onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Hon blir ny vd för Global Utmaning: ”Som samhälle måste vi genomföra omställningsarbetet tillsammans”

Publicerad: 25 oktober 2022, 08:25

Eva Svedling tar över som vd för tankesmedjan Global Utmaning i februari nästa år. Foto: Anders Hellberg

Eva Svedling, som har en bakgrund i bland annat Miljöpartiet och Rädda Barnen, ska från och med nästa år leda tankesmedjan Global Utmanings verksamhet. Aktuell Hållbarhet har träffat henne.

Ämnen i artikeln:

Energi och MiljöAgenda 2030KlimatpolitikPolitikForskning

Anders Hellberg

anders.hellberg@aktuellhallbarhet.se


– En tankesmedja ska inte bara vara en brygga mellan akademi och policy. Jag tror det handlar lika mycket om att vara en brygga till människor och till företag och till många andra aktörer. Som samhälle måste vi genomföra omställningsarbetet tillsammans, och därför måste vi också ha en dialog tillsammans och även äga kunskapen tillsammans, säger Eva Svedling.

Ganska kort efter att Eva Svedling slutade som statssekreterare på miljödepartementet för snart två år sedan blev hon kontaktad av Kristina Persson, som 2005 var den som grundade Global Utmaning.

Var hon möjligen intresserad av att bli en av tankesmedjans seniora rådgivare?

Det var Eva Svedling, och sedan dess har hon haft en roll som vice ordförande i det programområde som kallas för klimat och resurser.

– Global Utmaning är precis som andra tankesmedjor duktig på att ta fram rapporter och debattartiklar samt anordna seminarier och rundabordssamtal. Men det som lockade mig att gå in som rådgivare var den här insikten som också finns om att lösningen inte bara handlar om ny teknik och nya innovationer. Till lika stora delar handlar det ju om samhällsplanering och beteenden samt om demokratistärkande och jämlikhetsskapande arbete, där själva folkbildningen spelar en avgörande roll, säger Eva Svedling.

Från och med 1 februari nästa år blir det dock en delvis ny roll för henne. Då tillträder Eva Svedling som vd för Global Utmaning, efter nu avgående Tove Ahlström som suttit på posten sedan 2018.

Vad kommer skillnaden bli med dig vid rodret?

– Ett av mina mål är att Global Utmaning ska kunna bidra till att skapa nya förändringsplatser i samhället. Helt enkelt vara en aktör som kan hjälpa till att blåsa ännu mer liv i folkbildningsarbetet. Jag tror inte det räcker med digitala plattformar och sociala medier, utan arbetet med att skapa kunskap tillsammans måste ske överallt i samhället, i allt från bibliotek och kaféer till köksborden där hemma eller i fikarummen på arbetsplatsen, säger Eva Svedling.

En ytterligare förhoppning är att Global Utmaning ska växa framöver och därmed spela en större roll i samhällsdebatten.

– En av mina viktigaste uppgifter kommer därför handla om att ordna en stabilare finansiering. De finansieringsmodeller som står till buds i dag är ofta väldigt projektorienterade och väldigt kortsiktiga, där orimligt mycket tid går åt till att antingen söka pengar eller till att rapportera om hur pengarna har använts. Skulle vi i stället få en tydligare kärnfinansiering på plats, då tror jag att vi ganska snabbt skulle kunna få större muskler.

Global Utmaning har i dag ett kansli med personal i Stockholm och en styrelse som överser arbetet. Men man har alltså även sitt nätverk av rådgivare, uppåt hundra stycken. Dels då gruppen med seniora rådgivare som Eva Svedling själv fortfarande ingår i, dels även en grupp med yngre personer som kallas Future thinkers. Förutom klimat och resurser, så är hållbara städer, jämlikhet och demokrati, samt den nya ekonomin de programområden som tankesmedjan arbetar med.

Kristina Persson är inte längre aktiv i Global Utmaning, men hon har bland annat varit socialdemokratiskt statsråd i regeringen, och du har varit miljöpartistisk statssekreterare – finns det en risk att ni kommer att betraktas som en rödgrön tankesmedja i de här frågorna snarare än som en oberoende tankesmedja?

– Jag tror inte det. För mig handlar det här framför allt om integritet. Visst, jag har med mig mina erfarenheter från bland annat Miljöpartiet och Rädda Barnen in i det här arbetet, men min roll nu är en helt annan. Jag företräder inte längre dem, utan nu företräder jag en oberoende tankesmedja som har sina mål och sina värderingar.

Så du hade inte valt att ha en annan inriktning på arbetet med en annan regering vid makten än den Sverige fick nu?

– Nej, en tankesmedja kan inte göra sig beroende av någon partipolitisk strömning, det tror jag vore förödande. Vår styrka ligger just i att vi inte behöver se allt i fyraårscykler som politikerna gör, utan snarare kan ta oss an de här frågorna från ett annat håll. En viktig roll som jag tror Global Utmaning har framöver är att försöka styra bort från den klassiska bilden där vi får se fyra år med förslag från politiken och sedan en kör av kritiker som föreslår precis det motsatta och som varnar för de långtgående konsekvenserna av det som föreslagits. Jag tror det är kontraproduktivt, raka motsatsen till att skapa ett hållbart samhälle tillsammans.

Hur menar du då?

– Varken något politiskt parti eller någon regeringsgrupp har i dag legitimiteten och mandatet att driva en tydlig och offensiv omställningsagenda för hela samhället. Ändå har vi som samhälle ett så oerhört stort fokus på just politiken, där vi förväntar oss att det är från politiken som allt ska hända. Jag tror i stället att det är vi alla, i våra respektive roller, som måste börja engagera oss ännu mer i förändringsarbetet om något ska bli gjort.  

Ett exempel som Eva Svedling nämner är regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, som samlar företag, branscher, kommuner och regioner och som leds av den nationella samordnaren Svante Axelsson.

– Det här tycker jag är ett jättebra exempel på hur man har lyckats skapa en helt ny sorts samarbetsyta. I Sverige har vi traditionellt sett varit duktiga på den här typen av lösningar, och jag är övertygad om att vi kan hitta många fler varianter på samarbetsformer framöver som kan snabba på omställningsarbetet, säger Eva Svedling.

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev