Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Hatt och Attefall: ”2020 ska alla nya byggnader klara lågenergiprestanda”

Publicerad: 27 januari 2014, 09:50

Energisnåla byggnader är en viktig del av klimatpolitiken. Därför satsar regeringen på att få fram nära-noll energihus till 2020, skriver bostadsminister Stefan Attefall ( kd ) och it- och energiminister Anna Karin Hatt ( c ) på Miljöaktuellt debatt.


”I takt med att urbaniseringen världen över går allt snabbare, i takt med att allt fler människor dras till världens städer och mångmiljonområden, så blir det allt viktigare att vi lyckas ställa om till ett klimatneutralt samhälle. I den utvecklingen kan och ska Sverige vara med och spela en viktig roll. För med vårt goda anseende, med våra innovativa lösningar, så kan vi inte bara lösa miljöproblem här hemma. Vi kan också vara med och förse världen med den miljöteknik som behövs för att vi ska kunna bygga mer energieffektivt, för att framtidens transporter ska kunna gå på ren förnybar energi och för att fler ska kunna ta vara på den förnybara elen från vinden, vattnet, jorden och den växande gröna energin.

Alliansregeringens politiska färdriktning är tydlig. Vi har tidigt antagit visionen om att Sverige ska vara ett klimatneutralt samhälle 2050. För att komma dit behöver vi fortsätta omställningen till ett mer hållbart energisystem, till mer hållbara transporter och till mer hållbara byggnader. Ett viktigt steg på vägen blir att tillsammans med resten av EU se till så att vi till 2020 använder energin mer effektivt, att minst hälften av vår energi är förnybar och att minst 10 procent av våra transporter går på förnybart. Den utvecklingen kommer öka vår konkurrenskraft, stärka vår försörjningstrygghet och minska våra koldioxidutsläpp.

Och vi är på god väg att nå de målen. Tack vare en målmedveten politik och tydliga styrmedel har Sverige nu, redan sju år innan 2020, nått vårt övergripande förnybartmål. Idag är hela 51 procent av all den energi vi använder i Sverige förnybar, och mer än 12 procent av våra vägtransporter går på förnybart.

Det är väldigt bra. Och den sektor som bidrar mest till Sveriges höga andel förnybar energi är värmesektorn, där biomassa står för den allra största posten följt av värmepumpar. Men samtidigt som vi har kommit en bra bit på vägen så återstår ännu mycket att göra när det gäller hur effektivt vi faktiskt använder den energi som vi producerar. Hela en tredjedel av den energi vi använder idag går till att värma och kyla våra byggnader och bostäder. För att vi ska klara energi- och klimatutmaningen behöver vi använda vår rena förnybara energi ännu smartare.

Som ett led i att göra det satsar Alliansregeringen under perioden 2014–2016 totalt 125 miljoner kronor på främjandeåtgärder och demonstrationsprojekt för lågenergibyggnader. Syftet är att främja ny teknik som gör det möjligt att bygga mer energieffektivt. För att förstärka det arbetet, och för att se till så att alla nya byggnader ska kunna klara så kallad nära-nollenergi prestanda senast 2020, så ger regeringen nu två viktiga uppdrag till Boverket och Energimyndigheten:

För det första ska de analysera och föreslå definition och riktlinjer för nära-noll energibyggnader. För det andra ska myndigheterna utvärdera befintliga och nya lågenergibyggnader och redovisa hur andra nordiska länder arbetar med nära-nollenergibyggnader. Båda dessa uppdrag ska redovisas tillbaka till regeringen senast den 15 juni 2015 och kommer bli ett viktigt underlag till den aviserade kontrollstationen om hur vi i Sverige ska genomföra EU-direktivet om nära-nollenergi byggnader.

För att vi ska klara klimat- och energiomställningen, och kunna gå från fossilberoende till förnybart – i Sverige, EU och resten av världen – behövs det smarta och resurseffektiva lösningar för byggnader, transporter och hela energisystemet. Då kan nya fastigheter och bostäder som behöver väldigt lite, nära-noll, energi för sin uppvärmning och kylning bli självförsörjande passivhus, eller till och med plusenergihus genom att producera sin egen förnybara energi.

Vi har möjligheten att successivt minska energibehovet i våra byggnader, och istället få möjlighet att använda en del av den värdefulla energin i vår industri eller i andra delar av samhället. Genom att utveckla ny teknik och förbereda oss så att alla nya byggnader klarar lågenergiprestanda 2020 kan vi stärka vår konkurrenskraft och ta Sverige flera steg närmare visionen om ett klimatneutralt samhälle 2050”

Stefan Attefall (Kd), Bostadsminister
Anna-Karin Hatt (C), It- och energiminister

Erik Klefbom

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.