Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Hur tjocka är polarisarna? Nu vet vi!

Publicerad: 12 augusti 2010, 03:25

Slut med gissandet om hur tjockt istäcket på Grönland och annorstädes är. Nu vet vi på


ESAs Cryosat-2 sköts upp med en rysk Dnepr-raket den 8 april och hamnade i lite för hög bana, men har nu knuffat ned sig till rätt bana och börjat leveranserna. Dess föregångare Cryosat-1 gick tyvärr i putten och störtade. Den nya satelliten har redan börjat leverera radarbilder av istäckets tjocklek på kontinenterna och ute till havs. Med ledning av istäckets tjocklek kan forskarna beräkna ismängden. Och hur mycket den ändras med åren.

Effekterna av klimatförändringarna börjar nu bli uppenbara, och då särskilt i polarområdena, Det blir allt viktigare att vi förstår hur isvidderna på jorden bär sig åt. Det minskande istäcket anses vara ett tidigt offer för den globala uppvärmningen, och eftersom isen i sin tur spelar en viktig roll för klimatregleringen och havsnivån kan konsekvenserna av avsmältningen vara långtgående.

Andra satelliter, såsom ESAs Envisat har under flera år karterat isens utsträckning. Som IPCCs (Intergovernmental Panel on Climate Change) rapport ”Climate Change 2007 Synthesis Report” säger: ”Satellitdata taget sedan 1978 visar att den arktiska isens yta minskar med 2,7 % var tionde år”. Men det är bara en sida av saken.

Om man ska kunna förstå hur klimatförändringarna påverkar dessa känsliga områden helt och hållet, måste man fortfarande ta reda på isens tjocklek, på den som ligger på land och den som flyter på havet. Cryosat skapades just för att försöka få en helhetsbild och kunna ge oss bättre förståelse för vilken roll isen spelar för Jorden.

Satelliten ligger på en höjd strax över 700 kilometer och når latituder upp till 88 grader (dvs väldigt nära Nordpolen, bara två grader ifrån) och avspanar polarisarna och mäter deras tjocklek, likväl som den flytande isens tjocklek.

Den ursprungliga avsikten med Cryosat var att ta reda på om isarna faktisk krympte. Därom råder det numera inget tvivel, och nu gäller det att mäta hur mycket. Satellitens syntetiska aperturradar har en upplösning i längsled på 250 meter och istjockleken mäts med bara ett par centimeters noggrannhet. Det har fallit på raketbasen Esrange i Kiruna att plocka ned allt data och vidarebehandla det innan det kan hämtas av alla CryoSat-forskare via Internet.

Läs mer

Cryosat-2: www.esa.int/esaLP/LPcryosat.html
Otrevlig film om isarnas tillbakagång: www.esa.int/esaLP/ESA0HL1VMOC_LPcryosat_1.html#subhead1
Mycket fräsig broschyr som förklarar hela projektet: http://esamultimedia.esa.int/multimedia/publications/BR199_LR.pdf

Jörgen Städje

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev