Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Högt oljepris större hot än utsläppsrätter

Publicerad: 18 januari 2006, 09:26

Stigande oljepris kan få mer dramatiska konsekvenser för transportbranschen än den handel med utsläppsrätter som nu tar stor plats i debatten. Det säger Magnus Swahn, ordförande i Transportindustriförbundets miljökommitté.


Magnus Swahn ser ett par starka trender som transportbranschens aktörer har anledning att lägga in i sina kalkyler: Det blir business as usual, men med tuffare krav. Räkna med ännu större krav på precision i leveranser. Vi är bara i början av en just in time-trend. Räkna också med en fortsatt prispress som kräver sänkta kostnader i verksamheten. Kunderna kommer vidare att kräva en bättre information om var godset finns. Det ställer tuffa krav på logistiken.
Frakter av råvaror till produktionsanläggningar och av de färdiga produkterna till kunderna ses som en del av produktionsprocessen, det är en trend som blir allt tydligare.
För handelsföretag som Clas Ohlsson, Ikea, HM och många andra är logistiken en del av affärskonceptet och hanteras som sådan när företagen höjer effektiviteten och bantar sina kostnader.
Samtidigt: Tillgången på olja är ändlig.
– Den kunskapen går inte att blunda för. Transportsektorn är extremt oljeberoende. Visserligen har man "alltid" sagt att oljan tar slut om fyrtio år, men nu börjar vi se att det är mer än ett samtalsämne. Nordsjöoljan har haft sin topp och minskar med tio procent per år. Många försöker undvika att se problemet, de kör som tidigare och hoppas att problemet ska blåsa över. Men det kommer det inte att göra, inte denna gång, säger Magnus Swahn.
Ekonomin i världen växer. Indien och Kina behöver och kommer att efterfråga mer olja. Gapet mellan tillgång och efterfrågan kommer att öka ännu mer.
– Det är ett ganska dramatiskt läge, understryker han.

Dieselpriset kan komma att få en mer dramatisk effekt på transportutvecklingen än en integrering av vägtransporterna i handeln med utsläppsrätter.
– Oljepriset har under en period stigit från 30 dollar och ligger nu på cirka 60 dollar, en prisökning som förstås avspeglats i dieselpriset. Och vi kommer att få se fler höjningar, långsiktigt på mycket höga nivåer. Kostnaden för utsläppsrätter kan komma därutöver.
Oljeberoendet gör transportsystemet sårbart. Det behövs ganska lite störningar. En orkan i ett begränsat hörn av världen kan, om den slår ut ett oljeraffinaderi eller oljefält, orsaka problem globalt för transportsektorn.
Vad kan de oljeberoende åkerierna göra?
– På kort sikt måste de förstås arbeta mer med energisnåla lösningar som sänker dieselförbrukningen, förbättra logistiken, träna förarna att köra energisnålt och minska rullnings- och luftmotstånd. Här finns mycket kvar att göra, säger Magnus Swahn.

Får vi se bättre dieselmotorer?
– De har blivit bättre i den meningen att de är renare, med rening av kväveoxider och mindre partiklar, men reningen riskerar att leda till att förbrukningen ökar.

När inlemmas transportbranschen i handeln med utsläppsrätter?
– Jag tror att det dröjer. Först kommer vi att få se en utdragen beslutsprocess. Det systemet med utsläppsrätter som vi har diskuterades i många år, mellan 1979 och 1997. Sedan var det en flerårig väg till ratificeringen, den blev klar 2004 och systemet kunde sjösättas 2005.
Nu kommer flyget in i handeln med utsläppsrätter, bland annat för att branschen själv vill delta för att undvika tillväxthämmande skatter. Det är i och för sig logiskt, menar han. Flyget orsakar störst miljöproblem genom att utsläppen sker på hög höjd.
Övriga transportsektorn? Först på längre sikt, en bit efter 2012, tror han, men garderar sig snabbt:
– Om det händer något dramatiskt eller att den politiska stämningen förändras, kan saker hända snabbt. Därför bör branschen vara observant och följa utvecklingen noga. Om man inte är med och lobbar kan man plötsligt få en utformning som inte är bra, sett efter branschens verklighet. Man måste inse att beslutsfattare i EU inte alltid förstår sig på logistikfrågor, säger han.

Transporterna, främst på vägarna, är en viktig källa till koldioxidutsläppen. Men det är viktigt att se, menar Magnus Swahn, att transporterna är en del av vårt industrisystem. Företag centraliserar, bygger upp storskaliga och rationella anläggningar.
– Det är inte transportsektorn som har hittat på eller drivit fram den här utvecklingen, även om den ofta får bära hundhuvud. De ökade transporterna är ett resultat av en strukturell förändring inom industrin, säger han.
Av Göran Kristiansson

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev