söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Hoppfulla trender pressar Sveriges klimatutsläpp

Publicerad: 15 januari 2018, 12:15

Utsläppen av växthusgaser ligger fortfarande på för höga nivåer i relation till klimatmålen. Men visar positiva trender att Sverige genomgår en dramatisk förändring som på sikt kommer att göra oss oberoende av fossila bränslen. Det skriver Fossilfritt Sverige i en ny rapport.

Ämnen i artikeln:

Grön ItHållbara TransporterBiobränsleElbilarFörnybar EnergiKlimatförändringarSolcellssystemSolenergiSolkraftGlobal UppvärmningVäxthuseffektenVindenergiVindkraft

I rapporten ”Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige” skriver initiativet förvisso att själva syftet med rapporten är att ”sprida hoppfulla trender för att öka engagemanget för den svenska klimat- och energiomställningen” men inte desto mindre finns all anledning att lyfta fram den positiva förändring som faktiskt äger rum inom flera branscher menar Fossilfritt Sverige.

Det handlar bland annat om energisektorn där fallande priser på förnybar energi, och mer utvecklade lagringsmöjligheter, gör det möjligt att ersätta fossila bränslen snabbare än man tidigare trott. Vindkraft är idag en etablerad energikälla och täcker en tiondel av det svenska energibehovet och även utbyggnaden av solenergi, där Sverige länge legat efter, börjar ta fart.

Biobränslen, som används till både el- och värmeproduktion och som drivmedel, ger det största bidraget till Sveriges energibehov. På 1970-talet stod biobränslen endast för 2 procent av den totala energitillförseln, 2015 stod det för 63 procent. 2016 var cirka 19 procent av det drivmedel som såldes fossilfritt, vilket kan jämföras med cirka 5 procent år 2011. Även om försäljningen av rena elbilar fortfarande ligger på låg nivå så finns mycket som pekar på att elektrifieringen kommer att få genomslag på personbilssidan.

Sedan början av 1990-talet har Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser legat på cirka 11 ton per person (även om utsläppen inom Sverige minskat med ungefär 25 procent). Men även här kan man nu se en del hoppfulla trender skriver Fossilfritt Sverige i sin rapport. Den årliga köttkonsumtionen minskade med 87 kilo mellan 2013 och 2015 efter en lång uppgående trend. Materialåtervinningen av textil har ökat från 5 800 ton år 2005 till runt 6 800 ton år 2016.

Intresset för hållbara investeringar har ökat under de senaste åren och allt fler väljer bort fossila investeringar. I PPM-systemet ses en markant ökning av miljö- och etikmärkta fonder, från 10 procent år 2008 till 23 procent år 2015. Enligt Pensionsmyndigheten har de hållbara fonderna uppvisat en högre genomsnittlig avkastning de senaste tre åren än övriga fonder.

Läs rapporten här

Lina Rosengren

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev