med havsplanering, maritim strategi och Östersjön

Onsdag

Arrangör: Westander

Tid och plats: Onsdag den 6 juli kl. 16.00–18.00, innergården på Södra Kyrkogatan 13 i Visby.

Vad: PR-firman Westander som specialiserat sig på hållbarhetsfrågor intervjuar utvalda gäster om deras trendspaningar.

Torsdag

Arrangör: Aktuell Hållbarhet

Tid och plats: Torsdag 7 juli, kl. 19.30-23.00, Gotlands Museum, Strandgatan 14

Vad: Stora Hållbarhetskvällen – årets främsta fest för alla som är intresserade av hållbarhetsfrågor.

Av: Daniel Boman, daniel.boman@aktuellhallbarhet.se, och Anders Hellberg, redaktion@aktuellhallbarhet.se

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.