Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag02.03.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Klimat

Helena Leander: Miljömålsfiasko i skogen!

Publicerad: 12 Juni 2013, 12:20

Miljömålsberedningens arbete för skogen har varit en stor avledningsmanöver. Varken alliansen eller socialdemokraterna är beredda att ta konsekvenserna av de miljömål riksdagen satt upp, skriver Helena Leander (mp) i en debattartikel.


Ämnen i artikeln:

Helena LeanderMiljömålsberedningen

”För fem år sedan kom Miljömålsrådet med en utvärdering av regeringens miljömålsarbete. Nästan alla lampor blinkade rött, så rådet döpte rapporten till ”Nu är det bråttom!”. Men regeringen hade inte bråttom att ta itu med alla de miljömål man inte klarade, utan valde i stället att inleda en stor omorganisering av miljömålsarbetet. Miljömålsrådet, där representanter för ansvariga myndigheter systematiskt gått igenom miljömålen och tagit fram förslag till åtgärder för att nå dem, avskaffades. I stället tillsattes en beredning med politiker från alla riksdagspartier.

En beredning kan vara en möjlighet för partier att kasta gamla låsningar åt sidan och gemensamt ta fram lösningar på gemensamma problem. Det kan också vara en möjlighet för en regering att bli av med jobbiga politiska frågor att tillsätta en utredning som egentligen inte är beredd att ta tag i de svåra frågorna, men som under tiden fungerar som avledningsmanöver. Efter miljömålsberedningens senaste betänkande som presenteras i dagarna, om hållbar markanvändning med fokus på skogen, tvingas jag tyvärr konstatera att beredningen landat i det senare syftet.

Miljömålet ”Levande skogar” är ett av de 14 av 16 miljömål som regeringen missar med dagens politik. Det är inte bara det att takten är otillräcklig. Utvecklingen i naturen går inte ens i rätt riktning. Naturvårdsverket bedömer att mycket mer värdefull skog behöver skyddas från avverkning för att hotade arter ska ha sina livsmiljöer kvar. Dessutom behöver hänsynen i skogsbruket öka.
Men miljömålsberedningen väljer inte att utgå från vad som krävs för att klara miljömålen. I stället utgår man ifrån hur mycket skog som kan skyddas med regeringens budget, och föreslår sen att vi ska skydda just så mycket. Eller lite. Det är fullkomligt otillräckligt i förhållande till de nivåer forskare och myndigheter tidigare bedömt som nödvändigt, och innebär att de sista spillrorna av naturskogar i Sverige kan fortsätta huggas ner. Urgamla skogar med ett myller av arter ersätts med skogsplanteringar där nästan alla träd är likadana. Därmed fortsätter den utarmning av skogens livsmiljöer som bidragit till att var tionde svensk skogslevande art är med på rödlistan över hotade arter.

Menar vi allvar med vårt uppdrag att nå miljömålen behöver betydligt större arealer av den produktiva skogen skyddas. Det är i den produktiva skogen som flertalet av de hotade arterna finns, men trots detta är produktiv skog markant underrepresenterad när det gäller skydd. Forskare anger som riktvärde att 15-30 % av naturliga livsmiljöer behöver bevaras för att hotade arter ska överleva. Med beredningens förslag tar vi ytterst små steg i den riktningen.
Att återskapa livsmiljöerna efter en slutavverkning av en naturskog som aldrig tidigare kalavverkats tar oerhört lång tid. Det är betydligt enklare att spara kvarvarande naturskogar än att försöka återskapa livsmiljöerna i efterhand. Högsta prioritet är därför att skydda kvarvarande skogar med höga naturvärden. Därutöver kommer vi också att behöva restaurera områden med potential att utveckla höga naturvärden.

Att skydda och restaurera stora arealer skog kommer naturligtvis inte att vara gratis. Om beredningen inte på förhand hade avgränsat bort alla förändringar som går utöver den här regeringens budget så hade vi också på ett seriöst sätt kunnat analysera olika finansieringsalternativ. Som miljöpartist har jag inte bara mer pengar i vår naturvårdsbudget, utan jag är också beredd att diskutera naturvårdsavgifter i linje med den vedertagna principen att förorenaren betalar, eller ekonomiska styrmedel för att minska efterfrågan på skogsprodukter som papper, vilket dessutom skulle möjliggöra minskad avverkning i Sverige utan att öka vår miljöpåverkan utomlands. Men både alliansen och socialdemokraterna nöjde sig med den skog man kunde skrapa ihop inom sin budget, och blundar för miljömålsfiaskot vi står inför.

Även när det gäller att öka miljöhänsynen i den brukade skogen misslyckas miljömålsberedningen. De ändringar i skogsvårdslagstiftningen som beredningen föreslår innebär på sin höjd ett förtydligande av vilken miljöhänsyn som krävs idag, men knappast någon nämnvärd höjning. Inte heller är förslagen för att stärka dagens dåliga efterlevnad tillräckliga.
Slutsatsen av miljömålsberedningens betänkande är att varken alliansen eller socialdemokraterna är beredda att ta konsekvenserna av de miljömål som antagits i total enighet. Beredningens förslag ger då en bra illustration på vad som har hänt i miljöpolitiken under regeringen Reinfeldt: man har tappat både tempo och riktning. Miljömålen förblir fagra ord och miljömålsberedningen fager fernissa, som dock inte lyckas dölja den faktiska utvecklingen i miljön. Där missar Sverige 14 av 16 miljömål. Beredningen har inte tagit sitt ansvar, utan bäddar för ett miljömålsfiasko. Sverige kan bättre”

Helena Leander (mp), miljöpolitisk talesperson, ledamot av miljmålsberedning

Erik Klefbom

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.